РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 755 від 27 вересня 2019 року

     РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

27 вересня 2019 року

Вінниця

№ 755

 

Про затвердження плану роботи облдержадміністрації на четвертий квартал 2019 року

 

Відповідно до регламенту облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 листопада 2007 року № 440 (із змінами та доповненнями):

1. Затвердити план роботи облдержадміністрації на четвертий квартал 2019 року, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків та керівника апарату облдержадміністрації.

 

                

Голова обласної державної

адміністрації

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

 

 

                                                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

          27 вересня 2019 року № 755

 

 

П Л А Н   Р О Б О Т И

облдержадміністрації на четвертий квартал  2019 року

 

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці

Примітка

 Питання для внесення на розгляд сесії обласної Ради

Про надання щорічної одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих (померлих) учасників АТО/ООС до Дня святого Миколая.

Питання щодо реорганізації шляхом перетворення юридичної особи – комунальний заклад «Вінницький обласний центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Обрій».

ІV квартал

Заболотна Н.М. - директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Про Програму економічного та соціального розвитку Вінницької області на 2020 рік.

Про Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на  період до 2027 року.

Про затвердження Плану заходів з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області.

ІV квартал

Мережко В.М. – ди-ректор Департаменту міжнародного співробітництва та регіо-нального розвитку облдержадміністрації

 

Про створення об'єкту природно-заповідного фонду місцевого значення – ботанічної пам'ятки природи "Дуб Гаврило".

Щодо погодження ТОВ "Компанія ОРТУС" надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування вапняків ділянка "Кар'єрна" Дмитрашків-Трудівського родовища, що знаходиться у Піщанському районі Вінницької області.

Про погодження ТОВ "Еко-Сфера" надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування питних підземних вод родовища "Черепашинці-3" (свердловини №№204,205), що знаходиться в Калинівському районі Вінницької області.

Про погодження ТОВ "Еко-Сфера" надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування питних підземних вод родовища "Калинвка-3" (свердловини №№235,236,237), що знаходиться в Калинівському районі Вінницької області.

Про надання ТОВ "Крутнівський кар'єр" щодо отримання спеціального дозволу на користування надрами в зв'язку з розширенням меж та продовженням строку дії спеціального дозволу на користування надрами від 30.12.2015 року №3778, який надано з метою видобування мігматиту Крутнівського родовища та Лівобережної ділянки Крутнівського родовища, що знаходиться в Хмільницькому районі Вінницької області.

Щодо погодження надання земельних ділянок лісових масивів, які знаходяться у постійному користуванні ВОКСЛП "Віноблагроліс".

ІV квартал

Ткачук М.Ф. – директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

 Питання для внесення на розгляд колегії облдержадміністрації

Про підсумки соціально-економічного розвитку області за 9 місяців 2019 року та основні  завдання на 4 квартал 2019 року.

Жовтень

Мережко В.М. – ди-ректор Департаменту міжнародного співробітництва та регіо-нального розвитку облдержадміністрації

 

Питання, що будуть виноситись на розгляд колегій структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів  міністерств та інших центральних органів  виконавчої влади України, обласних установ та організацій

Підсумки роботи за ІII квартал 2019 року.

ІV квартал

Заболотна Н.М. –  директор Департаменту соціальної та моло-діжної політики облдержадміністрації

 

Підведення  підсумків  роботи Департаменту міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації за  ІІІ квартали 2019 року.

Реалізація заходів Програми розвитку туризму у Вінницькій області на 2017-2020 роки.

IV квартал

Мережко В.М. – ди-ректор Департаменту міжнародного співробітництва та регіо-нального розвитку облдержадміністрації

 

Про здійснення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури області та їх функціонування в осінньо-зимовий період 2019-2020 років.

Про стан звірки науково-допоміжного фонду в музеях об-ласті.

Про стан просвітницької діяльності бібліотек області – як важливого чинника розбудови громадянського суспільства.

Про Стратегію розвитку державного історико-культурного заповідника «Буша» на 2019-2021 рр.

Про співпрацю з громадськими організаціями у сфері культури та національно-культурними товариствами області.

Про стан охорони і збереження культурної спадщини в Бершадському, Мурованокуриловецькому, Хмільницькому та Чечельницькому районах.

Про організацію діяльності закладів культури клубного типу в об’єднаних територіальних громадах.

Про план роботи управління культури і мистецтв облдержадміністрації на 2020 рік.

Про виконання у 2019 р. Програми розвитку культури Вінницької області на 2018-2022 роки.

ІV квартал

Троян В.Г. –  в.о. начальника управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Про складання планів розвитку гірничих робіт.

Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій лікувально-профілактичними закладами за 9 місяців 2019 року.

ІV квартал

Марунько В.В. –  начальник управління державної служби України з питань праці у Вінницькій області

 

 

Про затвердження плану роботи управління фізичної культури та спорту ОДА на 2020 рік.

Про затвердження календарного плану спортивно-масових заходів Вінницької області на 2020 рік.

IV квартал

Чернявський С.В. – начальник управління фізичної культури  та спорту  облдержадміністрації

 

Про підсумки роботи Головного управління державної казначейської служби України у Вінницькій області за третій квартал  2019 року.

Жовтень

Бакута С.В. – начальник Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області

 

Про виконання планів роботи Головного управління статистики у Вінницькій області, наказів, рішень, протокольних доручень, прийнятих на колегії Головного управління статистики у III кварталі 2019 року.

Жовтень

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистики у Вінницькій області

 

Про підсумки виконання місцевих бюджетів за 9 місяців 2019 року та завдання по забезпеченню  виконання місцевих бюджетів у IV кварталі 2019 року.

Жовтень

Копачевський М.А. – директор Департаменту фінансів облдерж-адміністрації

 

Про підсумки роботи Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області за 9місяців 2019 року.

Жовтень

Корчака О.С. – начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

 

Про  взаємодію Держархіву області з інститутами громадського суспільства та засобами масової інформації.

Жовтень

Легун Ю.В. –  директор Державного архіву області

 

Про дотримання вимог антикорупційного законодавства в Головному управлінні статистики за 9 місяців 2019 року.

