Проект розпорядження голови облдержадміністрації

Проєкт розпорядження

 

Про затвердження Тарифів на платні

медичні послуги, що надаються комунальним

некомерційним підприємством «Вінницький

обласний клінічний високоспеціалізований

ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради»

 

 Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року   № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами)

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 

1. Затвердити Тарифи на платні медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради» (додаються).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Голови Вінницької обласної державної адміністрації від 21 жовтня 2019 року № 813 «Про затвердження Тарифів на платні послуги медичні послуги, що надаються лікувально-профілактичним закладом-«Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр», зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 05 листопада        2019 року за № 117/1771.

3. Департаменту правового забезпечення Вінницької обласної державної адміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Центрально-Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький).

4. Це розпорядження набирає чинності після державної реєстрації у Центрально-Західному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Хмельницький), з моменту його оприлюднення.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Вінницької обласної державної адміністрації Наталю ЗАБОЛОТНУ.

 

Голова Вінницької обласної

державної адміністрації

Сергій БОРЗОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови

Вінницької обласної

державної адміністрації

                                                                              ________________ №

 

 

 

Т А Р И Ф И

на платні медичні послуги, що надаються комунальним некомерційним підприємством «Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр Вінницької обласної Ради»

 

 №              

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн, без/з ПДВ

I.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоровя, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни: закінчили недержавні медичні (фармацевтичні) заклади вищої  освіти; закінчили державні медичні (фармацевтичні) заклади вищої освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоровя (недержавні фармацевтичні заклади,  підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі

1.

Стажування лікарів (провізорів)-інтернів за спеціальністю «Клінічна формація»

1 тиждень

57,64

II.

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.

Лабораторні послуги:

1)

клінічний аналіз крові N 1 (повний)

1 дослідження

22,38

2)

клінічний аналіз сечі N 1 (повний)

1 дослідження

27,34

3)

визначення рівня глюкози в крові

1 дослідження

19,97

4)

визначення активності адренокортикотропного гормону у крові (АКТГ)

1 дослідження

197,00

5)

визначення альбумінів у сироватці крові

1 дослідження

9,50

6)

визначення активності альфа-амілази у сироватці крові

1 дослідження

28,33

7)

визначення активності аспартатамінотрансферази у сироватці крові (АСАТ)

1 дослідження

8,59

8)

визначення активності аланінамінотрансферази у сироватці крові (АЛАТ)

1 дослідження

9,65

9)

визначення заліза у сироватці крові

1 дослідження

18,59

10)

визначення загального білка сироватки крові

1 дослідження

8,70

11)

визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові

1 дослідження

9,52

12)

визначення активності лактатдегідрогенази у сироватці крові

1 дослідження

7,94

13)

визначення холестерину у сироватці крові

1 дослідження

8,58

14)

визначення кальцію у сироватці крові

1 дослідження

10,79

15)

визначення магнію у сироватці крові

1 дослідження

16,06

16)

визначення активності гама-глутамілтрансферази у сироватці крові (ГГТ)

1 дослідження

7,63

17)

визначення неорганічного фосфору у сироватці крові

1 дослідження

18,29

18)

визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільностіу сироватці крові

1 дослідження

57,48

19)

визначення прямого білірубіну і його фракцій у сироватці крові

1 дослідження

13,94

20)

визначення креатиніну у сироватці крові

1 дослідження

11,33

21)

визначення сечової кислоти у сироватці крові

1 дослідження

18,71

22)

визначення сечовини у сироватці крові

1 дослідження

10,63

23)

визначення тригліцеридів у сироватці крові

1 дослідження

34,22

24)

визначення активності креатинкінази у сироватці крові

1 дослідження

47,93

25)

визначення загального білірубіну і його фракцій у сироватці крові

1 дослідження

13,08

26

визначення холестерину ліпопротеїнів високої щільності у сироватці  крові

1 дослідження

45,37

27)

визначення креатинкінази-МВ (КК-МВ) (СК-МВ) у сироватці крові

1 дослідження

77,45

28)

визначення кісткової лужної фосфатази у сироватці крові

1 дослідження

246,28

29)

визначення активності тиреотропного гормону у крові (Test TSH-3)

1 дослідження

79,91

30)

визначення антитіл до рівня тиреопероксидази (АТПО)

1 дослідження

129,31

31)

визначення глікозильованого гемоглобіну крові

1 дослідження

134,75

32)

визначення рівня інсуліну у крові

1 дослідження

201,90

33)

визначення тропоніну в сироватці крові

1 дослідження

251,76

34)

визначення кортизолу у сироватці крові

1 дослідження

142,24

35)

визначення кортизолу у слині

1 дослідження

176,44

36)

визначення кортизолу у сечі

1 дослідження

142,24

37)

визначення С-пептиду в плазмі крові

1 дослідження

120,28

38)

