Інформація щодо ефективності здійснення у 2018 році окремими структурними підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністраціями контролю за виконанням завдань місцевим органам влади

На виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 жовтня 2018 року № 799 «Про проведення в 2018 році оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України» робочою групою у складі  працівників організаційного відділу, загального відділу та відділу контролю управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації вивчено ефективність здійснення у 2018 році окремими структурними підрозділами облдержадміністрації та райдержадміністраціями контролю за виконанням завдань місцевим органам влади, встановлених даними документами, та за підсумками цієї роботи проведено оцінку її ефективності. Довідки за результатами оцінювання надіслані керівникам органів виконавчої влади, в яких здійснювалися перевірки, для усунення виявлених недоліків та відповідного інформування облдержадміністрації.