Листопад

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистики у Вінницькій області

 

Про  стан виконавської  дисципліни у Держархіві області.

Про  стан науково-довідкової бібліотеки Державного архіву Він-ницької області та заходи щодо вдосконалення її роботи.

Листопад 

Легун Ю.В. –  директор Державного архіву області

 

Про виконання основних завдань Департаменту за 10 місяців роботи.

Листопад

Ткачук М.Ф. – директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Про стан фінансово-господарської діяльності в закладах освіти області у 2019 році.

Про стан впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти у закладах освіти області.

Про забезпечення доступу кожній дитині до дошкільної освіти (виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 грудня 2017 року № 871-р).

Про хід виконання Регіональної Програми підготовки кваліфікованих робітничих кадрів на 2016-2020 рр. у 2019 році.

Грудень

Буняк В.В. – в.о. директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

Хід виконання Комплексної оборонно-правоохоронної програми Вінницької області на 2016 - 2020 роки «Безпечна Вінниччина – взаємна відповідальність влади та громад.

Грудень

Дорош Т.С. - начальник служби у справах дітей

облдержадміністрації

 

Про затвердження плану роботи колегії Головного управління статистики на I квартал 2020 року.

Грудень

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистики у Вінницькій області

 

 

Наради, семінари та інші заходи структурних підрозділів обласної державної адміністрації, територіальних органів  міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України, обласних установ та організацій

Засідання координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху.

ІV квартал

Бабій О.В. – начальник управління дорожнього господарства облдержадміністрації

 

День Українського козацтва, День захисника України.

День визволення України від нацистських загарбників.

День працівників радіо, телебачення та зв’язку.

День Гідності та Свободи.

День пам’яті жертв голодоморів.

ІV квартал

Василюк С.М. – ди-ректор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

Засідання обласної Спостережної комісії.

Засідання регіональної консультативної ради з реалізації у Вінницькій області в 2019-2021 роках «Створення системи надання послуги раннього втручання для забезпечення розвитку дитини, збереження її здоров’я та життя».

Засідання обласної  тимчасової комісії з питань погашення заборгованості (грошового забезпечення), пенсій стипендій та інших соціальних виплат.

День людей похилого віку.

День працівника соціальної сфери України.

Міжнародний день інвалідів.

Обласне свято новорічної ялинки.

ІV квартал

Заболотна Н.М. –  директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Організація та проведення семінару з обміну досвідом з питань впровадження регуляторної політики в рамках  виконання  Плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року.

Участь офіційної делегації Вінницької області у ІІ Форумі Україна-Білорусь, що відбудеться у м. Житомир.

Участь офіційної делегації Вінницької області у міжнародній виставці осіб похилого віку, м. Кельце, Республіки Польща.

Участь офіційної делегації Вінницької області у IV Конференції і виставці власних торгових марок Future privat labels Poland & CEE, м.Кельце, Республіки Польща.

Перебування офіційної делегації Вінницької області у Сьвєнтокшиському воєводстві Республіки Польща з метою участі у святкових заходах з нагоди Дня Незалежності Республіки Польща.

Візит економічної місії вінницьких підприємців до Держави Ізраїль.

Організація та проведення фестивалю на кращу модель одягу серед учнів та студентів навчальних закладів України «Калинове намисто».

Організація та підготовка проведення осінніх сільськогосподарських ярмарків з продажу населенню сільськогосподарської продукції і продовольчих товарів.

ІV квартал

Мережко В.М. – ди-ректор Департаменту міжнародного співробітництва та регіо-нального розвитку облдержадміністрації

 

Відзначення 365-річчя оборони Буші.

Мистецькі акції до Міжнародного дня музики.

Культурно-мистецькі та просвітницькі заходи з нагоди відзначення Дня захисника України «Сильна армія – могуча держава».

Науково-просвітницькі та мистецькі заходи до Дня українського козацтва «Україна – козацька держава».

VІІ Обласний фестиваль хорового мистецтва ім. П. Муравського.

Культурологічні заходи до 75-ї річниці визволення України від фашистських загарбників «У серці нарду вічно і поіменно».

ХІ Міжнародний фестиваль театрів ляльок «Подільська лялька» - 2019.

ІІІ Міжнародний фестиваль-ярмарок «АppleBar».

Урочистості з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Мистецькі проекти «Покровитель культури» та «Кращий за професією».

Науково-просвітницькі та культурно-мистецькі заходи до Дня гідності та Свободи України «Народ мій є. Народ мій завжди буде. Ніхто не переможе мій народ!».

Соціокультурні заходи до Дня української писемності та мови «Допоки є Шевченка мова, то доти Україні є…».

Цикл заходів до Дня пам’яті жертв Голодомору «І свічка палає в скорботі».

Регіональний фестиваль-конкурс аматорського кіно «Кінометр».

Обласне свято кобзарського мистецтва ім. В. Перепелюка «Струни вічності».

Міжнародний фестиваль народної творчості «Вино і голубці» (с. Цекинівка Ямпільського району).

Всеукраїнський фестиваль пісенного мистецтва «Співець Подільського краю».

Мистецький проект «Хорові асамблеї Леонтовича».

Обласний дитячий фестиваль-конкурс візуального мистецтва «Різдвяна зірка».

Обласний мистецький проект «Співає Поділля Леонтовича».

Цикл культурно-просвітницьких заходів до Міжнародного дня інвалідів.

ІV квартал

Троян В.Г. –  в.о. начальника управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

Тематичний постійно діючий семінар з питань впровадження англійської мови в управлінську діяльність для працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, обласної, міської рад, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій  Вінницької області.

Постійно діючий семінар «Школа лідерства» для студентів вищих навчальних закладів області.

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді для директорів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді, керівники відділів та служб ОТГ у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар для відповідальних осіб з питань доступу до публічної інформації та по роботі зі зверненнями в райдержадміністраціях та об’єднаних територіальних громадах.

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з            різними категоріями сімей, дітей та молоді для начальників відділів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області.

