Аналітична довідка щодо економічного розвитку Вінницької області

За січень 2013 року

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО
Аналіз роботи галузей промисловості За підсумком січня 2013 року рівень виробництва промислового сектору області перевищив відповідний минулорічний показник на 9,0%.
По Україні індекс за звітний період складає 96,8%.
Серед регіонів України за індексом виробництва промислової продукції Вінницька область посіла 11 місце.
Приріст промислового виробництва забезпечили такі галузі промисловості як (добувна – 187,7%, харчова – 127,0%, хімічна – 240,9%, металообробка – 109,6%).
Не вийшли на рівень обсягу виробництва промислової продукції січня 2012 року підприємства легкої (81,7%), з виготовлення виробів з деревини та видавничої діяльності (77,1%), фармацевтичної (60,2%), виробництва гумових і пластмасових виробів та будівельних матеріалів (89,1%), машинобудування (88,0%) та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (98,6%).
У добувній промисловості і розроблення кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень січня минулого року на 87,7%.
На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв збільшення обсягів продукції проти січня 2012 року становило 27,0%.
На підприємствах текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів рівень обсягу виробництва продукції не досяг показника січня 2012 року на 18,3%.
На підприємствах з виготовлення виробів з деревини та поліграфічної діяльності випуск продукції проти січня 2012 року зменшився на 22,9%.
У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції обсяги виробництва продукції збільшились проти січня 2012 року у 2,4 рази.
Рівень виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів у січні 2013 року менше минулорічного на 39,8%.
На підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів та будівельної продукції не досягнуто минулорічного рівня виробництва продукції на 10,9%.
Обсяг продукції підприємств металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів проти січня 2012 року збільшились на 9,6%.
На підприємствах машинобудівної галузі, крім ремонту і монтажу машин і устаткування в порівнянні з минулорічним січнем обсяги виробництва продукції зменшились на 12,0%.
На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря обсяги продукції зменшились проти січня 2012 року на 1,4%.
За звітний місяць вироблено 384 млн. кВт. год електроенергії, що на 1,4% або 29млн.кВт.год менше рівня січня попереднього року.
МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО


Мале підприємництво За даними моніторингу у січні 2013 року започаткували діяльність 457 новостворених суб’єктів господарювання, що на 40,3% менше порівняно з січнем 2012 року, із яких 83 - юридичні особи (на 33,9% більше порівняно з січнем 2012 року) та 374 - фізичні особи-підприємці (на 46,8% менше порівняно з січнем 2012 року).
Одночасно припинили господарську діяльність 698 суб’єктів господарювання (50 - юридичні особи та 648 - фізичні особи-підприємці), що на 19,3% більше порівняно з січнем 2012 року.
Найбільше новостворених суб’єктів господарювання - юридичних осіб в м.Вінниці - 31, або 37,3% від загальної кількості новостворених юридичних осіб, Вінницькому та Калинівському районах – 8, або 9,6%.
Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців:
- серед районів: у Вінницькому (4,5% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Калинівському (4,3%), Тульчинському (3,7%), Ямпільському (3,2%);
- серед міст обласного значення: у м.Вінниці (33,2%) та м.Могилів-Подільському (5,9%).
Загальна сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва в 2012 році становить 810,8 млн.грн., що складає 19% від загальних обсягів надходжень до бюджетів усіх рівнів та на 37,2% більше ніж у 2011 році.
Надходження до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва становлять 567,2 млн.грн., що на 36,3% більше порівняно з 2011 роком, а їх частка в загальних обсягах надходжень до місцевого бюджету становить 25%. При цьому необхідно зазначити, що зростання надходжень від діяльності суб’єктів малого підприємництва, як до бюджетів усіх рівнів так і до місцевого бюджету характеризуються випереджаючими темпами порівняно з зростанням загальних обсягів надходжень (загальні надходження +8,1% та +19,1% відповідно).
У 2012 році надходження суб’єктів малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок), становлять 147,1 млн.грн., що майже в 2,5 рази більше, ніж у 2011 році.
ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНИЙ РИНОК

Розвиток
будівельної
справи
У січні 2013 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 42,3 млн. грн.
За характером будівництва обсяги робіт розподілились таким чином: роботи з нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння склали 89,8% від загального обсягу, решта – з капітального та поточного ремонтів (4,5% та 5,6% відповідно).
За 2012 рік введено в експлуатацію 322,3 тис.м2 загальної пл­ощі жи­тла., що становить 103 % до попереднього року.
Серед об’єктів соціальної сфери прийнято в експлуатацію амбулаторно-поліклінічні заклади на 108 відвідувань за зміну, загальноосвітній навчальний заклад – на 1296 учнівських місць, в тому числі за рахунок коштів державного бюджету на 285 учнівських місць, дошкільні заклади освіти – на 406 місць та клуб – на 70 місць.
За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у 2012 році введено в експлуатацію обласне бюро судово-медичної експертизи, дитячий садок №5 у м. Вінниці та завершено реконструкцію покриття ігрового поля для хокею на траві на стадіоні Центрального парку культури і відпочинку ім. Горького у м. Вінниці.
У 2012р. завершено будівництво та прийнято в експлуатацію ряд виробничих об’єктів і потужностей, серед яких місцеві трубопроводи для транспортування газу протяжністю 433,95 км.
За січень-вересень 2012 року у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 3228,7 млн. грн. капітальних інвестицій.
Показник освоєння інвестицій в основний капітал в районному розрізі не розробляється, зважаючи на те, що з 2012 року даний показник не передбачений статистичною звітністю.
Іноземне
інвестування
У січні–вересні 2012 року в економіку області іноземними інвесторами вкладено 14,0 млн.дол. США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу).
Основною формою залучення капіталу були грошові внески, частка яких склала 99,9% вкладеного обсягу. Крім того, капітал нерезидентів в області зріс за рахунок внесків у вигляді рухомого і нерухомого майна.
Обсяг унесених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2012р. становив 235,5 млн.дол., що на 4,0% більше обсягів іноземних інвестицій на початок 2012р., та в розрахунку на одну особу населення складає 144,4 дол.
За цей час зросли обсяги капіталу з Кіпру на 3,4 млн.дол., з Австрії на 2,5 млн.дол. та Туреччини на 1,3 млн.дол. Продовжували нарощувати свій капітал інвестори з Російської Федерації, Лівану, Казахстану, Китаю та інших країн. Значний приріст іноземного акціонерного капіталу у січні–вересні 2012р. спостерігався на підприємствах сільського господарства – на 6,7 млн.дол., на підприємствах, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг і надання послуг підприємцям – на 3,8 млн.дол.
Слід відмітити, що значного приросту (9,2 млн.дол.) іноземного капіталу у січні–вересні 2012р. досягнуто на підприємствах Козятинського району.
Переважну більшість інвестицій (76,9% від загального обсягу) унесено з країн ЄС – 181,2 млн.дол., із країн СНД – 14,4 млн.дол. (6,1%), з інших країн світу – 39,9 млн.дол. (17,0%).
За обсягами іноземних інвестицій область посідає 20-те місце серед 27-ми регіонів України.
Інвестиції надійшли із 50 країн світу. Найбільш вагомі інвестиційні вкладення здійснені партнерами з Австрії, Кіпру, Франції, Німеччини, Польщі, Ліхтенштейну та Російської Федерації. На ці сім країн припадає 80,4% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.
На підприємствах промисловості зосереджено 136,5 млн.дол. (58,0%) загального обсягу прямих інвестицій в область, у т.ч. переробної –125,8 млн.дол. та добувної – 9,9 млн.дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів унесено майже 62,8 млн.дол. прямих інвестицій, оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів – 31,1 млн.дол., хімічну та нафтохімічну – 27,5 млн.дол.
Вагому частку (45,8%) іноземного капіталу зосереджено у м. Вінниці – 107,8 млн.дол. Також значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 43,7 млн.дол. (18,6%) та Немирівському – 14,8 млн.дол. (6,3%). Серед інших регіонів області провідні місця за обсягами іноземних інвестицій утримують міста: Ладижин, Козятин та райони: Барський, Вінницький та Тиврівський.
Обсяг прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з області в економіку інших країн світу на 1 жовтня 2012р. становив 167,1 тис.дол. Переважна більшість інвестицій внесена в економіку Російської Федерації та Молдови. Основними інвесторами з області є підприємства харчової промисловості.
Кредитні ресурси області
В області проводять діяльність по залученню коштів із різних джерел для надання кредитної підтримки реальному сектору економіки та населенню 578 відділення та філії 61 банку, в тому числі 4 установи 3-х банків, які тимчасово призупинили свою діяльність.
За січень 2013 року в області залучено депозитів на 330,8 млн.грн., або на 44,4% більше ніж за відповідний період минулого року, на загальну суму 1,08 млрд.грн.
Частка строкових депозитів в загальній сумі залучених протягом січня 2013 року коштів складала 84,4% або 908,1 млн.грн., в тому числі 753,7 млн.грн. – строкові депозити фізичних осіб.
Середня вартість коштів фізичних осіб, залучених на депозити у січні 2013 року у національній валюті складала 20,7% річних, в іноземній – 8,1% річних (у січні 2012 року – 17,5% річних та 7% річних, відповідно).
Водночас, середня вартість депозитів суб’єктів господарювання, залучених у січні 2013 року, становила 19,1% річних (у січні 2012 року – 16,7% річних).
Залишки вкладів фізичних осіб з урахуванням нарахованих витрат станом на 01.02.2013 року складали 6,4 млрд.грн., що на 1,3 млрд.грн. або на 25,9% більше ніж на відповідний період минулого року.
Станом на 01.02.2013 року залишки строкових вкладів фізичних осіб становили 5,25 млрд.грн., що на 1185,7 млн.грн. або на 29,2% більше в порівнянні з 01.02.2012 роком. Частка строкових коштів у загальній сумі заощаджень населення становила 82,5%.
Станом на 01.02.2013 року заощадження населення в національній валюті становили 3,7 млрд.грн. або 57,8% від загальної суми вкладів фізичних осіб. У порівнянні з 01.02.2012 року, вони збільшились на 644,4 млн.грн. або на 21,2%. Сума вкладів в іноземній валюті збільшилась на 663,6 млн.грн. або на 32,8% і склала на звітну дату 2,7 млрд.грн.

