РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 878 від 05 грудня 2017 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 05 грудня 2017 року                                                     № 878

 

 

 

Про схвалення прогнозу обласного бюджету на 2019-2020 роки

 

Відповідно до частини четвертої статті 21 Бюджетного кодексу України, Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року, затвердженої рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року № 893 та з метою якісного процесу формування обласного бюджету та інших місцевих бюджетів області на  2017 рік:

 1. Схвалити прогноз обласного бюджету на 2019-2020 роки, у тому числі:

 1)  прогноз доходів загального фонду обласного бюджету на 2019 рік у сумі 1209553,5 тис. грн., на 2020 рік у сумі 1307485,7 тис. грн., прогноз доходів спеціального фонду на 2019 рік у сумі 262169,8 тис. грн., на 2020 рік у сумі 269237,9 тис. грн.  

тис. грн.

Найменування

2019 рік

2020 рік

Доходи загального фонду

1209553,5

1307485,7

з них:

 

 

податок та збір на доходи фізичних осіб

1055175,0

1150200,0

10% податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної та комунальної власності)

72499,6

74190,1

рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

37855,9

38730,9

плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

  5030,0

  5030,0

плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

18500,0

18500,0

Доходи спеціального фонду

262169,8

269237,9

з них:

 

 

власні надходження бюджетних установ

183740,9

188429,1

 

Прогноз доходів загального фонду на 2019 рік становить 109,0% до прогнозних показників на 2018 рік. У 2020 році зростання доходів загального фонду до 2019 року складе 108,1%.

Найбільшу питому вагу (біля 88,0%) в складі доходів загального фонду займає податок на доходи фізичних осіб – 1055175,0 тис. грн. у 2019 році  та 1150200,0 тис. грн. у 2020 році. Збільшення надходжень зазначеного податку відбудеться за рахунок зростання заробітної плати та виведення доходів з тіньового сектору економіки.

Показники доходів спеціального фонду на 2019 рік заплановано на рівні 103,4% від прогнозу 2018 року, у 2020 році – 102,7% від 2019 року. В складі доходів спеціального фонду значну питому вагу (понад 70,0%) займають власні надходження бюджетних установ.

 2) прогноз видатків обласного бюджету на 2019 рік у сумі 4081922,3 тис. грн., на 2020 рік у сумі 4154583,1 тис.грн.

    тис.грн.

Код прог-рамної класи-фікації видатків та креди-тування місцевих бюдже-тів

 

 

Код ТПКВКМБ

Код ФКВКБ/ КТКВК

Найменування

2019 рік

2020 рік

 

 

 

Видатки

4081922,3

4154583,1

 

 

 

з них:

 

 

0100000

 

 

Обласна Рада

23143,7

23164,2

0110150

0150

 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

10843,7

10864,2

0113230

3230

1090

Інші заклади та заходи

7000,0

7000,0

0117693

7693

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

3000,0

3000,0

0110180

0180

 

Інша діяльність у сфері державного управління

2300,0

2300,0

2500000

 

 

Депаратамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

9901,9

 

10289,2

 

 

 

2517383

 

7380

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

770,0

810,0

2517693

7693

0490

Інші заходи, пов’язані з економічною діяльністю

9131,9

9479,2

0600000

 

 

Департамент освіти і науки облдержадміністрації

     1393443,2

1650337,2

0611000

1000

 

Освіта

1384368,4

1639552,4

0613000

3000

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

5161,8

6134,2

0614000

4000

 

Культура і мистецтво

3913,0

4650,6

1100000

 

 

Управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації

79283,5

88041,1

1115000

5000

 

Фізична культура і спорт

79283,5

88041,1

0700000

 

 

Департамент охорони здоров’я  облдержадміністрації

2227749,3

1910086,2

0711000

1000

 

Освіта

80454,1

87736,4

0712000

2000

 

Охорона здоров’я

2143957,9

1818762,4

0714000

4000

 

Культура і мистецтво

3337,3

3587,4

0800000

 

 

 

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

210175,0

243701,0

0813000

 

3000

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

210175,0

243701,0

 

0900000

 

 

 

Служба у справах дітей облдержадміністрації

7897,9

8421,7

 

0913000

 

3000

 

 

Соціальний захист та соціальне забезпечення

7897,9

8421,7

 