Постійно діючий семінар з питань надання психологічних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді для психологів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар з питань соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах для спеціалістів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та відповідальні працівники ОТГ у Вінницькій області.

Навчання за професійною програмою для начальників відділів, завідувачі секторами, відповідальні працівники за напрямок роботи: «Фізична культура і спорт» райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та ОТГ.

Навчання за професійною програмою для вперше прийнятих на службу в органи місцевого самоврядування працівники районних рад, міських рад міст обласного значення та об’єднані територіальні громади.

Короткостроковий семінар для працівників загальних  та юридичних відділів, уповноважені особи з правових та кадрових питань об’єднаних територіальних громад.

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції для  уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції підрозділів облдержадміністрації, обласної та міської рад, структурних підрозділів облдержадміністрації,  територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області.

Постійно діючий семінар з питань запобігання та виявлення корупції для уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції райдержадміністрацій, районних рад, міських рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад.

Постійно діючий семінар з питань здійснення соціальної роботи з різними категоріями сімей, дітей та молоді для начальників відділів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області.

Короткостроковий семінар для голів об’єднаних територіальних громад.

Короткостроковий семінар для начальників (спеціалістів) відділів містобудування та архітектури райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення та відповідальні особи з питань архітектури та містобудування об’єднаних територіальних громад.

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги для керівників (заступників керівників) структурних підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, установ та організацій Вінницької області.

Постійно діючий семінар з питань ділового мовлення,  етики управлінської діяльності та гендерної рівноваги для працівників апарату обласної державної адміністрації та виконавчого апарату обласної Ради.

Навчання за професійною програмою для вперше прийнятих, новопризначених  на державну службу в апарат облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрацій, територіальні органи міністерств та інші центральні органи виконавчої влади, установи та організації області.

Навчання за професійною програмою для начальників відділів, завідувачі секторів інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення.

Постійно діючий семінар з питань впровадження функціонування внутрішнього контролю для керівників управлінь, відділів та секторів апарату обласної державної адміністрації та її структурних підрозділів.

Постійно діючий семінар з питань надання психологічних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді для психологів центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді у Вінницькій області.

ІV квартал

Пашиніна Т.С. – ди-ректор Центру перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, керівників державних підприємств, установ та організацій області

 

 

ХХ фестиваль польської культури «Єднаймося! Радіймо! Співаймо!».

Святкування єврейською громадою національного свята «Ханука».

ІV квартал

Салецький І.О. –  начальник управління у справах національ-ностей та релігій облдержадміністрації

 

Заходи до Дня автомобіліста і дорожника.

Жовтень

Бабій О.В. – начальник управління дорожнього господарства облдержадміністрації

 

Заходи до Дня працівників освіти.

Жовтень

Буняк В.В. – в.о. директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

 

Навчально-методичні збори  щодо планування заходів з підготовки цивільного захисту області у 2020 році.

Штабне тренування органів управління цивільного захисту Гайсинського району за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту   району при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на гідроспоруді Ладижинської ТЕС».

Штабне тренування органів управління обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в складних умовах зимового періоду.

День захисника України.

Жовтень

Вовченко С.Д. – ди-ректор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації

 

Нарада «Про підсумки діяльності управління містобудування та архітектури Департаменту та уповноважених органів містобудування  та архітектури області». 

Введення в експлуатацію об’єкта  «Городківська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Крижопільського центру первинної медико-санітарної допомоги по вул. Бузкова, 2 а, с. Городківка,  Крижопільського  району – будівництво».

Введення в експлуатацію об’єкта  «Бабчинецька амбулаторія загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства "Чернівецький центр первинної медико-санітарної допомоги Чернівецької районної ради"  по вул. Незалежності, 1, в с. Бабчинці, Бабчинецької ОТГ, Чернівецького району – будівництво».

Введення в експлуатацію об’єкта  «Бронницька  амбулаторія загальної практики сімейної медицини Комунального некомерційного підприємства "Могилів-Подільсь-кий районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги" Могилів - Подільської  районної ради  по вул. Головна, 94 г, с. Бронниця, Могилів-Подільської району – будівництво».

Введення в експлуатацію об’єкта  «Борисівська амбулаторія загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" Іллінецької  міської ради по вул. Т. Шевченка,1 а, в с. Борисівка, Іллінецького району – будівництво».

Введення в експлуатацію об’єкта  «Новофастівська  амбулаторія загальної практики сімейної медицини Комунального підприємства "Погребищенський центр первинної медико-санітарної допомоги"  Погребищенської районної ради по вул. Садова, 12 Б, с. Новофастів, Погребищенського району – будівництво».

Жовтень

Гужва Л.П. – в.о. директора Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

 

Командно-штабне тренування органів управління цивільного захисту міста Вінниця за темою: «Дії органів управління та сил спеціалізованих служб цивільного захисту  міста з організації евакуації населення при загрозі або виникненні надзвичайної ситуації на КП «Вінницяоблводоканал».

Листопад

Вовченко С.Д. – ди-ректор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації

 

Урочистості до професійного свята Дня працівників сільського господарства.

Листопад

Ткачук М.Ф. – директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

Відзначення Дня Збройних Сил України.

Грудень

Вовченко С.Д. – ди-ректор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації

 

Заходи до Дня працівників статистики.

Грудень

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистики у Вінницькій області

 

Заходи до Дня працівників архівних установ.

Грудень

Легун Ю.В. –  директор Державного архіву області

 

 Питання для вивчення, за результатами яких будуть готуватись матеріали на розгляд голови обласної державної адміністрації

Проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації

Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації» від 08 листопада 2017 року №787 «Про затвердження положення про студентську раду Вінниччини.

ІV квартал

Заболотна Н.М. - директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

Про затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2020 рік.

Грудень

Вовченко С.Д. – директор Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації

 

Доповідні записки

Про освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Про освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій.

ІV квартал

Бабій О.В. – начальник управління дорожнього господарства облдержадміністрації

 

Про соціально-економічне становище області.

ІV квартал

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистики у Вінницькій області

 

Інформації та довідки

Коефіцієнт покриття експортом імпорту.

