В області відбулося засідання Міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми.

На засіданні Міжвідомчої ради з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку, запобігання насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, що відбулося 10 листопада 2017 року, учасники розглянули та обговорили Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України «Про виконання Україною Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок», а також визначили основні напрямки подальшої роботи щодо виконання цих зауважень.

«Необхідно передбачити активні і послідовні заходи, орієнтовані на жінок і чоловіків з усіх прошарків суспільства, з метою ліквідації дискримінаційних стереотипів і патріархальних уявлень про роль і обов’язки жінок і чоловіків в сім’ї та в суспільстві, а також посилення позитивного, а не стереотипного уявлення про жінок у всіх сферах», - зауважила Анжела Кіль, заступник начальника відділу сім’ї, гендерної політики та протидії торгівлі людьми Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 Із результатами впровадження в області у 2017 році проекту «Гендерне бюджетування в Україні» в галузі охорони здоров’я учасників засідання ознайомив Віктор Квят, начальник управління фінансів соціально-культурної сфери та місцевих органів влади Департаменту фінансів. Він виступив із пропозиціями  стосовно  перспектив поширення позитивних напрацювань цього проекту в області.

Крім того, учасники міжвідомчої ради розглянули механізми щодо співпраці центрів зайнятості з роботодавцями, щодо розміщення реклами поза межами населених пунктів.

З метою підготовки та ефективного проведення інформаційно-просвітницьких кампаній щодо попередження гендерного насильства та жорстокого поводження з дітьми на засіданні ради учасники  опрацювали проекти Плану заходів до Європейського дня захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства і Плану заходів з підготовки та проведення Всеукраїнської акції  «16 днів проти насильства» у Вінницькій області в 2017 році.

В результаті засідання визначено основні напрямки подальшої спільної роботи у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та запобігання гендерному насильству.

 Довідка. 

До уваги! 

У Вінницькій області за підтримки Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації функціонує «Лінія довіри» з питань запобігання та протидії домашньому насильству, торгівлі людьми та дискримінації за ознакою статі.

У разі необхідності телефонуйте за номером: 0 800 75 04 75