РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 74 від 08 лютого 2021 року

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

08 лютого 2021 року

Вінниця

№ 74

 

Про внесення зміни до розпорядження

Голови обласної державної адміністрації 

від 06 лютого 2018 року № 84

 

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про джерела фінансування дорожнього господарства», постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду», рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2020 року № 19 «Про обласний бюджет на    2021 рік»:

1. Унести до розпорядження Голови обласної державної адміністрації від 06 лютого 2018 року № 84 «Про затвердження Порядку відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що спрямовується в сферу дорожнього господарства» такі зміни:

Затвердити Порядок відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що спрямовується у сферу дорожнього господарства, у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови обласної державної адміністрації Олександра Піщика.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації   

Сергій БОРЗОВ


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Голови

обласної державної адміністрації 

06 лютого 2018 року № 84

(у редакції розпорядження

Голови обласної державної адміністрації

08 лютого 2021 року  № 74)

 

 

П О Р Я Д О К

відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів для фінансового забезпечення виконання на них робіт за рахунок субвенції, що спрямовується у сферу дорожнього господарства

 

1. Цей Порядок визначає процедуру відбору об’єктів вулично-дорожньої мережі населених пунктів (далі – Об’єкти), для забезпечення реалізації проєктів з будівництва, реконструкції та капітального ремонту шляхом спрямування коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (далі – Субвенція) у обсягах, визначених рішенням сесії обласної Ради про обласний бюджет на відповідний рік, та згідно із затвердженим обласною державною адміністрацією розподілом на відповідний рік, але не більше 20 відсотків обсягу такої субвенції, затвердженої законом про Державний бюджет України для відповідного місцевого бюджету.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України; законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про автомобільні дороги», «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085; Технічних правилах ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94, затверджених Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству 27 грудня 1994 року; Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженому наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788;  Технічних правилах ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 14 лютого 2012 № 54, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, іншому чинному законодавстві України.

3. Відбір Об’єктів, запропонованих до фінансування за рахунок коштів Субвенції, органами місцевого самоврядування здійснюється у термін, визначений комісією з питань відбору об’єктів комунальної власності у сфері дорожнього господарства (далі – Комісія), склад якої затверджується розпорядженням Голови обласної державної адміністрації.

4. Рішення засідання Комісії оформлюється протоколом, на підставі якого управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації (далі –Управління) формує перелік об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах для фінансового забезпечення виконання робіт на них (далі – Перелік) із зазначенням обсягів бюджетних коштів.

До Переліку, який створюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду», можуть бути включені вулиці і дороги комунальної власності у населених пунктах області, на яких проводитимуться роботи з будівництва, реконструкції, капітального ремонту, зокрема облаштування місць для паркування, зупинки, стоянки транспортних засобів, якими керують (перевозяться) особи з інвалідністю у кількості, визначеній Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

Перелік формується у межах обсягу коштів Субвенції, передбачених на такі цілі.

5. Затверджений Перелік надсилається Управлінням на погодження із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері дорожнього господарства, відповідно до вимог чинного законодавства.

Перелік надсилається Управлінням постійній комісії обласної Ради з питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвитку інфраструктури.

Затверджений та погоджений Перелік надсилається Управлінням Департаменту фінансів обласної державної адміністрації для підготовки відповідного проєкту розпорядження Голови обласної державної адміністрації про внесення змін до обласного бюджету з метою забезпечення спрямування відповідних міжбюджетних трансфертів.

Унесення змін до Переліку здійснюється згідно з процедурою, встановленою пунктами 4–5 Порядку.

6. Спрямування міжбюджетних трансфертів з обласного бюджету місцевим бюджетам здійснює Департамент фінансів обласної державної адміністрації за пропозиціями Управління, сформованими за результатами моніторингу виконання робіт на Об’єктах та проведення тендерних процедур.

