Департаментом соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації проведено аналіз середньомісячної заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки України та Вінницької області за 10 місяців 2018 року.

У 2018 році в регіоні продовжується позитивна тенденція щодо зростання рівня заробітної плати. 
За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 8 місце серед регіонів України.

Так, приріст середньомісячної заробітної плати за січень-жовтень 2018 року до відповідного періоду 2017 року складає 28,4% (по Україні – 25,6%).
Середньомісячна заробітна плата за січень-жовтень 2018 року становить 7623 грн.
Середньомісячна заробітна плата за жовтень 2018 року у порівнянні до жовтня 2017 року зросла на 29,8 %.
Індекс реальної заробітної плати у жовтні 2018 року до відповідного періоду 2017 року становив 118,8 % (в середньому по Україні – 114,2 %).
Індекс реальної заробітної плати в області у жовтні 2018 року до вересня 2018 року складає 102,3%, (в середньому по Україні – 100,2 %).
Найбільше підвищення розміру заробітної плати у жовтні 2018 року порівняно з жовтнем 2017 року відбулося у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 69,3 %, діяльності інформації та телекомунікації – 37,3 %, фінансової та страхової діяльності – 43,7 %, сільського господарства – 43,1%.
Залишається значною диспропорція заробітної плати за розмірами по видах економічної діяльності.
Коефіцієнт співвідношення між найвищим та найнижчим рівнями заробітної плати по основних видах економічної діяльності у жовтні 2018 року становив 2,9 рази.
Максимальний рівень був у працівників зайнятих у сфері фінансової та страхової діяльності (11846,28 грн ), мінімальний – у працівників, які зайняті у сфері поштової та кур’єрської діяльності (4066,04 грн ).
Серед видів промислової діяльності коефіцієнт співвідношення мінімальний – у працівників зайнятих на виробництві гумових машин і устаткування (6131,11 грн), максимальний – на виробництві напоїв та тютюнових виробів (12096,04 грн).
Вищі за середньо обласний показник розміри номінальної заробітної плати у жовтні 2018 року зафіксовано у працівників, зайнятих у таких видах та підвидах економічної діяльності, як виробництво електронної та оптичної продукції (11414,76 грн), виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів (12096,04 грн), постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (10593,58 грн), виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устаткування 9486,03 грн).
Найнижчою у жовтні 2018 року була заробітна плата працівників, зайнятих у сфері поштової і кур’єрської діяльності (4066,04 грн), надання інших видів послуг (5655,66 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5523,35 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4863,03 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (5930,56 грн).
Серед видів промислової діяльності дещо нижчою залишилась заробітна плата у працівників по таких видах переробної промисловості: виробництво гумових і пластмасових виробів (6668,74 грн), водопостачання, каналізація, поводження з відходами (6997,03 грн), виробництво хімічних речовин і хімічної продукції (6940,28 грн).