Темп зростання обсягів експорту – імпорту товарів та сальдо зовнішньо-економічної торгівлі товарами.

Індекси споживчих цін.

Місце Вінницької області за індексом виробництва валової продукції сільського  господарства.

Попередні дані по заборгованості з виплати заробітної плати по містах та районах області.

Заборгованість із виплати заробітної плати у розрізі підприємств Вінницької області.

Заробітна плата Вінницької області.

Заборгованість із виплати заробітної плати у Вінницькій області.

Промислове виробництво у Він-ницькій області.

Виробництво будівельної продукції у Вінницькій області.

Підсумки роботи транспорту Він-ницької області.

Продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Вінницької області.

ІV квартал

Ігнатов С.Н. – начальник Головного управління статистики у Вінницькій області

 

 Заходи районних державних адміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення

50-річниця з дня заснування навчального закладу в ЗОШ І-ІІ ст.     с. Жахнівка.

90 - річниця з дня заснування навчального закладу в ЗОШ І-ІІ ст.     с. Гришівці.

155 – річниця  з дня заснування  ЗОШ І-ІІІ ст. смт Тиврів.

ІV квартал

Бойко В.В. – голова Тиврівської райдерж-адміністрації

 

Будівництво та введення в експлуатацію водопроводу по вул. Мічуріна, вул. Енергетиків, вул. 9 Травня в смт Теплик.

ІV квартал

Бойко В.І. – керівник апарату Теплицької райдержадміністрації

 

Введення в експлуатацію після реконструкції молочно-товарної ферми с. Дружба.

Введення в експлуатацію після реконструкції водопровідної мережі  в селі Михайлівці.

Введення в експлуатацію після реконструкції водопровідної мережі  в с. Курашівці.

ІV квартал

Петренко Я.В. – перший заступник голови Мурованокуриловець-кої  райдержадміністрації

 

Відкриття Білопільської амбулаторії.

ІV квартал

Слабчук Ю.О. – голова Козятинської райдержадміністрації

 

Відкриття спортивного комплексу в с. Савинці.

ІV квартал

Науменко Т.І. – перший заступник голови Тростянецької райдержадміністрації

 

Відкриття амбулаторії загальної практики сімейної медицини с. Красносілка.

30 років народному музею  історії  села Баланівка.

ІV квартал

Ольшевський В.Е. –  перший заступник голови Бершадської райдержадміністрації

 

560 років з часу першої письмової згадки про м. Бершадь.

390 років першої згадки про села  Сумівка, Кошаринці.

Жовтень

Ольшевський В.Е. –  перший заступник голови Бершадської райдержадміністрації

 

Урочисте відкриття Багринівської АЗПСМ.

Жовтень

Кримковська Л.С. – перший заступник голови райдержадміністрації

 

Нагородження комунального             закладу «Дошкільний навчальний заклад № 38 Вінницької міської ради» з нагоди 50-річчя від дня  заснування.

Нагородження Вінницької приватної гімназії «Дельфін»  з нагоди 25-річчя  від дня заснування.

Нагородження комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів гуманітарно-естетичний колегіум № 29 Вінницької міської ради» з нагоди  60-річчя  від дня заснування.

День створення в/ч 3028 (31.10.).

Жовтень

Моргунов С.А. – Вінницький міський голова

 

Урочисте відкриття погруддя акад. Д.К. Заболотного на території Крижопільської окружної лікарні інтенсивного лікування.

Грудень

Панчук В.І. – голова Крижопільської райдержадміністрації

 

 

 

П Е Р Е Л І К

нормативно-правових актів, реалізація яких буде контролюватись протягом четвертого кварталу 2019 року

 

 Укази Президента України:

 

Назва нормативно-правового акту

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 12 травня 2009 року

№ 299/2009 "Про заходи щодо забезпечення надання інформації з питань соціально-економічної ситуації в Україні"

Щомісячно до 05 числа;
щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним

періодом

Департамент агропромислового
розвитку, екології та природних ресурсів    облдержадміністрації


Департамент фінансів облдержадміністрації


Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

2

Від 26 лютого 2016

№ 68/2016 "Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні"

25.12.2019

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

3

 Від 19.02.2002 № 155/2002
"Про порядок організації та здійснення контролю за виконанням указів, розпоряджень і доручень Президента України"

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Відділ контролю управління діловодства та контролю  апарату облдержадміністрації

 

 

Розпорядження Президента України:

 

Назва нормативно-правового акту

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 21 червня 2011 року

№ 204/2011-рп "Про додаткові заходи з пошуку, дослідження і впорядкування місць поховання жертв війни, політичних репресій та інших трагедій Українського народу"

25.12.2019

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

 

Доручення Президента України:

 

Назва нормативно-правового акту

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 04 лютого 2014 року № 1-1/227 про вжиття заходів щодо встановлення нових, активізації та розширення існуючих зв’язків між містами, областями України і містами, провінціями Китайської Народної Республіки

25.12.2019

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

2

Від 29 червня 2010 року № 1-1/1378 щодо стану погашення  виплати заробітної плати

 

Щомісячно до 05 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

 

 

Постанови Кабінету Міністрів України:

 

Назва нормативно-правового акту

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 24.09.2008  № 858 "Про затвердження Класифікатора звернень громадян"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації

 

2

Від 23.03.2016 № 239 "Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну"

Щомісячно  до 12 числа

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

3

Від 25.10.2017 № 1106 "Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони"

10.12.2019

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

 

4

Від 20.06.2018 № 512 "Деякі питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка""

07.10.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

5

Від 25.04.2018 № 435 "Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року"

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

6

Від 05.12.2018  № 1021 "Про затвердження Державної цільової програми з фізичної, медичної, психологічної реабілітації і соціальної та професійної реадаптації учасників антитерористичної операції та осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, на період до 2022 року"

25.12.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

7

Від 30.01.2019 № 68 "Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років "муніципальна няня""

Щомісячно  до 05 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

 

Назва нормативно-правового акту

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 09.06.2010 № 1199-р "Про затвердження плану заходів щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент

 цивільного захисту облдержадміністрації;

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

2

Від 11.07.2013№ 547-р
"Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції боротьби з тероризмом"

25.11.2019

Департамент

цивільного захисту облдержадміністрації

 

3

Від 03.09.2014№ 791-р
"Про затвердження плану заходів з імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради 2009/28/ЄС"

10.12.2019

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

4

Від 04.03.2013№ 102-р
"Про затвердження плану заходів щодо проведення інституційної реформи у сфері моніторингу та контролю державної допомоги суб’єктам господарювання та реалізації  положень Закону України "Про державну допомогу суб’єктам господарювання"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

5

Від 23.09.2015№ 998-р
"Про заходи з увічнення пам’яті захисників України на період до 2020 року"

01.12.2019

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

6

Від 07.11.2012№ 970-р
"Про затвердження плану першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку внутрішнього виробництва"

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

7

Від 23.12.2015№ 1393-р
"Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року"

Щоквартально до 18 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

8

Від 22.07.2016 № 517-р
"Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати"

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

9

Від 26.10.2016№ 777-р
"Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період  до 2021 року"

10.12.2019

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

10

Від 26.04.2017№ 732-р
"Про затвердження плану заходів із впровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

11

Від 18.08.2017№ 560-р
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров'я"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

12

Від 18.09.2017№ 638-р
"Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017–2019 роках"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Юридичний відділ апарату облдержадміністрації;

Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області

 

13

Від 15.11.2017№ 821-р
"Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я на період до 2020 року"

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

14

Від 23.09.2015№ 998-р
"Про заходи з увічнення пам'яті захисників України на період до 2020 року"

01.12.2019

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

15

Від 22.07.2016№ 517-р
"Про затвердження плану невідкладних заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати"

Щомісячно до 10 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

16

від 29.12.2017№ 1017-р
"Про схвалення Експортної стратегії України ("дорожньої карти" стратегічного розвитку торгівлі) на  2017 - 2021 роки"

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

17

Від 10.05.2018№ 292-р
"Деякі питання реалізації Стратегії розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року"

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

18

Від 22.08.2018№ 617-р
"Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку електронного урядування в Україні"

05.10.2019

Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації

 

19

Від 11.07.2018№ 488-р
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій"

15.12.2019

Департамент

цивільного захисту облдержадміністрації

 

20

Від 05.12.2018 № 999-р

"Про заходи з підготовки та відзначення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав"

19.11.2019

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

21

Від 30.01.2019№ 83-р

"Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018 -2021 роки"

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

22

Від 24.04.2019№ 279-р
"Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2019 році Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з України"

25.11.2019

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

23

Від 30.01.2019№ 35-р
"Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017—2020 роки"

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації 

 

24

Від 30.01.2019№ 37-р
"Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні на 2019 - 2020 роки "

 

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації

 

25

Від 20.02.2019№ 86-р
"Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації Стратегії подолання бідності"

 

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

26

Від 06.03.2019№ 116-р
"Про затвердження Національного плану дій щодо боротьби із стійкістю до протимікробних препаратів"

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

27

Від 22.05.2019№ 374-р
"Про реалізацію пілотного проекту впровадження електронного обліку об’єктів культурної спадщини"

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

28

Від 10.07.2019№ 588-р
"Про схвалення Стратегії розвитку експорту продукції сільського господарства, харчової та переробної промисловості України на період до 2026 року"

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

 

 

 Доручення Кабінету Міністрів України:

 

Назва нормативно-правового акту

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 11.07.2007№ 30400/1/1-07
до Указу Президента України від 9 липня  2007 року №615/2007 "Про рішення Ради національної  безпеки і оборони України від 15 червня 2007 "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України"

Щоквартально до 02 числа місяця, наступного за звітним періодом

Відділ контролю управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації

 

2

Від 08.10.2013№ 26469/6/1-13
до листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26.09.2013  №12/20-12-3144 щодо затвердження Плану заходів з реалізації домовленостей, досягнутих під час проведення Третього засідання Спільної міжурядової українсько-киргизької комісії зі співробітництва

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

3

Від 28.10.2013№ 38532/1/1-13
до листа Глави Адміністрації Президента України від 30.09.2013  №02-01/2297 щодо цільового використання державного майна рекреаційно-оздоровчого призначення, безумовного дотримання вимог законодавства

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

 

4

Від 17.03.2014№ 7726/1/1-14
до службової записки директора Департаменту забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та регіонами від 14 березня 2014 року про вжиття невідкладних заходів для  поліпшення інформування Кабінету Міністрів України про найбільш важливі соціально-економічні та основні суспільно-політичні події в регіонах

Щоденно

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

5

Від 30.09. 2014 №30137/72/1-14 до листа Українського інституту національної пам’яті від 19.09.2014 №02/156 щодо загиблих учасників антитерористичної операції

Щомісячно до 05 числа

 

Департамент

цивільного захисту облдержадміністрації

 

6

Від 17.12. 2013№ 28589/11/1-13 до листа Адміністрації Президента України від 27.11.2013 № 03-01/2780 про продовження роботи з виконання доручення Президента України від 12 липня 2013 року №012/38149-01 стосовно запобігання загрозі національній безпеці України, зокрема занесенню на її територію збудників африканської чуми свиней

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Головне управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області;

 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

7

Від 30.07. 2014 № 44845/143/1-13 до листа Міністерства соціальної політики України від 10.07.2014 № 2782/0/10-14/021 про стан роботи зі створення нових робочих місць

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

8

Від 17.10. 2014 № 41544/37/1-13 до листа Міністерства екології та природних ресурсів України від 06.10.2014 № 5/3-7/12140-14 щодо виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2013 року № 572/2013 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 квітня 2013 року "Про комплекс заходів щодо вдосконалення проведення моніторингу довкілля та державного регулювання у сфері поводження з відходами в Україні"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

