РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 531 від 21 червня 2018 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 531 від 21 червня  2018 року 

 

від 21 червня  2018 року                                                                     № 531

 

 

Про затвердження плану заходів з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні» на 2018-2019 роки

 

Відповідно до статей 18, 22, 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 12 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», з метою продовження впровадження в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні», реалізація якого проводиться в рамках співпраці з Урядом Королівства Швеція у сфері фінансового та технічного співробітництва і відповідно до угоди між Міністерством фінансів України та Шведським агентством міжнародного розвитку (SIDA):

 1. Затвердити план заходів з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні» на 2018-2019 роки (далі – План заходів), що додається.

 2. Департаментам облдержадміністрації: соціальної та молодіжної політики (Заболотна Н.М.), освіти і науки (Буняк В.В.):

 1) забезпечити в межах компетенції виконання Плану заходів у визначені терміни;

 2) про стан виконання Плану заходів інформувати Департамент фінансів облдержадміністрації до 10 жовтня 2018 року та надалі щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 3. Департаменту фінансів облдержадміністрації спільно з робочою групою з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні» забезпечити загальну координацію виконання Плану заходів.

 4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 21 червня 2017 року № 431 «Про затвердження плану заходів з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні».

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Івасюка І.Д.

 

 

Перший заступник голови  обласної

          державної адміністрації                                                     

   А. ГИЖКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації   

21 червня 2018 року № 531

 

ПЛАН ЗАХОДІВ

з впровадження та реалізації в області проекту

«Гендерне бюджетування в Україні» на 2018-2019 роки

 

№ з/п

Зміст заходу

Відповідальний виконавець

Термін виконання

 

І. Реалізація рекомендацій робочої групи з впровадження та реалізації в

області проекту «Гендерне бюджетування в Україні» за результатами

проведеного гендерного бюджетного аналізу у 2018 році

1.

Підготовка та надання пропозицій Міністерству фінансів України щодо внесення змін та доповнень до Бюджетного кодексу України, зокрема, в частині нормативного визначення термінів «гендерне бюджетування», «принцип гендерної рівності» та включення елементів гендерного бюджетування до програмно-цільового методу в бюджетному процесі

Департамент фінансів облдержадмі-ністрації

Червень-серпень 2018 року

2.

Запровадження моніторингу та проведення детального аналізу, в тому числі із застосуванням гендерних показників, стану виконання завдань та заходів Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року, затвердженої рішенням 24 сесії Вінницької обласної Ради 6 скликання від 17.04.2014 №689 (зі змінами та доповненнями), а також їх фінансування за рахунок коштів обласного бюджету та інших джерел.

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціальної та молодіжної політики,

освіти і науки, фінансів

Червень-вересень 2018 року

3.

При підготовці проекту нової обласної комплексної соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку на 2019 рік та наступні роки врахування необхідності включення результатив-них показників в гендерному розрізі окремо за напрямками «оздоровлення» (21 день) та «відпочинок» (14 днів)

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціальної та молодіжної політики,

освіти і науки, фінансів

Вересень-грудень  2018 року

4.

Внесення пропозицій щодо охоплення  у 2018-2019 році більшої кількості дітей, зокрема, дітей різних соціальних та пільгових категорій послугами з оздоровлення та відпочинку за кошти обласного бюджету по відповідній обласній програмі

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадмі-ністрації

Червень-липень 2018 року,

квітень-червень 2019 року

5.

Опрацювання питання та підготовка  пропозицій щодо збільшення обсягу видатків за відповідною програмою з метою підвищення рівня охоплення дітей саме оздоровленням у 2018-2019 роках, а також підвищення ефектив-ності та результативності використання бюджетних коштів на оздоровлення та відпочинок

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціальної та молодіжної політики,

освіти і науки

Червень-липень 2018 року,

жовтень-грудень 2019 року

6

Підготовка пропозицій щодо збіль-шення у 2018-2019 роках охоплення сільських дітей послугами оздоров-лення та відпочинку за рахунок коштів обласного бюджету по відповідній обласній програмі

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадмі-ністрації

Червень-липень 2018 року,

квітень-червень 2019 року

7.

Врахування необхідності застосування елементів гендерного бюджетування при підготовці проекту розпорядження голови облдержадміністрації «Про складання проекту обласного бюджету за програмно-цільовим методом на 2019 рік та прогнозу обласного бюджету на 2020-2021 роки»

Департамент фінансів облдержадмі-ністрації

Серпень-вересень 2018 року

8.

