Що є підставою для проходження альтернативної (невійськової) служби.

Що є підставою для проходження альтернативної (невійськової) служби.
Який механізм проходження альтернативної (невійськової) служби.
Ці та інші питання обговорили з представниками релігійних громад області під час робочої зустрічі, яку провела заступник директора Департаменту Natalia Kviat.
Відповідно до Закону України «Про альтернативну службу» альтернативна служба це служба, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов'язку перед суспільством.

Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання військового обов'язку суперечить їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до діючих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.
На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідні рішення.