9

Від 08.06.2015№ 22721/1/1-15
до листів Міністерства соціальної політики України від 28.05.2015 № 2774/0/10-15/039 і Пенсійного фонду України від 20.05.2015 № 27382/03-02 про вжиття дієвих заходів до погашення заборгованості з відшкодування фактичних витрат на оплату праці і доставку пільгових пенсій, сплати страхових внесків та єдиного внеску за кожним підприємством, що має таку заборгованість, затвердження графіків її погашення

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної політики облдержадміністрації;

 

Головне управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області

 

10

Від 03.05.2014№ 15796/1/1-14
до листа Міністерства культури України від 23.04.2014 № 582/18/10-14, щодо моніторингу мовно-етнічних проблем в регіонах

Щомісячно до 20 числа

Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації

 

11

Від 08.10.2015№ 41324/0/1-15
 до доручення Прем’єр - міністра України від 08.10.2015 №227 про забезпечення моніторингу виконання завдання щодо розроблення і затвердження плану із забезпечення надання адміністративних послуг Державної міграційної служби через центри надання адміністративних послуг

Щомісячно до 01 числа

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

12

Від 07.07.2015№ 27562/1/1-15
до листа Представника Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини від 01.07.2015 №7-1585/15-86 стосовно виконання рекомендацій за результатами круглого столу щодо удосконалення організації надання паліативної допомоги

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

13

Від 29.10.2015№ 42198/1/1-15
до Указу Президента України від 13 жовтня 2015 року №580/2015 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки"

10.10.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

14

Від 27.07.2016№ 27772/1/1-16
до листа Державного агентства енергоефективності  та енергозбереження України від 26.07.2016 № 209-01/16/1-16 щодо урядової програми з енергоефективності

Щомісячно до 25 числа

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

15

Від 27.09.2016№ 32964/1/1-16
до доповідної записки Міністра Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2016 року стосовно удосконалення взаємодії органів виконавчої влади з громадськістю

Щомісячно до 20 числа

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

16

Від 18.10.2016№ 36355/1/1-16
до постанови Верховної Ради України від 21.09.2016 № 1537-VIII про Рекомендації парламентських слухань на тему: "Транскордонне співробітництво як чинник євроінтеграційних процесів України"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

17

Від 30.01. 2017№ 1935/139/1-16 до листа Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10.01.2017 № 12/20-13-60 про стан впровадження в областях Закону України "Про добровільне об'єднання територіальних громад"

Щотижнево

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

18

Від 20.01. 2017 № 38734/64/1-16 до листа Міністерства соціальної політики України від 06.01.2017 № 318/0/2-17/28 щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати

Щомісячно до 10 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

19

Від 13.07. 2017 № 21935/169/1-16 до доповідної записки Державного секретаря Кабінету Міністрів України від 21 червня 2017 року щодо запровадження щомісячного моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування

Щомісячно до 01 числа

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

20

Від 13.09.2017№ 31971/7/1-17
до листа Міністерства соціальної політики України від 28.08.2017 №17129/0/2-17/28 про надання інформації щодо стану виплати заробітної плати

Щомісячно до 20 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

21

Від 17.02.2017№ 3049/1/1-17
до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 25.01.2017 № 3223-01/2333-01 до доповідної записки проведення щорічних незалежних аудиторських перевірок фінансової звітності суб’єктами господарювання державного сектору економіки

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

22

Від 01.03.2017№ 6981/1/1-17
план організації виконання Указу Президента України від 21 лютого 20107 року № 43/2017 "Про Концепцію вдосконалення громадськості з питань євроатлантичної інтеграції на 2017-2020 роки"

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації;

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

23

Від 24.03.2017№ 9676/1/1-17
до доповідної записки Міністра оборони України від 13.03.2017 № 220/2131 щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, що належить до земель оборони, їхні кількісні, якісні характеристики та грошову оцінку

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент

цивільного захисту облдержадміністрації;

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області

 

24

Від 30.03.2017№ 11894/1/1-17
за підсумками робочої наради Прем'єр-міністра України з членами Правління Асоціації міст України від 21 березня 2017 року та до листа Асоціації міст України від 23.03.2017 року № 5-109

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

25

Від 05.04.2017№ 8869/23/1-17
до листа Українського інституту національної пам’яті від 29.03.2017 № 03/648  за результатами наради з підготовки та проведення заходів з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917-1921 років та вшанування пам'яті її учасників

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

26

Від 06.04.2017№ 13547/0/1-17
про надання інформації щодо порушення прав дітей, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей, а також Автономної Республіки Крим

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент

цивільного захисту облдержадміністрації

 

 

27

Від 04.05.2017№ 15455/6/1-17
до листа Виконавчого комітету Національної ради реформ від 14.04.2017 № 2017-04/69 щодо опрацювання  протоколу засідання Національної ради реформ на тему: "Освіта, безпека та благополуччя дітей як пріоритет розвитку країни"

Щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент

цивільного захисту облдержадміністрації

 

28

Від 29.07. 2017 № 16420/10/1-17 до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.07.2017 №4311-01/25660-01  щодо плану заходів за результатами домовленостей, досягнутих під час 7-го спільного засідання Українсько-чеської Міжурядової змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

29

Від 23.07.2018№ 26497/1/1-18
до листа Міністерства закордонних справ України від 26.06.2018 № 311/13-605-1276 та Міністерства внутрішніх справ України від 11.05.2018 № 6500/07/20-2018 з метою підготовки другої національної доповіді України щодо дотримання критеріїв безвізового режиму ЄС та виконання рекомендацій ЄС

05.01.2019

Департамент міжнародного співробітництва та  регіонального розвитку облдержадміністрації

 

30

Від 23.01.2018№ 2225/1/1-18
до листа Міністерства юстиції України від 15 січня 2018 року № 526/12.3.1/ін-18 щодо "дорожньої карти" з виконання рекомендацій Підкомітету ООН з попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання, наданих у доповіді за результатами офіційного візиту в Україну

20.11.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

31

Від 17.05.2018№ 8314/22/1-18
до листа Міністерства інфраструктури України від 06.02.2019 № 1513/18/10-19 щодо стану виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Указу Президента України від 13 грудня 2016 року №553 "Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав людей з інвалідністю"

20.12.2019

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

32

Від 13.03.2018№ 10049/0/1-18
За підсумками селекторної наради під головуванням Віце-прем'єр-міністра України про стан забезпечення Урядової програми "Доступні ліки", напрями її вдосконалення та проведення вакцинації від 6 березня 2018 року

Щомісячно до 01 числа

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

33

Від 22.03.2018№ 10540/1/1-18
до листа Міністерства соціальної політики України від 14.03.2018 № 4876/0/2-18/28 про виконання пунктів 11 та 12  протоколу наради за результатами зустрічі Прем`єр-міністра України  з представниками всеукраїнських профспілок

Щомісячно до 20 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

34

Від 13.04.2018№ 14080/1/1-18
до листа Глави Адміністрації Президента України від 04.04.2018 № 02-01/634 щодо проблем, які виникли під час передачі земельних ділянок в користування національному природному парку "Кармелюкове Поділля"

Щомісячно до 20 числа

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

35

Від 04.05.2018№ 18458/0/1-18
доручення Прем'єр-міністра України про забезпечення своєчасної виплати заробітної плати педагогічним працівникам

Щомісячно до 01 та 15 числа

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

36

від 14.09.2018 № 36716/0/1-18
за підсумками наради щодо проблемних питань реалізації програми "Доступні ліки" 13 вересня 2018 року

Щомісячно до 25 числа

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

37

Від 16.10.2018 № 384/29/1-18
до листа Міністерства охорони здоров’я України від 11.09.2018 №19.1-05-1329/23863 щодо доступності медичного обслуговування у сільській місцевості

Щомісячно до 20 числа

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

38

Від 11.06.2018 № 19852/7/1-18 до листа Адміністрації  Президента України від 06.06.2018 № 02-01/951 про підтримку розвитку системи спортивної реабілітації учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній операції, у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях

25.12.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

39

Від 24.06.2019 № 17161/1/1-19 план організації виконання Указу Президента України від 18 травня 2019 №286/2016 "Про Стратегію національно-патріотичного виховання"

10.10.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

40

Від 24.01.2019 № 863/1/1-19
план організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 6 грудня 2018 року №2646-VIII "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо запровадження середньострокового бюджетного планування"

25.11.2019

Департамент фінансів облдержадміністрації

 

41

Від 17.07.2019 № 23995/1/1-19 план організації виконання Указу Президента України від 9 липня 2019 року № 511/2019 "Про деякі заходи щодо збереження лісів та раціонального використання лісових ресурсів"

Щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

42

Від 19.07.2019 № 14731/0/2-19 до листа Міністерства охорони здоров’я України від 16.07.2019 № 03.4.02/35347/2-19 щодо стану забезпечення доступності установ/закладів охорони здоров'я для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

01.10.2019

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

43

Від 11.07.2019 № 49051/8/1-18 до листа Міністерства соціальної політики України  від 02.07.2019 № 12254/0/2-19/61 щодо проведення перевірок використання коштів підопічних будинків-інтернатів, психоневрологічних інтернатів із залученням представників громадських організацій

10.10.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

44

Від 06.06.2019 № 18390/1/1-19 до постанови Верховної Ради України від 14.05.2019 №2716-VIII “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Стан, проблеми та перспективи охорони культурної спадщини в Україні”

22.10.2019

Управління культури та мистецтв облдержадміністрації

 

45

від 03.06.2019№ 18677/1/1-19
до листа Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення від 29.05.2019 № 04-34/13-102307 щодо стану виконання рекомендацій слухань у Комітеті на тему: "Ефективність системи надання субсидій населенню"

10.10.2019

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

46

від 18.04.2019№ 11469/1/1-19
план організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 28 лютого 2019 року №2694-VIII  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині"

10.12.2019

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

 

 

Розпорядження голови облдержадміністрації:

 

Зміст нормативно-правових актів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Примітка

1

Від 16.04.2019 № 302 "Про затвердження Плану заходів щодо реалізації у 2019 році Концепції розвитку електронної демократії в Україні на 2019-2020 роки"

20.12.2019

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

2

Від 12.02.2019 № 108 "Про заходи щодо боротьби з нелегальними перевезеннями"

щомісячно

до 05 числа

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

3

Від 26.02.2019 № 146 "Про реалізацію у Вінницькій області Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2019 рік"

24.11.2019

25.12.2019

 Щоквартально

до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

4

Від 02.04.2018 № 260 "Про впровадження в області системного підходу у сфері поводження із твердими побутовими відходами та забезпечення належного утримання місць видалення відходів"

Щоквартально

до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

5

Від 16.03.2018 № 201 "Деякі питання надання адміністративних послуг облдержадміністрацією та її структурними підрозділами"

щомісячно

до 15 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

6

Від 22.07.2019 № 540 "Про проведення Всеукраїнського конгресу сімей"

01.10.2019

Управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації

 

7

Від 20.05.2019 № 372 "Про підготовку підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетич-ного комплексу та об’єктів соціальної сфери до роботи в умовах осінньо-зимового періоду 2019-2020 років"

Щомісячно

до 15 числа

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

8

Від 04.10.2013 № 426 "Про забезпечення житлом воїнів-інтернаціоналістів"

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

9

Від 19.03.2015 № 163 "Про соціальний супровід, організацію реабілітації, надання пільг учасникам антитерористичної операції, у тому числі демобілізованим"

Щомісячно

до 15 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

10

Від 13.01.2017 № 13 "Про забезпечення в області контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення"

Щомісячно

до 15 числа

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

11

Від 01.03.2016 № 127 "Про заходи щодо забезпечення детінізації економіки області"

Щоквартально

до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

12

Від 04.08.2017 № 550 "Про заходи щодо забезпечення протипожежного захисту під час підготовки, збирання та зберігання ранніх зернових культур"

Щомісячно

до 01 числа

Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області

 

13

Від 18.10.2013 № 436 "Про будівництво (придбання) житла для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, для відселення їх із закритих та віддалених пунктів військових гарнізонів"

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

14

Від 26.01.2016 № 33 "Про запровадження проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики"

