Порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління у справах
національностей та релігій облдержадміністрації
23 вересня 2013 року № 40

 
П О Р Я Д О К
доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління
у справах національностей та релігій Вінницької облдержадміністрації


1. Цей Порядок розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон), Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

2. Управління у справах національностей та релігій Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Управління) є розпорядником інформації, яка відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях, що була отримана або створена в процесі виконання Управлінням обов’язків, передбачених чинним законодавством.

3. Запитувачами публічної інформації можуть бути фізичні, юридичні особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень.

4. Запитувач має право звернутись до Управління із запитом на отримання публічної інформації незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

5. Запит на інформацію може бути індивідуальним чи колективним. Запит подається в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача за формою згідно з додатком.

6. Запит на інформацію має містити:
6.1. Ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є.
6.2. Загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст
документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
6.3. Підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
7. Запити на публічну інформацію подаються:
7.1. Поштою на адресу: вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21036.
7.2. Головному спеціалісту відділу у справах національностей Управління (вул. Хмельницьке шосе, 7, каб. 1227 ).
7.3. За телефоном (факсом) – 66-13-75.
7.4. Електронною поштою – Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

8. Письмовий запит на отримання публічної інформації подається в довільній формі.

9. Запит на отримання публічної інформації, поданий запитувачем по телефону, заповнюється працівниками Управління за встановленою формою згідно додатку.

10. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа Управління, відповідальна за організацію доступу до публічної інформації оформлює такий запит від імені запитувача із обов’язковим зазначенням у запиті прізвища, імені, по батькові, контактного телефону, та надає копію запиту особі, яка його подала.

11. Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

12. Запити, оформлені неналежним чином (без зазначення прізвища, ім’я особи, адреси або інших вимог, встановлених статтею 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації»), не розглядаються.

13. Запит подається на резолюцію начальнику Управління. Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію. Відповідь реєструється головним спеціалістом відділу у справах національностей Управління.

14. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більше як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк встановлюється в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

15. Відповідь на запит на інформацію надається Управлінням не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

16. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

17. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

18. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Управління може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

19. У разі, коли Управління, відповідно до компетенції, визначеної Положенням про Управління, не володіє інформацією, стосовно якої зроблено запит, або порушено інші вимоги, зазначені статтею 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що запитувач повідомляється письмово.

20. Якщо Управлінню відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувача, а запит переадресовується належному розпоряднику інформації разом із супровідним листом з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

21. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

22. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.
Заступник начальника управління –
начальник відділу у справах національностей                                        А.Ратинська