Ініціювання головними розпорядни-ками коштів обласного бюджету, при підготовці бюджетних запитів на 2019 рік, включення результативних показників за гендерним розподілом не менш як до двох бюджетних програм (на вибір відповідного галузевого головного розпорядника коштів обласного бюджету) в галузях соціально-культурної сфери, що фінансується з обласного бюджету

Департамент фінансів облдержадмі-ністрації,

головні розпорядники коштів обласного бюджету

Жовтень-грудень 2018 року

9.

Ініціювання, при складанні головними розпорядниками коштів обласного бюджету паспортів бюджетних програм на 2019 рік, включення результативних показників за гендерним розподілом не менш як до двох бюджетних програм (на вибір відповідного галузевого головного розпорядника коштів обласного бюджету) в галузях соціально-культурної сфери, що фінансується з обласного бюджету

Департамент фінансів облдержадмі-ністрації,

головні розпорядники коштів обласного бюджету

Січень-лютий 2019 року

10.

Опрацювання при підготовці бюджет-них запитів на 2019 рік питання необхідності збільшення видатків обласного бюджету на виконання завдань та заходів програми оздоровлення та відпочинку з метою збільшення охоплення послугами з оздоровлення та відпочинку більшої кількості дітей різних гендерних груп та підвищення якості задоволення їх потреб

Департаменти облдержадмі-ністрації: соціальної та молодіжної політики,

освіти і науки

Жовтень-грудень 2017 року

ІІ. Заходи щодо гендерного бюджетного аналізу нової

(додаткової) програми у 2019 році

1.

Розробка проекту розпорядження голови облдержадміністрації про утворення робочої групи з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні» та затвердження складу робочої групи (відповідно до нової програми, яка буде аналізуватись за гендерними показниками у 2019 році)

Робоча група з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні»

Січень-лютий 2019 року

2.

Проведення гендерного бюджетного аналізу нової (додаткової) програми

Робоча група з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні»

Січень-червень 2019 року

3.

Розробка пропозицій та рекомендацій щодо внесення змін до програми (мети, завдань, заходів), результативних показників їх виконання, до державної статистичної, адміністративної звітності та документів, що застосовуються в бюджетному процесі для врахування гендерного компоненту

Робоча група з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні»

Червень

2019 року

4.

Підготовка звіту щодо результатів діяльності робочої групи з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні» у 2018 році

Робоча група з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні»

Січень-лютий 2019 року

ІІІ. Заходи щодо поширення знань про гендерно-орієнтоване

бюджетування, зокрема, серед посадових осіб різних рівнів

органів місцевої влади у 2018-2019 роках

1.

Ознайомлення з Проектом Гендерно-орієнтованого бюджетування в Україні  та презентація результатів гендерного бюджетного аналізу обласної програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян» на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11.02.2016 №45, в частині «Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНІДу» та обласної програми профілактики, діагностики та лікування вірусних гепатитів В і С у Вінницькій області на 2014-2016 роки», затвердженої рішенням 24 сесії обласної Ради 6 скликання від 17.04.2014 №688, Обласної цільової соціальної програми оздоровлення, відпочинку дітей і молоді, розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до 2018 року, затвердженої рішенням 24 сесії Вінницької обласної Ради 6 скликання від 17.04.2014 №689, а також результатів діяльності робочої групи з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні» на нарадах (засіданнях, комісіях, колегіях тощо) в облдержадміністрації та обласній Раді (за згодою), колегіях структурних підрозділів облдержадміністрації, на курсах підвищення кваліфікації державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування тощо

Департаменти облдержадмі-ністрації:

фінансів, соціальної та молодіжної політики,

освіти і науки, охорони здоров’я;

робоча група з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні»

 

Протягом 2018-2019 років

2.

Висвітлення в засобах масової інформації результатів впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні», а також результатів діяльності та напрацювань робочої групи з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні»

Департаменти облдержадмі-ністрації:

фінансів, соціальної та молодіжної політики,

освіти і науки, охорони здоров’я;

робоча група з впровадження та реалізації в області проекту «Гендерне бюджетування в Україні»

Протягом 2018-2019 років

 

_________________________