1000000

 

 

Управління культури і мистецтв облдержадміністрації

168946,2

178072,4

1011000

1000

 

Освіта

60121,2

62684,6

1014000

4000

 

Культура і мистецтво

108825,0

115387,8

100000

 

 

Управління у справах національностей та релі-гій облдержадміністрації

642,0

647,0

1014080

4080

0829

Інші заклади та заходи в галузі культури та мистецтва

642,0

647,0

2300000

 

 

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

7773,1

 

7773,1

 

2318410

8410

0830

Фінансова підтримка засобів масової інформації

4326,0

4326,0

2318420

8420

0830

Інші заходи у сфері засобів масової інформації

3447,1

3447,1

 

2400000

 

 

Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

22800,0

 

24400,0

 

2417110

7110

0421

Реалізація програм в галузі сільського господарства

1000,0

1000,0

2417150

7150

0422

Реалізація програм у галузі лісового господарства і мисливства

5000,0

5200,0

2418830

8830

1060

Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам житла на селі та їх повернення

5800,0

6200,0

2418840

8840

1060 

Довгострокові кредити громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла та їх повернення

10 000,0

12 000,0

2900000

 

 

Департамент цивільного захисту облдержадміністрації

9450,0

9650,0

2918110

8110

0320

Заходи запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

9450,0

9650,0

 3) пріоритетами розвитку галузі освіти на 2019-2020 роки визначено:

удосконалення мережі закладів освіти обласного підпорядкування;

забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних установ;

організація харчування та придбання медикаментів;

забезпечення вихованців інтернатних закладів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування одягом, наочним приладдям, шкільним приладдям, меблями тощо;

забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу;

організація оздоровлення вихованців інтернатних закладів, дітей-сиріт з числа учнів професійно-технічних навчальних закладів;

забезпечення своєчасних виплат учням професійно-технічних навчальних закладів та студентам педагогічних коледжів, виплати дітям-сиротам;

підвищення рівня забезпеченості обладнанням обласних установ;

модернізація приміщень обласних установ;

модернізація систем опалення обласних установ;

створення сучасної навчально-виробничої бази професійно-технічних навчальних закладів;

 4) пріоритетами розвитку галузі охорони здоров’я є забезпечення населення високоякісної і доступної медичної допомоги та створення сприятливих умов життєдіяльності людини.

У 2019-2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

удосконалення мережі закладів охорони здоров’я та системи медичного обслуговування; перепрофілювання закладів охорони здоров’я з урахуванням інтенсивності та якості надання медичної допомоги;

організація діяльності установ, які повинні забезпечити умови для надання населенню якісної медичної допомоги;

розвиток системи екстреної медичної допомоги для задоволення потреб населення в такій медичній допомозі;

запровадження системи індикаторів якості надання медичної допомоги;

реалізація заходів з енергозбереження.

Основними результатами, яких планується досягти, є:

підвищення рівня медичного обслуговування населення, розширення можливості щодо його доступності та якості;

впровадження нових підходів до організації роботи закладів охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення;

прийняття рішень щодо подальшого розвитку системи медичного обслуговування населення;

підготовка підґрунтя до запровадження обов’язкового соціального медичного страхування;

забезпечення населення доступними послугами з питань планування сім’ї, створення умов для безпечних пологів, надання високотехнологічної допомоги хворим жінкам та дітям у післяпологовому періоді;

модернізація систем опалення обласних установ, а також зниження обсягу використання природного газу;

 5) пріоритетами розвитку галузі соціального захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

У 2019 - 2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення фінансування будинків-інтернатів для малолітніх інвалідів;

забезпечення фінансування будинків-інтернатів (пансіонатів) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту;

забезпечення фінансування інформаційно-обчислювального центру;

забезпечення фінансування Комплексного центру з надання соціальних послуг;

забезпечення фінансування інших закладів та видатків на соціальний захист;

оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки;

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;

утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування загальнолюдських цінностей;

пропаганда та формування здорового способу життя;

створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді;

надання підтримки громадським організаціям;

інтеграція українських молодіжних організацій до відповідних європейських і світових організацій;

удосконалення нормативно-правової бази у сфері реалізації державної політики з питань молоді;

