ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                    Наказ директора Департаменту

                                                                інформаційної діяльності та

                                                                комунікацій з громадськістю

                                                                облдержадміністрації

                                                                від 28 травня 2015 р. №16-ОД

 

Порядок видання

творів місцевих авторів

 

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок про видання творів місцевих авторів (надалі – Порядок) визначає механізм відбору творів місцевих авторів, принципи виготовлення та розповсюдження книжкової продукції, випуск якої здійснюється за кошти обласного бюджету з метою сприяння максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення області у книжковій продукції, а також задоволення читацького попиту шляхом поповнення фондів шкільних бібліотек та бібліотек області.

 

2. Мета

 2.1.Метою Порядку є запровадження основних організаційних та економічних засад видання творів місцевих авторів, забезпечення прозорого їх відбору та змістовного наповнення асортименту книжкової продукції для підвищення  інформаційного, освітнього, культурного рівня населення.

 

3. Основні завдання

3.1. Основними завданнями є:

- сприяння випуску творів, які забезпечують об’єктивне висвітлення історичних подій, популяризують історичну, культурну спадщини, традиції українського народу, позитивно впливають на підвищення інтелектуального рівня дітей, молоді, задоволення освітніх, духовних і соціальних потреб громадян;

- сприяння у виданні  альбомів експозицій музеїв та робіт митців Вінниччини;

‑ оновлення асортименту вітчизняної книжкової продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп населення виданнями з різних галузей знань;

‑ сприяння у виданні творів українських класиків;

‑ поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек та бібліотек області книжковою продукцією, випущеною за рахунок коштів обласного бюджету;

‑ вплив на формування читацьких інтересів, виховання культури читання та любові до друкованого слова на кращих зразках творів.

 

4.Принципи відбору творів місцевих авторів

4.1. Механізм відбору творів місцевих авторів розроблено на підставі чинного законодавства України, а саме: Законів України «Про видавничу справу», «Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні», Указів Президента України «Про деякі заходи щодо  підтримки книговидавничої справи і популяризації читання в Україні», «Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження».

4.2. Відбір творів  здійснює експертна рада з питань видання творів місцевих авторів, організаційно-методичне забезпечення якої покладається на

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

4.3. Відбір творів місцевих авторів проводиться у два етапи:

- перший етап передбачає попереднє ознайомлення членами експертної ради з поданими творами.

 - другий етап передбачає визначення творів, видання яких здійснюватиметься за рахунок коштів обласного бюджету, шляхом голосування членів експертної ради простою більшістю голосів.

 

5. Подання творів місцевих авторів

 5.1. Оголошення про прийом творів місцевих авторів розміщується на офіційному сайті облдержадміністрації та публікується в обласній газеті «Вінниччина», а також по можливості в інших виданнях. Твори приймаються Департаментом від місцевих авторів протягом терміну, вказаного в оголошенні (не менше місяця).  Автори подають лист-заявку, електронний і роздрукований варіант відредагованого та зверстаного твору та рецензії на нього. Листи-заявки подаються на адресу облдержадміністрації (м. Вінниця, вул. Соборна,70) електронний і роздрукований варіант відредагованого та зверстаного твору та рецензії на нього – на адресу Департаменту (м. Вінниця, вул.Театральна, 14,  кімн.405). Рецензування творів, що подаються на розгляд експертної ради, повинно здійснюватися відповідними фахівцями.

5.2. Не приймаються пропозиції на випуск офіційних, нормативно-практичних та рекламних творів, а також багатотомних видань.

 

5. Експертна рада

6.1.Для забезпечення відбору творів місцевих авторів формується експертна рада з питань видання творів місцевих авторів, склад якої затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

6.2. Експертна рада має право залучати до участі в роботі консультантів та рецензентів для додаткового аналізу і рецензування поданих творів місцевих авторів.

6.3. Рішення експертної ради оформлюється у вигляді протоколів її засідань.

 

7. Фінансове забезпечення

7.1. Відповідно до Закону України від 10 квітня 2014 року №1197-VІІ  «Про здійснення державних закупівель» процедуру закупівлі та виконавців послуг  з виготовлення книг визначає комітет з конкурсних торгів Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації.

7.2.  За результатами процедури закупівлі Департамент укладає договори з з поліграфічними підприємствами на закупівлю послуг  з виготовлення книг. Відібрані експертною радою книги видаються накладом, визначеним Департаментом,  виходячи із обсягу затверджених  бюджетних коштів.

7.3. Укладені договори є підставою для перерахування коштів обласного бюджету виконавцям замовлення.

7.4. Обов’язковими умовами договору, що укладається між Департаментом, як замовником, і поліграфічними підприємствами, як виконавцями замовлення, є:

- дотримання технічних параметрів, обсягів та тиражу видань, передбачених  документацією конкурсних торгів.

- зазначення на  титульному аркуші видання, випущеного за рахунок коштів обласного бюджету, такої інформації: «Видано за сприяння Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької обласної Ради».

 

8. Розповсюдження друкованих видань

 8.1. Видання, випущені  за рахунок коштів обласного бюджету, безкоштовно передаються:

- управлінню культури і туризму облдержадміністрації - 35,0 відсотків загального накладу;

- управлінню освіти і науки облдержадміністрації – 35,0 відсотків загального накладу;

- авторам (упорядникам) для проведення презентацій – 20,0 відсотків загального накладу;

- для потреб облдержадміністрації, її структурних підрозділів та обласної Ради з метою  проведення конференцій, ділових зустрічей, відзначення загальнодержавних свят, ювілейних і пам`ятних дат та обслуговування делегацій – 10,0 відсотків загального накладу.

8.2.Розподіл накладів книжкових видань, які репрезентують область, здійснюється наступним чином:

- авторам (упорядникам) для проведення презентацій – 20,0 відсотків загального накладу;

- для потреб облдержадміністрації, її структурних підрозділів та обласної Ради з метою  проведення конференцій, ділових зустрічей, відзначення загальнодержавних свят, ювілейних і пам`ятних дат та обслуговування делегацій – 80,0 відсотків загального накладу.

 

9.Презентація книжкової продукції

9.1. Перелік творів, видання яких (за рішенням експертної ради) здійснюватиметься коштом обласного бюджету, оприлюднюється на офіційному сайті облдержадміністрації.

9.2. Автори творів після отримання книг повинні  організувати їх презентацію за участю громадськості та представників засобів масової інформації.