Методологія управління корупційними ризиками

Новелами Методології є:

  • наголошення на важливості лідерської позиції керівника органу у впровадженні управління корупційними ризиками;
  • визначення ролі кожного учасника цього процесу;
  • надання практичних порад з оцінювання корупційних ризиків (приклади плану оцінювання ризиків та підготовки антикорупційної програми, форм анкетування внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін тощо);
  • розмежування корупційного ризику від джерела корупційного ризику;
  • визначення принципів, за якими мають розроблятися заходи з мінімізації корупційних ризиків;
  • наведення класифікації джерел корупційних ризиків;
  • пояснення зв’язку оцінювання корупційних ризиків з підготовкою антикорупційної програми;
  • встановлення вимоги до змісту антикорупційної програми, порядку її прийняття, процедур моніторингу, оцінки виконання та перегляду антикорупційної програми;
  • пояснення процедури публічного обговорення антикорупційної програми.

 

Повний текст Методології за  покликанням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0219-22#Text?fbclid=IwAR0VORlphn_BnIaDooJxbVFpTw1K9pQ0zcCOuV9rtyFi88iCICRHsgla9Fg