Залучені кредитні ресурси банківські установи області використовували для кредитування реального сектору економіки та фізичних осіб.
За січень 2013 року було видано кредитів на загальну суму 468,8 млн.грн., що на 183 млн.грн. або на 64% більше видачі січня 2012 року.
Частка кредитів, виданих на умовах „овердрафт”, в загальній сумі виданих кредитів становила 31,8% (149,3 млн. грн.) і зменшилась в порівнянні з рівнем відповідного періоду минулого року на 10,7 в.п.
Протягом січня 2013 року кредити надавалися переважно в національній валюті, їх частка в загальній сумі видачі складала 98,5% або 461,7 млн.грн., а середня вартість — 22,1% річних. В іноземній валюті було видано 7,1млн.грн. в середньому під 10,2% річних.
Кредити, надані суб’єктам господарювання за січень 2013 року, складали 387,3 млрд.грн., що на 172,5 млн.грн. або на 80,3% більше ніж за січень 2012 року.
Сума довгострокових кредитів, виданих в січні 2013 року на термін більший за 1 рік, складала 193,5 млн.грн., в тому числі 167,2 млн.грн. – довгострокові кредити суб’єктів господарювання.
За січень 2013 року фізичним особам було видано кредитів на суму 81,5 млн.грн., що на 10,4 млн.грн. або на 14,6% більше видачі січня 2012 року.

Підприємствам агропромислового комплексу області протягом січня 2013 року надано кредитів на загальну суму 52 млн. грн. (на 28,5 млн. грн. або в 2,2 рази більше), з них сільгоспвиробникам – 10,8 млн. грн. (на 2,4 млн.грн., або на 28,6% більше минулорічного відповідного періоду). Заборгованість за кредитами АПК станом на 01.02.2013 року склала 931,6 млн. грн., в тому числі прострочена заборгованість – 38,7 млн. грн., пролонгована – 198,7 млн. грн.
Станом на 01.02.2013 року сума вимог за кредитами становила 5,6 млрд.грн. в порівнянні з 01.01.2013 роком зменшилась на 197,3 млн. грн.