Щоквартально до 01 числа другого місяця, наступного за звітним періодом

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

15

Від 30.09.2016 № 711 "Про організаційні заходи щодо створення та утримання підрозділів місцевої пожежної охорони"

Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

 

16

Від 25.03.2019 № 247 "Про проведення агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення у 2019 році"

22.11.2019

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

17

Від 12.01.2018 № 19 "Про  дооснащення амбулаторій загальної практики сімейної медицини медичним обладнанням"

Щомісячно

до 20 числа

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації

 

18

Від 21.11.2018 № 893 "Про затвердження Антикорупційної програми Вінницької обласної державної адміністрації на 2018-2019 роки"

Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Сектор з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації

 

19

Від 18.01.2018 № 29 "Про утворення комісії з відбору проектів та заходів, які фінансуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, спрямованої на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості"

Щомісячно

до 10 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

20

Від 07.06.2018 № 473 "Про запровадження сімейного патронату"

Щоквартально до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

Вінницький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

21

Від 18.10.2016 № 771

"Про затвердження Плану заходів щодо сприяння залучення інвестицій і запровадження сучасних технологій у сфері поводження з відходами"

Щоквартально до 25 числа останнього місяця звітного періоду

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

22

Від 05.02.2018 № 79 "Про затвердження Положення про  обласну систему енергетичного менеджменту"

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

23

Від 24.03.2015 № 179 "Про благоустрій та поліпшення санітарного стану населених пунктів області"

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

24

Від 26.02.2018 № 153 "Про забезпечення ефективного використання коштів державного фонду регіонального розвитку та завершення будівництва об’єктів"

Щомісячно

до 15 числа

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

25

Від 03.10.2018 № 765 "Про упорядкування перевезення на  міжнародних маршрутах загального користування по території Вінницької області"

Щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації

 

26

Від 07.03.2018 № 174 "Про запровадження моніторингу та оцінки результативності реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року і виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року"

20.11.2019

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

27

Від 20.03.2019 № 211 "Про затвердження плану заходів на 2019 рік з реалізації на Вінниччині Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018-2021 роки"

Щоквартально до 25 числа останнього місяця звітного періоду

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

28

Від 26.03.2019 № 252 "Про заходи щодо збереження автомобільних доріг загального користування та посилення габаритно-вагового контролю"

Щоквартально до 10 числа останнього місяця звітного період

Управління дорожнього господарства облдержадміністрації

 

29

Від 05.03.2019 № 179 "Про стан фінансово-бюджетної дисципліни в установах, організаціях та на підприємствах області"

Щоквартально до 25 числа останнього місяця звітного період

Управління Північного офісу Держаудитслужби у Вінницькій області

 

30

Від 14.12.2016 № 936 "Про заходи з попередження виникнення пожеж в природних екосистемах області"

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області

 

31

Від 18.04.2019 № 307 Про підсумки соціально-економіч-ного розвитку області за перше півріччя 2019 року

Щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

Організаційний відділ апарату облдержадміністрації

 

32

Від 26.02.2019 № 146 "Про реалізацію у Вінницькій області Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2019 рік"

24.11.2019

 

Щоквартально до 15 числа останнього місяця звітного період

Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

 

33

Від 04.09.2015 № 527 "Про організацію проведення функціонального навчання у сфері цивільного захисту, спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту"

25.12.2019

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

 

34

Від 05.02.2018 № 83 "Про затвердження  плану заходів, спрямованих на активізацію вивчення учнями та студентами математики  в закладах освіти області на період до 2020 року"

25.12.2019

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

 

35

Від 28.02.2017 № 131 "Про затвердження регіонального плану заходів з виконання рекомендацій, викладених у заключних зауваженнях, наданих Комітетом ООН з прав осіб з інвалідністю, до першої доповіді України про виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2020 року"

25.12.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

36

Від 20.06.2011 № 320 "Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями"

15.12.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

37

Від 26.10.2007 № 398 "Про створення обласного комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктур"

20.12.2019

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

38

Від 22.08.2018 № 658 "Про стратегію подальшого розвитку філії Вінницького обласного краєзнавчого музею "Історико -меморіальний комплекс пам’яті жертв нацизму"

20.12.2019

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

 

 

 

Організаційно-масові заходи за участю керівництва області з нагоди відзначення державних та професійних свят:

 

 

ЖОВТЕНЬ

 

Міжнародного дня літніх людей (1)

Міжнародного дня музики (1)

Дня вчителя (6)

Всесвітнього дня архітектора (7)

Дня юриста (8)

Всесвітнього дня пошти (9)

Дня працівників стандартизації та метрології (10)

Дня художника (13)

Дня захисника України (14)

Дня українського козацтва (14)

Дня шефа (16)

Дня працівників целюлозно-паперової промисловості (19)

Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози (20)

Дня працівників харчової промисловості (20)

Дня автомобіліста і дорожника (27)

Дня визволення України від фашистських загарбників (28)

 

ЛИСТОПАД

 

Дня працівника соціальної сфери (3)

Дня ракетних військ і артилерії (3)

Дня інженерних військ (3)

Дня залізничника (4)

Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва (9)

Дня української писемності та мови (9)

Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку (16)

Дня студента (17)

Дня працівників сільського господарства (17)

Дня працівників гідрометеорологічної служби (19)

Дня скловиробника (19)

Дня Гідності та Свободи (21)

Дня пам’яті жертв голодомору (23)

 

ГРУДЕНЬ

 

Дня працівників прокуратури (1)

Всесвітнього дня боротьби зі Снідом (1)

Міжнародного дня людей з обмеженими можливостями  (3)

Дня працівників статистики (5)

Міжнародного дня волонтерів (5)

Дня Збройних Сил України (6)

Міжнародного дня цивільної авіації (7)

Дня місцевого самоврядування (7)

Дня благодійництва (8)

Дня Сухопутних військ України (12)

Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (14)

Дня працівників суду (15)

Дня працівника державної виконавчої служби (17)

Дня адвокатури (19)

Дня Святого Миколая (19)

Дня енергетика (22)

Дня працівників дипломатичної служби (22)

Дня працівників архівних установ (24)