Опис програми (проєкту, заходу) та кошторис витрат для її виконання (реалізації)