7. Коригування обсягу коштів Субвенції, що спрямовується на фінансове забезпечення виконання робіт на Об’єкті, шляхом внесення змін до Переліку здійснюється Управлінням у порядку та на умовах, визначених пунктами 4 та 5 Порядку:

згідно з вартістю робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту на Об’єкті, визначеної в укладеному договорі/угоді між замовником робіт та переможцем тендерної процедури;

з врахуванням обсягу економії коштів за результатами виконання робіт з будівництва, реконструкції, ремонту.

8. Розроблення проєктно-кошторисної документації, затвердження проєктів будівництва і проведення експертизи, закупівля робіт, авторський та технічний нагляд під час виконання робіт на Об’єктах та введення їх в експлуатацію здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

8. Обов’язковими умовами участі у конкурсному відборі Об’єктів є наявність:

розробленої (скоригованої) та затвердженої в установленому порядку проєктно-кошторисної документації за видом робіт «будівництво»/ «реконструкція»/  «капітальний ремонт» та  експертного звіту – не раніше   2020 року;

співфінансування з місцевого бюджету згідно із рішення сесії та/або інших джерел не заборонених чинним законодавством у розмірі, не менше 15 відсотків від вартості проєкту.

Якщо Об’єкт співпадає з автомобільною дорогою загального користування місцевого значення, співфінансування з місцевого бюджету може становити не менше 10 відсотків від вартості проєкту.

На раніше розпочатих Об’єктах, які є перехідними, визначення обсягу фінансування здійснюється на підставі залишку вартості робіт на 01 січня року у якому планується їх виконання.

10. Критеріями відбору Об’єктів для включення до Переліку є:

розташування та спрямованість ділянки вулично-дорожньої мережі населеного пункту до закладів охорони здоров’я, шкіл, об’єктів, що реалізуються у рамках Національної ініціативи Президента України «Велике будівництво», та об’єктів соціально-культурного призначення, та місць масового перебування населення, історичних пам’яток та туристичних об’єктів;

наявність на вулично-дорожній мережі населеного пункту маршрутів шкільних автобусів, екстреної медичної допомоги та громадського транспорту;

значимість ділянки вулично-дорожньої мережі населеного пункту за інтенсивністю руху та пропускною здатністю;

реалізація комплексних рішень з розвитку дорожньої інфраструктури, заходів з підвищення безпеки дорожнього руху і ліквідації місць високої аварійності;

результат оцінки (величина індексу) транспортно-експлуатаційного стану ділянки вулично-дорожньої мережі населеного пункту;

дотримання міжремонтних термінів капітального ремонту дорожнього одягу згідно з Порядком проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788;

завершення проєктів з високим ступенем готовності (понад 70 відсотків усіх будівельно-монтажних робіт, передбачених проєктно-кошторисною документацією);

межування ділянки вулично-дорожньої мережі населеного пункту з автомобільними дорогами загального користування.

Оцінка дотримання критеріїв відбору Об’єктів здійснюється з розрахунку: один критерій – один бал та формується методом простого ранжування величин, тобто розміщення Об’єктів за ступенем важливості, а саме у порядку убування їх значущості, залежно від набраних балів.

Кожних 10 відсотків співфінансування з місцевого бюджету понад встановлений Порядком обсяг оцінюється двома додатковими балами.

Створення та реалізація на Об’єктах безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм є обов’язковою.

