Засідання конкурсної комісії з визначення проектів (заходів).

4 січня 2018 року відбулось чергове засідання конкурсної комісії з визначення проектів (заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для реалізації яких надаватиметься фінансова підтримка у 2018 році з обласного бюджету.
Голова конкурсної комісії Natalia Zabolotna визначила правоможність засідання та оголосила критерії індивідуального оцінювання проектів, поданих інститутами громадянського суспільства для розгляду.


Під час відкритого захисту члени конкурсної комісії мали можливість задавати питання для отримання додаткової інформації.
Після захисту проектів члени конкурсної комісії індивідуально оцінювали конкурсні пропозиції за такими критеріями:
- відповідність програми (проекту, заходу) її (його) меті;
- реалістичність досягнення і значущість очікуваних результатів та результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
- очікувана ефективність використання бюджетних коштів (співвідношення кошторису витрат, необхідних для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), та очікуваних результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу);
- рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу), досвід провадження діяльності у відповідній сфері.
На підставі заповнених членами конкурсної комісії індивідуальних оцінювальних листів та внесення відповідних даних в "Зведену відомість оцінки проектів" складено рейтинг конкурсних пропозицій у сфері молодіжної політики та соціального захисту учасників АТО.