Проект розпорядження голови облдержадміністрації

 Проект розпорядження

 

Про внесення змін до Порядку

організації та проведення особистого

прийому громадян в облдержадміністрації,

затвердженого розпорядженням голови

облдержадміністрації від 04 листопада

2011 року № 610

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та з метою вдосконалення організації особистого прийому громадян:

1. Внести зміни до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян в облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 04 листопада 2011 року № 610, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 10 листопада 2011 року за № 51/1013 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 09 липня 2014 року № 373), виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпоряд-ження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування в місцевих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Бойка В.О.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                 

  В. КОРОВІЙ

 

   

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

04 листопада 2011 року № 610

(у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

від   лютого 2019 року №   )

 

    

ПОРЯДОК

організації та проведення особистого прийому громадян в облдержадміністрації

 

1. Особистий прийом громадян головою облдержадміністрації, першим заступником та заступниками голови (далі – керівництво облдержадміністрації) проводиться відповідно до цього Порядку удні та години, визначені графіком особистого прийому громадян, затвердженим в установленому порядку.

2. Прийом звернень громадян у робочі дні, не визначені графіком особистого прийому, здійснюється працівниками відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації з 1000 до 1600 (перерва з 1300 до 1400).

3. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом облдержадміністрації опубліковується у місцевих засобах масової інформації, розміщується на офіційному веб-сайті облдержадмі-ністрації та в її приміщенні, в приміщеннях райдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування в доступному для вільного огляду місцях.

4. Працівники відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації роз’яснюють особам, які бажають звернутись на особистий прийом, вимоги Порядку та надають необхідну інформацію щодо зазначених питань.

5. Особистий прийом громадян головою облдержадміністрації проводиться за попереднім записом, для здійснення якого особа звертається особисто, або за службовим телефоном до начальника відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації в другий та четвертий четвер кожного місяця з 1000 до 1600 (вул. Соборна, 70, м. Вінниця, каб. № 100).

6. Запис громадян на особистий прийом до голови облдержадміністрації здійснюється за:

1) пред’явленням документа, що посвідчує особу;

2) зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, місця реєстрації, соціального статусу, що підтверджується відповідним документом;

3) зазначенням змісту порушеного питання та фактів звернення до органів та/або посадових осіб, до компетенції яких належить вирішення питання, з приводу якого особа має намір відвідати особистий прийом громадян, і результату розгляду цього питання вищевказаними органами та/або посадовими особами, що підтверджується відповідними письмовими документами.

7. Під час запису громадянам надаються роз’яснення щодо можливості розгляду їх звернень з порушених питань першим заступником та заступниками голови облдержадміністрації у дні особистого прийому або згідно з поданою письмовою заявою.

8. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» проводиться першочергово.

9. За потреби, керівництвом облдержадміністрації або начальником відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації, для участі в особистому прийомі громадян запрошуються посадові особи, до компетенції яких належить вирішення питання.

10. Список громадян на особистий прийом до голови облдержадміністрації із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові разом з документами, зазначеними у пункті 7 Порядку, подається виключно голові облдержадміністрації разом з матеріалами, необхідними для розгляду зазначеного питання, якщо воно розглядалося раніше заступниками голови облдержадміністрації або структурними підрозділами облдержадміністрації.

11. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмового звернення:

1) подане громадянином на особистому прийомі звернення розглядається у порядку, встановленому чинним законодавством;

2) про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

12. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами).

13. Відповідно до чинного законодавства з урахуванням рішення, прийнятого під час особистого прийому, структурні підрозділи облдержадмі-ністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким доручено його розгляд, в установлені законодавством терміни надають заявнику відповідь.

14. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян, та, за потреби, інформує керівництво облдержадміністрації.

  

Начальник відділу роботи

із зверненнями громадян

апарату облдержадміністрації                                           

 В. КУДРИНЕЦЬКИЙ