РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 477 від 27 липня 2020 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

27 липня 2020 року

Вінниця

№ 477

 

 

Про ліквідацію Департаменту

охорони здоров’я Вінницької

обласної державної адміністрації

 

Відповідно до статті 118 Конституції України, статей 5, 47 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статей 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України:

1. Припинити Департамент охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації (ідентифікаційний код 40196748) шляхом ліквідації.

2. Утворити ліквідаційну комісію Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації (21036, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7) у складі згідно з додатком.

3. Установити двомісячний строк заявлення кредиторами своїх вимог до Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, що ліквідовується, з дня оприлюднення відповідного повідомлення.

4. Директору Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації Людмилі Грабович попередити працівників Департаменту про їх наступне вивільнення у зв'язку із ліквідацією Департаменту.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови обласної державної адміністрації Наталю Заболотну.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації                                                                              

Сергій БОРЗОВ

 

 

 

Додаток

до розпорядження Голови

обласної державної адміністрації

27 липня 2020 року № 477

 

С К Л А Д

              ліквідаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації

 

 

Прізвище, ім'я,

по батькові

Посада

Адреса місця

 проживання

Реєстраційний номер

облікової картки платника податків

Серія і номер паспорта, ким і коли виданий

БОНДАРЕНКО

Тетяна Вікторівна

Начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації, голова ліквідаційної комісії

 

(персональні дані)

(персональні дані)

(персональні дані)

МАКЕЄВА

Світлана Григорівна

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації – головний бухгалтер, заступник голови ліквідаційної комісії

 

(персональні дані)

(персональні дані)

(персональні дані)

ВИШНЕВСЬКИЙ

Сергій Іванович

Начальник відділу правового забезпечення Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації

 

(персональні дані)

(персональні дані)

(персональні дані)

ПАРЧЕВСЬКИЙ

Олексій Володимирович

Начальник відділу роботи з персоналом та мобілізаційної роботи Департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації

(персональні дані)

(персональні дані)

(персональні дані)

 

 

Заступник начальника відділу з питань персоналу

         апарату обласної державної адміністрації                                                                                

Наталія НУЖНА