ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 лютого 2005 року №40 «Про встановлення граничного рівня рентабельності при формуванні роздрібних цін на скраплений газ для побутових потреб населення»

ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНЕ
ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА -

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11 лютого 2005 року №40 «Про встановлення граничного рівня рентабельності при формуванні роздрібних цін на скраплений газ для побутових потреб населення»


Відстеження результативності дії регуляторного акту проведено Департаментом регіонального економічного розвитку облдержадміністрації 23-30 березня 2015 року.

Мета регулювання: стабілізація ситуації на ринку реалізації скрапленого газу, забезпечення населення скрапленим газом та створення рівноправних умов для всіх суб‘єктів підприємницької діяльності - постачальників скрапленого газу для побутових потреб населення.

Мета дослідження: мета періодичного дослідження полягає у визначенні ефективності дії регуляторного акту – розпорядження голови обласної державної адміністрації “Про встановлення граничного рівня рентабельності при формуванні роздрібних цін на скраплений вуглеводневий газ для побутових потреб населення” у Вінницькій області шляхом дослідження статистичних даних та проведення відповідних розрахунків

Підстава для дослідження: підставою для періодичного дослідження є дотримання вимог чинного законодавства України, а саме: ст.10 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 „Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”.

Строк виконання заходів з відстеження: березень 2015 року.

Статус дослідження: періодичне.

Метод дослідження – аналіз статистичних даних та виконання розрахунків.
Показниками результативності (індикаторами ефективності) дії розпорядження голови облдержадміністрації від 11 лютого 2005 року “Про встановлення граничного рівня рентабельності при формуванні роздрібних цін на скраплений газ для побутових потреб населення” визначено:

1.Кількість СПД, які займаються реалізацією скрапленого газу для потреб населення.
2.Обсяги реалізації скрапленого газу населенню області за 2014 рік в порівнянні з базовим періодом – 2004 роком.
3.Динаміка росту середньозважених роздрібних цін на скраплений газ для потреб населення за 2005 (з моменту дії розпорядження), 2006, 2007, 2009, 2011, 2014 роки в порівнянні з 2004 роком.
Порівняльними показниками є наступні статистичні дані:

Таблиця 1

п/п
Показники
Од. 2004 рік, базові дані. 2005 рік, дані повторного відстеження 2007 рік, дані періодичного відстеження 2009 рік, дані періодичного відстеження 2011 рік, дані періодичного відстеження 2014 рік, дані періодичного відстеження Динаміка, темп росту (спаду), % Відхи-лення
показ-ників, +/-,
2014 до 2004
1 Кількість СПД, які реалізують скраплений газ населенню од. 4 7 8 5 4 2 50% -2
2 Обсяги реалізації скрапленого газу для потреб населення т 6633,7 9626,1 13197,8 11595,5 2172,4 2017,2 30,41 -4616,5
3 Індекс росту середньозваженої роздрібної ціни на 1 балон скрапленого газу для потреб населення % 123,0 120,9* 121,5 142,2 76,38 124,02 - 1,02 відсоткових пункти
4 Індекс росту середньозваженої ціни скрапленого газу (1т), реалізованого через спеціалізовані аукціони % 90,7 127,3 132,04 162,51 68,82 150,19 - 59,49 відсоткових пункти

* Примітка. Індекс розраховано з моменту набуття чинності даного розпорядження.

Таким чином, приведені статичні дані дозволяють зробити наступні висновки:
1.За період дії розпорядження розширення конкурентного середовища на ринку реалізації скрапленого газу спостерігалося з 2004р. до 2007р. включно (з 4 до 8 операторів), потім відбулося звуження до 5 операторів в 2009р. та до 4 операторів - 2011р. В 2014 р. кількість СПД, які реалізують скраплений газ населенню зменшилась до 2.
2. Обсяги реалізації скрапленого газу за 2014 р. в порівнянні з їх базовими значеннями знизилися на 4616,5 тони (або на 30,41%) в цілому по області. Причиною такого зниження обсягів реалізації є газифікація великої кількості районів Вінницької області за період з 2004 року. У 2014 році тривала газифікація природним газом населених пунктів, переважно сільської місцевості, що користувалися скрапленим газом. (Довідково: на кінець 2013 року природним газом вже користувалися споживачі 16 міст, 17 селищ міського типу та 766 (більше половини від загальної кількості) сільських населених пунктів). Крім цього, суттєвий вплив на об’єми реалізації стало те, що значно знизилась кількість скрапленого газу, який виставляється до продажу на спеціалізованих аукціонах, а також недопущення до самої участі у спеціалізованих аукціонах великої кількості операторів скрапленого газу для побутових потреб населення.
3. Середньозважена роздрібна ціна на 1 балон скрапленого газу для потреб населення по Вінницькій області протягом 2014 року збільшилася на 24,02%, при збільшенні ціни реалізації скрапленого газу через спеціалізовані аукціони за аналогічний період на 50,19%. (Довідково: в 2004 році середньозважена роздрібна ціна на 1 балон скрапленого газу в області зросла на 23% при зменшенні середньозваженої ціни реалізації скрапленого газу через спеціалізовані аукціони на 9,3%).
Даним розпорядженням встановлено граничний рівень рентабельності у розмірі 7 відсотків до економічно обґрунтованих власних витрат підприємств, що реалізують населенню для побутових потреб скраплений вуглеводневий газ (без урахування витрат на його закупівлю). Як зазначалося, протягом 2014 року роздрібні ціни на 1 балон скрапленого газу для побутових потреб населення у Вінницькій області збільшилася на 24,02% (Таблиця 2).

Таблиця 2
Середньозважена ціна за 1 балон скрапленого газу за 2014р.
(грн./1 балон вагою 21 кг)
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Темп росту (спаду) грудня до січня 2014
146,09
154,58
158,64
260,50
273,00
273,00
273,00
157,73
180,36
180,40
180,86
181,18
124,02


Слід зазначити, що причиною різкого зростання середньозваженої ціни за 1 балон скрапленого газу (21 кг) області з квітня по липень 2014р. була відсутність спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для побутових потреб населення (відбувалась реалізація скрапленого газу, закупленого по комерційних цінах), а також збільшення вартості лотів, виставлених до продажу через спеціалізовані аукціони.
На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 06.09.2005р. №42726/4/1-05 до листа Мінекономіки від 31.08.2005р. №43-80/56460-10 Департамент регіонального економічного розвитку обласної державної адміністрації щомісячно здійснює моніторинг щодо обсягів реалізації населенню скрапленого газу та середньозважених цін на 1 балон скрапленого газу, які склалися в регіоні. Необхідно зазначити, що із загального обсягу реалізації скрапленого газу суб’єктами підприємницької діяльності для потреб населення в 2014 році, через спеціалізовані аукціони було закуплено 98,4% (в 2006 році – 99,3%).

Таблиця 3
Зміна середніх цін на скраплений газ протягом 2014 року

 

№ п/п
Середня ціна скрапленого газу за джерелами надходження та реалізації
Одиниця виміру
Січень 2014р.
Грудень 2014р.
Темп росту (спаду), грудень до січня 2014р., %
1.
Середня закупівельна ціна скрапленого газу за результатами спеціалізованого аукціону
Грн./т
2130
3199
150,19
2
Середньозважена ціна за 1 балон скрапленого газу для потреб населення по Вінницькій області
Грн./балон
146,09
181,18
124,02


Таким чином, темпи росту роздрібних середньозважених цін за 1 балон скрапленого газу для побутових потреб населення у Вінницькій області та середніх цін реалізації скрапленого газу із спецаукціонів протягом 2014 року відрізняються на 26,17 відсоткових пункти від темпів росту середніх закупівельних цін скрапленого газу за результатами спеціалізованого аукціону.
Слід зазначити, що оператори, які працюють на ринку скрапленого газу в області дотримуються вимог розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.02.2005р. № 40 «Про встановлення граничного рівня рентабельності при формуванні роздрібних цін на скраплений вуглеводневий газ для побутових потреб населення».
За період, охоплений періодичним відстеженням, скарг та пропозицій від суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються реалізацією скрапленого газу для потреб населення до Департаменту регіонального економічного розвитку обласної державної адміністрації не надходило.
З огляду на вищевикладене вважаємо за доцільне продовження здійснення заходів по відстеженню результативності даного розпорядження.