попередження та протидія насильству в сім’ї, попередження та протидія торгівлі людьми;

забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків;

укріплення сім’ї;

проведення обласної новорічної ялинки та забезпечення подарунками до дня Святого Миколая дітей із сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

забезпечення доступу населення до послуг добровільного консуль-тування та тестування на ВІЛ-інфекцію, проведення широкомасштабних профілактичних заходів;

всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя, підвищення рівня економічної активності та самостійності сімей, оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей;

поліпшення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я;

6) пріоритетами розвитку галузі культури і мистецтва на 2019-2020 роки є збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу, а саме:

 розвиток бібліотечної справи, покращення матеріально-технічної бази, комплектування бібліотек новою літературою та періодичними виданнями;

розвиток музейної справи, забезпечення збереження Державного музейного фонду України, реалізація державної музейної політики, поповнення музеїв новими експонатами;

популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких заходів;

розвиток театрально-видовищних закладів;

підготовка кадрів сфери культури, створення належних умов для розвитку аматорського мистецтва, самореалізація творчої молоді;

поліпшення кінообслуговування населення, поповнення фільмофонду, впровадження нових технологій кінопоказу;

підтримка письменників області;

 7) пріоритетами розвитку галузі релігій на 2019-2020 роки є організація та проведення паломницьких поїздок по місцях сакральної культури Вінниччини та України, які стали великою духовною підтримкою для людей та акцентом для відродження духовності народу;

 8) пріоритетами розвитку галузі фізичної культури і спорту є всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації.

У 2019-2020 роках передбачається здійснити такі заходи:

забезпечення розвитку олімпійських, неолімпійських та паралімпійських видів спорту та сприяння поліпшенню підготовки та участі спортсменів області у змаганнях різного рівня;

підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, зміцнення здоров’я нації та попередження захворювань;

забезпечення функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів та центру олімпійської підготовки з пріоритетних видів спорту в області;

забезпечення функціонування спортивних споруд місцевого значення;

фінансова підтримка федерацій з різних видів спорту, відділення Національного Олімпійського комітету України у Вінницькій області та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості;

 9) пріоритетами розвитку галузі засобів масової інформації на 2019-2020 роки є:

висвітлення діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

видання творів місцевих авторів;

фінансова підтримка редакційно-видавничих груп «Реабілітовані історією», «Книга пам’яті України», «Звід пам’яток історії та культури Вінницької області»;

 фінансування заходів з відзначення загальнодержавних свят, інших пам’ятних дат, організація прийому офіційних делегацій;

 10) у 2019-2020 роках в галузі сільського, лісового, рибного господарства та мисливства передбачається:

часткове відшкодування витрат за закуплену установку індивідуального доїння та холодильну установку для зберігання і охолодження молока, відповідно до Програми розвитку особистих селянських, фермерських господарств, кооперативного руху на селі та дорадництва на 2016-2020 роки;

утримання і розвиток зоопарку місцевого значення та виготовлення правовстановлюючих документів, відповідно до обласної Програми розвитку лісового і мисливського господарства в лісах, які надані в постійне користування ВОКСЛП  "Віноблагроліс", підвищення лісистості і озеленення населених пунктів області та використання об"єктів тваринного світу у культурно-освітніх та виховних цілях на 2017-2021 роки.

Надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам здійснюватиметься відповідно до Регіональної програми підтримки індивідуального житлового будівництва «Власний дім» на 2017-2020 роки.

Надання довгострокових кредитів громадянам на будівництво/ реконструкцію/ придбання житла та їх повернення;

 11) у 2019 році передбачається здійснити заходи з знешкодження виявлених непридатних до використання пестицидів та інших хімічних засобів в рамках виконання заходів Регіональної програми охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;

 12) у 2019-2020 роках по інших видатках передбачається здійснити заходи з:

розвитку міжнародного та міжнаціонального співробітництва області;

забезпечення поінформованості населення та сприяння розвитку інформаційного простору;

сприяння розвитку громадянського суспільства.

 2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

  

    Перший заступник голови

обласної державної адміністрації                                                  

А. ГИЖКО

 

 

 

Голова ОДА

Скальський Владислав Володимирович

 
Анонси подій

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації з питань запобігання та виявлення корупції 
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення