РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 590 від 18 серпня 2017 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 18 серпня 2017 року                                                     № 590

 

 

Про затвердження плану дій з впровадження в області

Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на 2017-2018 роки

 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 909-р «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016-2018 роках», з метою посилення взаємодії органів державної влади та громадськості під час підготовки і виконання державних та регіональних рішень, забезпечення прозорості державної політики і доступу до інформації про роботу органів виконавчої влади та публічної інформації, підвищення якості надання адміністративних та соціальних послуг, впровадження технологій електронного урядування та розвитку електронної демократії: 

  1. Затвердити план дій з впровадження в області Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на 2017-2018 роки (далі – План дій), що додається.
  2.  Райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення до 21 серпня 2017 року розробити та затвердити відповідні плани дій.
  3.  Департаментам та іншим структурним підрозділам облдержадмі-ністрації, райдержадміністраціям і виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення забезпечити виконання Плану дій, про що інформувати Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації щоквартально до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом, для узагальнення та подальшого інформування облдержадмі-ністрації щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.
  4.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Крученюка О.В.

 

 

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                      

     В. КОРОВІЙ

 

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

 18 серпня 2017 року № 590

 

 

П Л А Н  Д І Й

з впровадження в області

Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» на 2017-2018 роки

 1. Забезпечити:

 1) проведення публічних консультацій з громадськістю (конференцій, форумів, зустрічей за «круглим столом», громадських слухань, зборів) щодо проектів обласних програм із соціально-економічного і культурного розвитку, проектів регуляторних актів, звітів головних розпорядників коштів про їх витрачання за минулий рік та з інших актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку області.

 Структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Постійно;

 2) оприлюднення проектів нормативно-правових актів та рішень органів виконавчої влади на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади в рубриці «Громадянське суспільство», підрубриці «Консультації з громадськістю» та в інший прийнятний спосіб.

 Структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації.

 Постійно;

 3) співпрацю структурних підрозділів облдержадміністрації та органів виконавчої влади з громадськими радами відповідно до компетенції; надання інститутам громадянського суспільства Вінниччини необхідної консульта-тивної підтримки з питань їх взаємодії з місцевими органами виконавчої влади.

 Структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Постійно;

 4) взаємодію з інститутами громадянського суспільства Вінниччини у питаннях поширення інформації про їх діяльність на території області та здійснення на постійній основі інформаційної підтримки виконання (реалізації) їх програм (проектів, заходів).

 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Постійно;

 5) поліпшення функціонування системи ведення обліку публічної інформації в органах державної влади згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 «Питання системи обліку публічної інформації».

 Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Постійно;

 6) впровадження єдиної системи електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів.

 Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації,

управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Протягом 2017-2018 років;

 7) вільний доступ громадськості до містобудівної документації та геоінформаційних даних, в тому числі в електронному вигляді (приведення складу та змісту містобудівної документації на місцевому рівні, в частині інформації з обмеженим доступом, у відповідність із законодавчими вимогами щодо її відкритості).

Департаменти облдержадміністрації:

будівництва, містобудування та архітектури,

агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів,

Вінницьке обласне управління лісового та мисливського господарства,

Головне управління Держгеокадастру у Вінницькій області.

 Постійно;

 8) децентралізацію повноважень з надання найбільш важливих для громадян адміністративних послуг та інтеграцію базових адміністративних послуг у центри надання адміністративних послуг.

 Головне управління юстиції у Вінницькій області (за згодою),

Департаменти облдержадміністрації:

міжнародного співробітництва та регіонального розвитку,

агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів,

райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Протягом 2017-2018 років;

 9) здійснення моніторингу функціонування центрів надання адміністративних послуг.

 Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Протягом 2017-2018 років;

 10) проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо надання адміністративних послуг, у тому числі в об’єднаних територіальних громадах.

 Департаменти облдержадміністрації:

інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю,

міжнародного співробітництва та регіонального розвитку,

агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів,

райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Протягом 2017-2018 років;

 11) поліпшення надання послуг центрами надання адміністративних послуг в районах та містах області.

 Райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Протягом 2017-2018 років;

 12) функціонування та постійне оновлення розділів «Адміністративні послуги» на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування та реєстрів адміністративних послуг.

 Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Постійно;

 13) інформаційне наповнення та постійне оновлення рубрики «Обласний центр допомоги учасникам АТО» на офіційному веб-сайті облдерж-адміністрації.

 Департаменти облдержадміністрації:

соціальної та молодіжної політики, цивільного захисту,

управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації.

 Протягом 2017-2018 років;

 14) функціонування та інформаційне наповнення рубрик: «Запобігання проявам корупції» та «Очищення влади» на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

 Структурні підрозділи облдержадміністрації,

управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

юридичний відділ апарату

облдержадміністрації,

відділ з питань персоналу апарату облдержадміністрації,

головний спеціаліст з питань запобігання корупції апарату облдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Постійно;

 15) інформаційне наповнення та постійне оновлення рубрик: «Система електронних звернень» та «Доступ до публічної інформації» на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

 Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації.

 Протягом 2017-2018 років;

 16) інформаційне наповнення та постійне оновлення рубрик: «Інформація про використання бюджетних коштів» та «Бюджет Вінницької області» на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

 Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації.

 Протягом 2017-2018 років;

 17) виконання Регіональної програми інформатизації «Електронна Вінниччина» на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року № 44.

 Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Протягом 2017-2018 років;

 18) проведення навчань, семінарів, тренінгів та інших заходів з «Основ е-врядування».

 Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області,

Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.

 Протягом 2017-2018 років;

 19) створення електронної системи моніторингу радіаційної безпеки та екологічних загроз (запровадження громадського контролю за екологічним станом навколишнього середовища; створення відкритого переліку найбільших забруднювачів у регіонах у рамках формування Загально-державної автоматизованої системи екологічних даних).

 Департамент агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Протягом 2017-2018 років.

 20) сприяння у створені системи «Community policing».

 Департамент цивільного захисту облдержадміністрації,

управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації,

райдержадміністрації.

 Протягом 2017-2018 років.

  

2. Здійснювати:

 1) методичну підтримку та підвищення організаційної спроможності посадових осіб органів виконавчої влади щодо реалізації процедур залучення громадськості до формування та реалізації державної та регіональної політики:

проведення спеціальних навчальних семінарів, тренінгів для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо використання інструментів участі громадськості у формуванні та реалізації державної та регіональної політики; залучення до проведення таких навчань представників інститутів громадянського суспільства;

ознайомлення державних службовців з практикою діяльності інститутів громадянського суспільства;

 надання консультацій державним службовцям райдержадміністрацій щодо використання інструментів участі громадськості у формуванні та реалізації політики сприяння розвитку громадянського суспільства.

 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Постійно;

 2) перевірку дотримання чинного законодавства щодо забезпечення доступу до публічної інформації в структурних підрозділах облдержадмі-ністрації та проведення семінарів, навчань, тематичних зустрічей, «круглих столів», інших заходів з актуальних питань забезпечення доступу до публічної інформації спільно з представниками громадських організацій для працівників структурних підрозділів та відповідальних осіб з питань забезпечення доступу до публічної інформації органів виконавчої влади.

 Управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації,

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області.

 Протягом 2017-2018 років;

 3) сприяння у проведені громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів з подальшим врахуванням їх рекомендацій в роботі.

 Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,

структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації.

 Постійно;

 4) розміщення проектів нормативно-правових актів на офіційних веб-сайтах органів влади відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечення проведення цілеспрямованої роботи щодо підвищення ефективності взаємодії з громадськими (неурядовими) організаціями, а також окремими громадянами у питаннях реалізації антикорупційної політики, забезпечення прозорості інформації згідно законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації».

 Структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Постійно;

 5) започаткування спільно з громадськими (неурядовими) організаціями в обласних і районних друкованих засобах масової інформації та на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій і органів місцевого самоврядування рубрики «Прозорість влади» у якій будуть висвітлюватися актуальні матеріали з питань антикорупційної політики.

 Структурні підрозділи облдержадміністрації,

райдержадміністрації,

виконавчі комітети міських рад міст обласного значення (за згодою).

 Постійно.

 

_____________________