Вебінар про Порядок зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей

28 липня 2020 року службою у справах дітей обласної державної адміністрації для працівників служб у справах дітей райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та уповноважених осіб з питань захисту прав дітей сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад організовано і проведено вебінар щодо Порядку зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей, затвердженого  постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 586 «Деякі питання захисту дітей в умовах боротьби з наслідками гострої респіраторної хвороби COVID-19,спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».

Під час навчання обговорено алгоритм дій служб у справах дітей області  при зарахуванні дітей на цілодобове перебування до закладів, які здійснюють інституційний догляд і виховання дітей, акцентовано увагу на взаємодію  служб у справах дітей із структурами, дотичними до захисту прав дитини при вирішенні даного питання.

Відповідно до Порядку зарахування дитини до закладу на цілодобове перебування здійснюється відповідно до наказу керівника цього закладу, що видається на підставі направлення структурного підрозділу освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення місцевої держадміністрації або органу місцевого самоврядування, у сфері управління якого перебуває заклад, за наявності рішення органу опіки та піклування, прийнятого на підставі рекомендації комісії з питань захисту прав дитини за місцем проживання/перебування дитини про доцільність і строки влаштування дитини на цілодобове перебування, і відповідних документів.

Питання про доцільність влаштування дитини на цілодобове перебування до закладу розглядається комісією з питань захисту прав дитини на підставі заяви одного з батьків дитини або особи, яка їх замінює із зазначенням причини влаштування дитини та бажаний строк її перебування у закладі. Також батьками або особами, які їх замінюють  подають такі документи:

заяву про тимчасове влаштування дитини до закладу на цілодобове перебування із зазначенням строку та причини влаштування;

акт оцінювання потреб сім’ї/особи (дитини) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

інші документи, що підтверджують стан сім’ї та причину влаштування дитини до закладу;

висновок комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, що складається фахівцями інклюзивно-ресурсного центру;

індивідуальний план реабілітації для дитини з інвалідністю.

Зарахування дитини на цілодобове перебування до закладу освіти здійснюється на період, що не перевищує одного навчального року для дітей шкільного віку та шести місяців для дітей дошкільного віку. У разі зарахування учня після початку навчального року час його цілодобового перебування в закладі не може перевищувати поточного навчального року.

Зарахування дитини на цілодобове перебування до закладів соціального захисту та охорони здоров’я здійснюється на період, що не перевищує шести місяців.

Відрахування дитини з цілодобового перебування у закладі здійснюється за заявою батьків/осіб, які їх замінюють, які ініціювали влаштування дитини до закладу, або з інших підстав у порядку, встановленому законодавством.

У разі. коли батьки не забирають дитину із закладу цілодобового перебування, служба у справах дітей вирішує питання про організацію захисту прав дитини на виховання у сім’ї, зокрема, може ініціювати питання про позбавлення батьків батьківських прав.