Заголовок
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН ВИКОНАННЯ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ" У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЗА 2019 РІК
ЗВІТИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ МІСЦЕВИМИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЗА 2019 РІК
ЗВІТИ ПРО ВИКОНАННЯ ПАСПОРТУ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
РІЧНІ КОНСОЛІДОВАНІ ЗВІТИ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ЗАСНОВНИКОМ ЯКИХ Є ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЯ ЗА 2018 - 2020 РОКИ
ЗВІТИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН ЗА 2019 РІК
ІНФОРМАЦІЯ ПРО НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
РІЧНІ ПЛАНИ ЗАКУПІВЕЛЬ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЗА 2019 РІК
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЙНУ СТРУКТУРУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ПЛАНИ ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТІВ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ У 2019 РОЦІ
ПЕРЕЛІК ДОЗВОЛІВ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ СТАЦІОНАРНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ ОБ’ЄКТІВ 2 ТА 3 ГРУП ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ НОМЕРА ТА СТРОКУ ДІЇ.
РЕЄСТРИ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
СХЕМА ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ОБЛАСТІ
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОЗПОДІЛЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ МЕДИЧНИХ ІМУНОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