визначення антитіл до рецепторів тиреотропного гормону (ТТГ)

1 дослідження

205,96

39)

визначення активності фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) у крові

1 дослідження

127,11

40)

визначення активності вільного трийодотироніну у крові (Test FT-3)

1 дослідження

92,57

41)

визначення активності тироксину у крові (Test T-4)

1 дослідження

71,38

42)

визначення інсуліноподібного фактору росту (ІФР-1)

1 дослідження

358,36

43)

визначення активності прогестерону у крові

1 дослідження

124,35

44)

визначення активності лютеїнізуючого гормону у крові

1 дослідження

134,14

45)

визначення активності пролактину у крові

1 дослідження

126,81

46)

визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti-TG)

1 дослідження

122,54

47)

визначення активності тиреоглобуліну (TG)

1 дослідження

123,73

48)

визначення інтактного паратиреоїдного гормону (ПТГ) у сироватці крові

1 дослідження

301,24

49)

визначення активності тестостерону у крові

1 дослідження

123,85

50)

соматотропний гормон (соматотропін, гормон росту) в сироватці крові,плазмі крові, амніотичній рідині, сечі

1 дослідження

269,93

51)

визначення дегідроепіандростерону сульфату у сироватці крові (ДГЕА-С)

1 дослідження

185,00

52)

визначення активності естрадіолу у крові

1 дослідження

123,98

53)

визначення антимюллерового гормону для імуноферментного аналізу

1 дослідження

427,03

54)

визначення андростендіону у крові

1 дослідження

215,06

55)

визначення маркерів раку грудної залози (СА 15-3) у крові 

1 дослідження

232,30

56)

визначення маркерів раку шлунку і підшлункової залози (СА 19-9) у крові

1 дослідження

262,03

57)

визначення маркерів раку яєчників і матки (СА-125) у крові

1 дослідження

263,95

58)

визначення загального простато-специфічного антигену(PSA)

1 дослідження

206,16

59)

визначення 17-гідроксипрогестерону у крові (17-ОН)

1 дослідження

212,52

60)

визначення вітаміну D 25-ОН у крові

1 дослідження

336,08

61)

тестостерон загальний в сироватці, плазмі крові, сечі, слині, сім’яній рідині

1 дослідження

154,63

62)

визначення газів крові

1 дослідження

580,13

2.

Діагностичні послуги:

1)

трансабдомінальні ультразвукові дослідження органів гепатобіліарної системи:

 

комплексно: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка

1 дослідження

207,31

по окремих органах: нирки+надниркові залози

1 дослідження

89,18

2)

трансабдомінальні дослідження сечостатевої системи:

для чоловіків:

по окремих органах: 

яєчки 

1 дослідження

58,79

передміхурова залоза 

1 дослідження

58,80

сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 

1 дослідження

58,79

3)

для жінок:

 

комплексно: 

матка+яєчники 

1 дослідження

123,47

ендокавітальне обстеження органів малого тазу (матка, додатки, сечовий міхур, передміхрова залоза та пряма кишка)

1 дослідження

103,31

4)

ультразвукові дослідження поверхневих структур, м'яких тканин, кісток та суглобів: 

 

щитоподібна залоза 

1 дослідження

112,82

молочні залози (з двох боків) 

1 дослідження

139,44

слинні залози 

1 дослідження

41,72

лімфатичні вузли 

1 дослідження

78,95

м'які тканини 

1 дослідження

41,72

суглоби (плечовий, ліктьовий, кульшовий, колінний, гомілково-ступеневий)

1 дослідження

99,12

нерви нижніх кінцівок

1 дослідження

99,12

хребет ( поясничний та шийний відділ)

1 дослідження

98,14

вени нижніх кінцівок

1 дослідження

179,77

шия та середня мозкова артерія

1 дослідження

199,94

5)

ультразвукові дослідження серця

1 дослідження

260,44

6)

ультразвукові дослідження судин:

 

доплерометрія судин із спектральним аналізом у постійному режимі

1 дослідження

164,59

доплерографія судин в імпульсному режимі

1 дослідження

147,24

дослідження судин з кольоровим доплерівським картуванням

1 дослідження

165,91

7)

діагностика нагноєння гематоми

1 дослідження

214,86

8)

діагностика гідраденіту  

1 дослідження

172,13

9)

діагностика післяін’єкційних абсцесів та абсцесів підшкірної клітковини

1 дослідження

 272,58

10)

 діагностичне проведення резекції при сухих гангренах

1 дослідження

 208,27

11)

діагностика доброякісних утворень шкіри та підшкірної клітковини з подальшим гістологічним дослідженням: атероми, ліпоми, папіломи

1 дослідження

 170,86

12)

тонкоголова аспіраційна пункційна біопсіїя щитоподібної залози

1 дослідження

142,32

13)

