Проект розпорядження голови облдержадміністрації

                                                                                  ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

  

Про внесення змін до розпорядження

голови облдержадміністрації від

23 червня 2009 року №233

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня   1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами),  від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах  охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами):

1.  Внести до розпорядження голови облдержадміністрації від 23 червня 2009 року №233 «Про затвердження тарифів на платні медичні послуги», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 30 червня 2009 року за №45/878 (зі змінами), такі зміни:

у пункті 1 розпорядження слова «комунальним лікувально-профілактичним закладом» виключити.

2. Внести до Тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним лікувально-профілактичним закладом – Вінницьким обласним патологоанатомічним бюро, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 23 червня 2009 року №233, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 30 червня 2009 року за  №45/878 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 27 листопада 2012 року №661), такі зміни:

 - у назві Тарифів слова «комунальним лікувально-профілактичним закладом» виключити;

 - пункти 1, 4, 5 викласти в редакції, що додається.

 3. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному  управлінню юстиції у Вінницькій області.

 4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

 5. Контроль за виконанням  цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

   

Голова обласної державної         

   адміністрації                                                                    

        В. КОРОВІЙ

 

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

_____№____

 

 

 ТАРИФИ

на платні медичні послуги, що надаються – Вінницьким обласним патологоанатомічним бюро

 

№ з/п

 

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн., без ПДВ

1.

Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненням громадян, що надаються без направлення лікаря, зокрема із застосуванням телемедицини

1.1.

Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу І категорії складності

1 дослідження

110,32

1.2.

 Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу ІІ категорії складності

1 дослідження

188,34

1.3.

Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу ІІІ категорії складності

1 дослідження

342,84

1.4.

 Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу ІV категорії складності

1 дослідження

452,74

1.5.

 Проведення гістологічного дослідження біопсійного та операційного матеріалу V категорії складності

1 дослідження

505,24

4.

Послуги з підготовки тіла покійного до поховання або кремації (послуги перукаря, косметолога, бальзамування)

4.1.

Підготовка тіла покійного до поховання

1 послуга

154,25

5.

Утримання тіл померлих у холодильній камері патолого-анатомічного бюро після дослідження понад норми перебування, а також тих, що знаходяться на зберіганні

5.1.

Утримання тіл померлих в холодильній камері патолого-анатомічного бюро після дослідження понад норми перебування

1 послуга

123,95

  

Директор Департаменту                                                                  

охорони здоров’я

облдержадміністрації                                                               

        Л. ГРАБОВИЧ