11. Органи місцевого самоврядування:

1) для участі у конкурсному відборі надають Управлінню  у визначені терміни наступні документи:

пояснювальну записку з урахуванням критеріїв, визначених пунктами 9 та 10 Порядку;

затверджену в установленому законодавством порядку проєктно-кошторисну документацію у порядку та на умовах, визначених пунктами     9 та 10 Порядку;

експертний звіт щодо розгляду проєктної документації у порядку та на умовах, визначених пунктами 9 та 10 Порядку;

довідку про належність Об’єкта до комунальної власності та знаходження його на балансі органу місцевого самоврядування;

довідку про залишок вартості робіт на Об’єкті (у разі, якщо Об’єкт є перехідним) станом на 01 січня року, в якому планується їх виконання;

завірену копію технічного паспорта відповідної вулиці (дороги);

копії рішень органу місцевого самоврядування про затвердження проєктно-кошторисної документації, співфінансування робіт з будівництва/ реконструкції/капітального ремонту на Об’єкті та визначення замовника робіт на Об’єкті;

інформаційно-аналітичні матеріали (обґрунтування за формою згідно з додатком, карти-схеми, фотографії Об’єкта нині);

2) беруть на себе зобов’язання щодо забезпечення реалізації проєкту, відібраного за результатами конкурсного відбору, до 30 листопада поточного року.

12. Замовник робіт на Об’єкті надає на електронну адресу Управління (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) та надалі підтверджує у паперовому вигляді наступну інформацію:

1) графік виконання робіт на Об’єкті – протягом трьох робочих днів з дня затвердження;

2) пропозиції до помісячного розпису фінансування за рахунок  коштів державного дорожнього фонду у вигляді відповідної Субвенції та коштів місцевого бюджету – протягом трьох робочих днів з дня затвердження графіку виконання робіт;

3) завірену копію укладеного договору з переможцем тендерної процедури/допорогової закупівлі – протягом трьох робочих днів з дня укладення договору;

4) звіт про використання коштів Субвенції на реалізацію проєкту за запропонованою Управлінням формою – щомісячно до 03 числа місяця наступного за звітним;

5) завірені копії актів виконаних робіт на Об’єкті за примірною формою КБ-2в та довідки вартості будівельних робіт та витрати за примірною формою КБ-3 – протягом трьох робочих днів з дня їх підписання;

6) завірену копію звітів про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (ф. № 4–3д, № 4–3м) та звітів про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7д, № 7м), за формами, визначеними наказом Міністерства фінансів України від 24 січня 2014 року № 44 «Про затвердження Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року № 196/20509, за відповідним ТПКВКМБ за рік – щорічно до 05 числа місяця наступного за звітним роком;

7) завірені копії документів, що підтверджують введення в експлуатацію Об’єкта – щорічно до 05 числа місяця наступного за звітним роком;

8) фотографії Об’єкта за результатами реалізації проєкту.

13. Складання та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням, здійснюється в установленому законодавством порядку.

14. Наказом начальника управління дорожнього господарства може створюватись робоча група, з метою моніторингу за своєчасним та якісним виконанням та завершенням робіт на Об’єкті, дотриманням вимог, визначених Порядком.

До складу такої групи входять представники управління дорожнього господарства обласної державної адміністрації, ДП «Служба місцевих автомобільних доріг у Вінницькій області», представники обласної Ради (за згодою), громадських організацій (за згодою).

 

 

Додаток

до Порядку відбору

об’єктів вулично-дорожньої мережі

населених пунктів для

фінансового забезпечення виконання

на них робіт за рахунок

субвенції, що спрямовується

у сферу дорожнього господарства

 

 

 

ОБГРУНТУВАННЯ

включення до Переліку об’єктів будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Вінницькій області

 

Найменування об’єкта (автомобільної дороги), що пропонується до реалізації

 

Район/райони розташування

 

Вид робіт (будівництво, реконструкція, капітальний, поточний середній ремонт)

 

Опис об’єкта (інформаційна довідка)

 

Індекс експлуатаційного  стану

 

Протяжність введення в експлуатацію, м2 / км

 

Перелік схем та фото, що додаються

 

Доцільність проведення робіт

 

Обсяг фінансування, тис. гривень

 

Наявність проєктної документації

 

Інформація про проведення тендерних процедур та укладених контрактах

 

Інформація щодо проведення експертизи

 

Дата початку робіт (орієнтовна)

 

Наявність програмного документа

 

Примітки