діагностична перев’язка хірургічної рани

1 дослідження

206,82

14)

діагностика фурункула

1 дослідження

200,11

15)

діагностика флегмони при колотих ранах та післяопераційних ранах

1 дослідження

272,88

16)

діагностика новоутворень шкіри за допомогою лазеріндукованої термотерапії

1 дослідження

 187,07

17)

рентгенологічні дослідження органів грудної клітки (ОГК):

 

рентгенографія органів грудної клітки(оглядова) в двох проєкціях:

розміром 20х25

1 дослідження

119,56

розміром 20х25 + запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

130,44

розміром 35х43

1 дослідження

118,58

розміром 35*43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

129,47

розміром 30х40

1 дослідження

156,60

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

69,48

рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проєкції:

розміром 20х25

1 дослідження

71,52

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

82,41

розміром 35х43

1 дослідження

101,03

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

111,92

розміром 30х40

1 дослідження

135,20

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

51,93

18)

рентгенологічні дослідження органів травлення:

 

рентгенографія черевної порожнини (оглядова) в одній проєкції:

розміром 20х25

1 дослідження

89,08

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

99,96

розміром 35х43

1 дослідження

118,58

розміром 35х43+запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

129,47

розміром 30х40

 дослідження

135,20

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

69,48

рентгенографія стравоходу:

розміром 35х43

1 дослідження

101,03

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

111,92

розміром 20х25

1 дослідження

71,52

розміром 20х25+запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

82,41

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

51,93

19)

рентгенологічні дослідження кістково-суглобової системи:

 

рентгенографія кісток кисті у двох проєкціях:

розміром 20х25

1 дослідження

89,08

розміром 20х25+запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

99,96

розміром 35х43

1 дослідження

118,58

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

129,47

розміром 18х24

1 дослідження

119,64

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

69,48

рентгенографія кісток стопи у двох проєкціях:

розміром 20х25

1 дослідження

89,08

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

99,96

розміром 35х43

1 дослідження

118,58

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

129,47

розміром 18х24

1 дослідження

119,64

розміром 24х30

1 дослідження

124,69

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

69,48

рентгенографія кісток черепа у двох проєкціях:

 

розміром 20х25

1 дослідження

89,08

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

99,96

розміром 35х43

1 дослідження

118,58

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

129,47

розміром 24х30

1 дослідження

137,62

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

69,48

рентгенографія кісток таза:

розміром 20х25

1 дослідження

71,52

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

82,41

розміром 35х43

1 дослідження

101,03

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

111,92

розміром 30х40

1 дослідження

135,20

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

51,93

20)

рентгенографія плечового суглоба в одній проєкції:

 

розміром 20х25

1 дослідження

71,52

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

82,41

розміром 35х43

1 дослідження

101,03

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

111,92

розміром 18х24

1 дослідження

119,64

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

51,93

21)

рентгенографія ліктьового суглоба у двох проєкціях:

 

розміром 20х25

1 дослідження

89,08

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

99,96

розміром 35х43

1 дослідження

118,58

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

129,47

розміром 18х24

1 дослідження

119,64

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

69,48

22)

рентгенографія колінного суглоба в одній проєкції :

 

розміром 20х25

1 дослідження

71,52

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

82,41

розміром 35х43

1 дослідження

101,03

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

111,92

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

51,93

23)

рентгенографія колінного суглоба у двох проєкціях:

 

розміром 20х25

1 дослідження

89,08

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

99,96

розміром 35х43

1 дослідження

118,58

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

129,47

розміром 24х30

1 дослідження

124,69

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

69,48

24)

функціональне дослідження хребта:

 

розміром 20х25

1 дослідження

106,63

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

117,51

розміром 35х43

1 дослідження

136,13

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

145,42

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

87,03

25)

рентгенографія шийного відділу хребта в одній проєкції:

 

розміром 20х25

1 дослідження

71,52

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

82,41

розміром 35х43

1 дослідження

101,03

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

111,92

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

51,93

26)

рентгенографія грудного відділу хребта в одній проєкції:

 

розміром 20х25

1 дослідження

71,52

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

82,41

розміром 35х43

1 дослідження

101,03

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

111,92

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

51,93

27)

рентгенографія поперекового відділу хребта в одній проєкції:

 

розміром 20х25

1 дослідження

71,52

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

82,41

розміром 35х43

1 дослідження

101,03

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

111,94

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

51,93

28)

рентгенографія шийного відділу хребта у двох проєкціях:

 

розміром 20х25

1 дослідження

89,08

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

99,96

розміром 35х43

1 дослідження

118,58

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

129,47

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

69,48

29)

рентгенографія грудного відділу хребта у двох проєкціях:

 

розміром 20х25

1 дослідження

89,08

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

99,96

розміром 35х43

1 дослідження

118,58

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

129,47

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

69,48

30)

рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проєкціях:

 

розміром 20х25

1 дослідження

89,08

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

99,96

розміром 35х43

1 дослідження

118,58

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

129,47

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

69,48

31)

рентгенографія колоносових пазух:

 

розміром 20х25

1 дослідження

71,52

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

82,41

розміром 35х43

1 дослідження

101,03

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

111,92

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

51,93

32)

рентгенографія скронево нижньо-щелепного суглоба:

 

розміром 20х25

1 дослідження

89,08

розміром 35х43

1 дослідження

118,58

розміром 20х25+запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

99,96

розміром 35х43+запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

129,47

запис на електронний носій (диск CD-R))

1 дослідження

69,48

33)

рентгенографія кісток носа:

 

розміром 20х25

1 дослідження

71,52

розміром 20х25+запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

82,41

розміром 35х43

1 дослідження

101,03

розміром 35х43+запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

111,92

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

51,93

34)

рентгенографія нижньої щелепи:

 

розміром 20х25

1 дослідження

89,08

розміром 20х25+запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

99,96

розміром 35х43

1 дослідження

118,58

 розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

129,47

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

69,48

35)

рентгенографія скроневої кістки:

 

розміром 20х25

1 дослідження

89,08

розміром 20х25+запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

99,96

розміром 35х43

1 дослідження

118,58

розміром 35х43+запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

129,47

запис на електронний носій (диск CD-R))

1 дослідження

69,48

36)

рентгенографія ключиці:

 

розміром 20х25

1 дослідження

71,52

розміром 20х25+запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

82,41

розміром 35х43

1 дослідження

101,03

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

111,92

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

51,93

37)

рентгенографія м’яких тканин:

 

розміром 35х43

1 дослідження

101,03

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

111,92

розміром 20х25

1 дослідження

71,52

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

82,41

розміром 30х40

1 дослідження

135,20

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

51,93

38)

рентгенологічні дослідження, які застосовуються в урології та гінекології:

 

уретрографія:

розміром 20х25

1 дослідження

141,73

розміром 20х25+запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

152,61

розміром 35х43

1 дослідження

171,24

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

182,12

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

122,13

гістеросальпінгографія:

розміром 20х25

1 дослідження

141,73

розміром 20х25+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

152,61

розміром 35х43

1 дослідження

171,24

розміром 35х43+ запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

182,12

запис на електронний носій (диск CD-R)

1 дослідження

122,13

39)

діагностика остеомієліту під контролем рентгенологічного дослідження

1 дослідження

209,11

40)

мамографія

1 дослідження

234,88

41)

проведення електрокардіографії

1 дослідження

62,35

42)

холтерівський моніторинг електрокардіограми

1 дослідження

199,84

43)

оцінка сухожильного рефлексу (ахілового)

1 дослідження

61,12

44)

кріодеструкція без седації

1 дослідження

868,13

45)

кріодеструкція з седацією

1 дослідження

1211,59

3.

Консультативні послуги:

 

консультація лікаря-хірурга

1 консультація

148,52

консультація лікаря-хірурга (пацієнт з патологією щитоподібної залози)

1 консультація

146,66

консультація лікаря-акушера-гінеколога

1 консультація

128,82

консультація лікаря-кардіолога

1 консультація

67,31

консультація лікаря-уролога

1 консультація

76,28

консультація лікаря-офтальмолога

1 консультація

94,60

консультація лікаря-невролога дитячого

1 консультація

72,72

консультація лікаря-невропатолога

1 консультація

68,15

консультація лікаря-ендокринолога

1 консультація

115,84

консультація лікаря-ендокринолога дитячого

1 консультація

120,38

консультація лікаря-психолога

1 консультація

94,19

консультація лікаря-дієтолога

1 консультація

50,93

консультація лікаря-фізіотерапевта

1 консультація

40,24

консультація лікаря-анестезіолога (з блокадою)

1 консультація

303,40

консультація лікаря-анестезіолога (без блокади)

1 консультація

130,69

зняття гіперкератозу

1 консультація

60,13

консультація лікаря-хірурга та призначення лікування пацієнтам з панарицієм

1 консультація

160,03

склеротерапія додаткових утворень вузлів щитоподібної залози

1 консультація

132,86

взяття мазка на цитологію

1 консультація

145,86

III.

Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення

1.

Оздоровчий масаж:

1)

вакуумний масаж обличчя

1 процедура

51,44

2)

вакуумний масаж шкіри, мязів та суглобів

1 процедура

51,44

 

вакуумний масаж тіла (антицелюлітний)

1 процедура

94,46

оздоровчий масаж стоп з корекцією нігьової пластини при врослому нігті

1 процедура

156,65

 

 

Директор Департаменту охорони

здоров’я та реабілітації Вінницької

обласної державної адміністрації

Ольга ЗАДОРОЖНА