РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 675 від 23 серпня 2018 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

23 серпня  2018 року                                       № 675

 

Про конкурс на зайняття вакантної посади державної служби  категорії «Б» - начальника управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації

 

Відповідно до статей 22, 23, 27 Закону України «Про державну службу», Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами)  та Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В», затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 6 квітня 2016 року № 72 (у редакції наказу Національного агентства України з питань державної служби від 16 березня 2018 року № 62), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27.06.2016 року за  № 647/28777:

 1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації.

 2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника управління дорожнього господарства Вінницької обласної державної адміністрації, що додаються.

 3. Відділу з питань персоналу апарату облдержадміністрації (Поліщук Н.С.) надіслати відповідну інформацію Міжрегіональному управлінню Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях для розміщення на офіційному веб-сайті Національного агентства України з питань державної служби та забезпечити оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору на офіційному веб-сайті облдержадміністрації згідно з додатком.

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Голова обласної державної

        адміністрації                                                                             

   В. КОРОВІЙ

                                                                                   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

 облдержадміністрації

                                                                                    23 серпня 2018 року № 675

 

Умови
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії «Б» -

начальника управління дорожнього господарства

Вінницької обласної державної адміністрації

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1.Здійснює керівництво Управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Управлінні.

2.Подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Управління.

3. Затверджує положення про структурні підрозділи управління, посадові інструкції працівників Управління та розподіляє обов’язки між ними.

4. Планує роботу Управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації.

5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Управління.

6. Звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Управління завдань та затверджених планів роботи.

7. Може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації.

8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Управління, та розробляє проекти відповідних рішень.

9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

10. Представляє інтереси Управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації.

11. Видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законі інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області.

12.Подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників.

13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Управління.

14. Призначає на посаду і звільняє з посади працівників Управління.

15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Управління.

16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Управління.

17.Забезпечує дотримання працівниками Управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

18. Розглядає, погоджує, затверджує кошториси, штатні розписи, плани використання бюджетних коштів, звіти та баланси розпорядників коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської та статистичної звітності.

19. Здійснює в Управління визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби.

20.Здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 9000 грн.,

2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

3) надбавка до посадового окладу за ранг -  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  18 січня 2017 року № 15.

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляє про те, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5)  оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

 

 

 

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Документи приймаються з 09.00 до 18.00 год. по 10 вересня 2018 року за адресою:                  м. Вінниця, вул. Соборна, 70, каб. 427.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Вінниця, вул. Соборна, 70, Вінницька обласна державна адміністрація, 11.00 год. 13 вересня 2018 року (тестування).

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

НУЖНА Наталія Вікторівна,

тел. (0432) 61-45-36,

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища освіта у галузі знань не нижче ступеня магістра

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

 

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння працювати з комп’ютером

1) володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача;

2) навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; 

3) знання сучасних технологій з електронного урядування

 

2.

Необхідні ділові якості

1) аналітичні здібності;

2) навички управління;

3) лідерські якості;

4) організаторські здібності;

5) стресостійкість;

6) вміння визначати пріоритети;

 

 

7) вміння аргументовано доводити власну точку зору;

8) уміння працювати в команді

3.

Необхідні особистісні якості

1) відповідальність;

2) інноваційність;

3) дисциплінованість;

4 ) ініціативність;

5) емоційна стабільність;

6) комунікабельність

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

Закони України:

«Про Кабінет Міністрів України»,

Про центральні органи виконавчої влади», «Про адміністративні послуги»,     

«Про місцеві державні адміністрації»,

«Про звернення громадян»,

 «Про доступ до публічної інформації»,

«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»,

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»;

Конвенція про права осіб з інвалідністю; Бюджетний кодекс України та Податковий кодекс України

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про автомобільні дороги»;

Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України»;

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.2017 року № 1085 «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду»

 

 

____________________________

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації Валерія Коровія з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці і зайнятості населення та захисту прав інвесторів
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення

Архів новин

Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4