Інформація про основні завдання Департаменту та його структурних підрозділів

Інформація про основні завдання Департаменту та його структурних підрозділів 

1. Відділ   планування, оповіщення та забезпечення діяльності мережі пунктів управління:        

 • планує основні заходи цивільного захисту на рік щодо навчання та підтримання в готовності органів управління та сил обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

 • здійснює контроль за виконанням плану основних заходів цивільного захисту щодо забезпечення сталого функціонування та розвитку обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її районних та міських ланок;        

 • приймає участь, відповідно до компетенції, у розробленні та наданні пропозицій з метою розвитку та вдосконалення внутрішньообласної системи централізованого оповіщення, підвищення рівня організації управління силами цивільного захисту, забезпечення їх скоординованої роботи у надзвичайних ситуаціях мирного часу та в особливий період;    

 • забезпечує організацію оперативно-чергової служби на пункті управління департаменту, встановлений порядок і терміни отримання та передачі сигналів управління цивільним захистом в мирний час та на особливий період.       

 • планує, організовує та здійснює заходи з підготовки оперативного складу департаменту до роботи у складі пункту управління у надзвичайних ситуаціях , а також її оперативної групи. 

 • координує діяльність Департаменту щодо розробки та оновлення планів реагування на надзвичайні ситуації та планів взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту функціональної та територіальної підсистем цивільного захисту. 

 • координує діяльність структурних підрозділів з питань цивільного захисту районів та міст обласного значення, спеціалізованих служб цивільного захисту обласної територіальної підсистеми єдиної системи цивільного захисту щодо розробки планів реагування на надзвичайні ситуації, планів основних заходів цивільного захисту, евакуаційних планів в мирний час та на особливий період, планів взаємодії між органами управління та силами цивільного захисту функціональної підсистеми і ланками територіальної підсистеми та організації роботи з питань підготовки та підтримання в готовності органів управління та сил  цивільного захисту до дій за призначенням.·       

 • за допомогою оперативних чергових пункту управління забезпечує: оповіщення керівного складу, оперативно-чергових та диспетчерських служб органів управління територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та її районних (міських) ланок, населення про загрозу виникнення та виникнення надзвичайної ситуації; моніторинг стану техногенно-екологічної безпеки, надзвичайних ситуацій та подій в мирний час та на особливий період.     

 • приймає участь у координації дій органів управління, сил і формувань спеціалізованих служб цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту при виконанні робіт із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.  

 • приймає участь у перевірках і оцінці стану цивільного захисту міст та районів області, обласних спеціалізованих служб, підприємств, установ та організацій.

 • організовує проведення командно-штабних навчань, штабних тренувань та навчально-методичних зборів з органами управління обласної територіальної підсистеми та її районних та міських  ланок.

 • забезпечує попереднє визначення кодів та класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій та їх рівнів.

 • координує діяльність Департаменту щодо планування та проведення евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій (зон можливих бойових дій в особливий період), організації роботи обласної евакуаційної комісії та евакоорганів в районах і містах обласного значення.

 1. Відділ цивільного захисту, навчання населення та інформаційної взаємодії:

 • реалізація державної політики у сфері цивільного захисту стосовно захисту населення і територій;

 • розроблення і реалізація заходів щодо підвищення готовності сил цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

 • здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, створення і впровадження сучасних інформаційних технологій та банків даних.

 • забезпечення роботи обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

 • організація виконання вимог законодавства щодо створення, використання, утримання та реконструкції фонду захисних споруд цивільного захисту;

 • забезпечення навчання з питань цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки посадових осіб місцевих державних адміністрацій, суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, керівників та їх заступників, здійснення підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях;організація та проведення технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту;

 • підготовка пропозицій щодо віднесення міст до груп цивільного захисту та подання їх центральному органу виконавчої влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту;

 • віднесення відповідно до основних показників суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорії цивільного захисту та затвердження їх переліку у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

 

3.      Відділ  взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи та експлуатації фондів:

 • координує реалізацію заходів, спрямованих на виконання загальнодержавних і обласних програм у оборонній і правоохоронній сфері;

 • проводить моніторинг стану забезпечення законності і правопорядку та вжиття невідкладних заходів з метою недопущення порушень громадського   порядку   і   ускладнення   криміногенної ситуації;

 • забезпечує взаємодію органів виконавчої влади області у питаннях здійснення, спільно з правоохоронними органами області, цільових   заходів щодо профілактики правопорушень та усунення причин і умов, що сприяли їх учиненню;

 • вживає заходів щодо створення належних умов для функціонування пунктів пропуску через державний кордон України;

 • сприяє підготовці молоді до військової служби, проведенню відбору та призову на строкову військову й альтернативну службу;

 • розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації та приймає участь, у визначених законом випадках, в розробці проектів нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у сфері оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами та інше.

4.    Відділ бухгалтерського обліку

 • забезпечення бухгалтерського обліку, контроль за раціональним використанням  матеріальних та фінансових ресурсів;

 • координує діяльність Департаменту в області бухгалтерського обліку та звітності.

 • забезпечує розподіл коштів, передбачених на капітальне будівництво, та своєчасне надання статистичної звітності.

 • здійснює контроль фінансових розрахункових операцій з дебіторами та кредиторами, а також своєчасність та правильність розрахунків по оплаті праці з працівниками Департаменту.

 • організовує облік грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей і основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерських операцій, пов’язаних із рухом та використанням.

 • забезпечує широке використання сучасних засобів, комп’ютеризації обліку, програмних форм і методів.

 

Директор департаменту

Вовченко Сергій Дмитрович

 

Адреса: 21100, м. Вінниця, вул. Монастирська (Володарського), 26,
Телефон: (0432) 67-11-38, 67-11-37 (ф),
E-mail: upr_nad_sit@vin.gov.ua