Готівковий обіг
Стан готівкового обігу за січень 2013 року в порівнянні з відповідним періодом 2012 року в цілому по області характеризувався ростом як надходжень готівки до кас установ банків так і видач із них.
Обсяги надходжень готівки до кас банків за січень 2013 року склали 2,6 млрд.грн., що на 348 млн.грн. або на 15% перевищує показники січня 2012 року.
В розрізі статей надходження готівки становили: торговельна виручка 1043 млн.грн. (на 75 млн.грн. або на 8% більше, як за січень 2012 року); на рахунки за вкладами фізичних осіб – 458 млн.грн. (на 118 млн.грн. або на 35% більше); від продажу іноземної валюти - 175 млн.грн. (на 33 млн.грн. або на 16% менше); від усіх видів платних послуг - 255 млн.грн. (на 24 млн.грн. або на 10% менше) тощо.
Основним джерелом надходження готівки до кас банківських установ залишалась торговельна мережа, через яку вилучалося 39% усієї готівки, причому, її частка в структурі надходжень в порівнянні з січнем 2012 року зменшилась на 3 відсоткових пункти.
Загальні обсяги готівки, які були видані з кас банків області в січні 2013 року, склали 2434 млн.грн. і в порівнянні з січнем 2012 року зросли на 396 млн.грн. або на 19%.
Водночас, безготівкові перерахування пенсій і допомог на поточні рахунки фізичних осіб за січень 2013 року в порівнянні з січнем 2012 року зросли на 65 млн.грн. або на 24% і склали 339 млн.грн. Безготівкові зарахування заробітної плати та інших видів оплати праці зросли на 152 млн.грн. або на 44% і склали 497 млн.грн.
Безготівкові розрахунки із використанням платіжних карток склали 74 млн.грн., що на 53 млн.грн. або в 3,5 разів більше в порівнянні з січнем 2012 року. Безготівкові розрахунки фізичних осіб за товари та послуги збільшились на 1 млн.грн. або на 3% і склали 34 млн.грн.
На готівковому валютному ринку надходження готівки від продажу іноземної валюти були вищими від видачі готівки з кас банків на її придбання. Таким чином, за рахунок операцій з іноземною валютою за звітний період було вилучено з обігу 12 млн.грн.
За січень 2013 року обсяги надходжень готівки до кас банківських установ області перевищували обсяги її видатків з кас банківських установ, що призвело до вилучення готівки з обігу в сумі 212 млн.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року вилучення готівки з обігу зменшилось на 47 млн.грн. або 18%.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Фінансовий результат господарської діяльності (по бухгалтерському обліку) В області в поточному році продовжується позитивна тенденція щодо покращання ефективності діяльності господарського комплексу області та нарощення прибуткового сальдового фінансового результату діяльності підприємств усіх форм власності .

Фінансовий результат діяльності суб’єктів підприємницької діяльності (без сільськогосподарських та малих підприємств) області за січень – вересень 2012 року склав 167,0 млн.грн. прибутку, що на 286,7 млн. грн. або в 2,7 рази менше ніж у відповідному періоді минулого року.
В порівнянні із січнем - вереснем 2011 року частка прибутково працюючих підприємств області зросла на 1,8 в.п. і складає 62,9%.
Значний вплив на формування позитивних фінансових результатів в цілому по області має господарська діяльність підприємств промисловості. За звітний період поточного року підприємства промислових видів діяльності отримали в цілому прибуток від звичайної діяльності до оподаткування в сумі 182,5 млн.грн., що у 3 рази менше, ніж за відповідний період минулого року.
Питома вага прибуткових промислових підприємств склала 56,2%. Прибуток, отриманий ними складає майже 582 млн.грн.(73% загальної суми прибутків області).
В загальній сумі прибутків промислових підприємств області за підсумками січня-вересня 2012 року позитивний фінансовий результат діяльності 71,4% підприємств добувної промисловості, якими отримано 18,35 млн. грн. прибутку. Сальдований фінансовий результат галузі – 9,96 млн. грн. прибутку, тоді як у відповідному періоді минулого року спрацювали із збитками на суму 964 тис.грн.
Позитивно вплинула на рівень фінансового результату області діяльність підприємств переробної промисловості, які отримали в цілому 181,1 млн.грн. прибутку, і в порівнянні з відповідним періодом 2011 року він зріс на 19,8% або майже на 30 млн. грн., 57,2% прибуткових підприємств отримали 453,1 млн.грн. прибутків, їх питома вага в загальній сумі прибутків промисловості – 77,9%.
В тому числі прибутково в цілому спрацювали переробні підприємства з виробництва харчових продуктів та напоїв, де 59% прибуткових підприємств отримали 280,8 млн.грн. прибутку, їх сальдований фінансовий результат склав 66,2 млн.грн. прибутку, тоді як у відповідному періоді минулого року було отримано 3,97 млн.грн. збитку, хімічної та нафтохімічної промисловості, де 71,4% прибуткових підприємств отримали 74,8 млн.грн. прибутку, а в цілому фінансовий результат - 70 млн.грн. прибутку, що на 19,4% більше досягнутого рівня прибутковості за 9 місяців 2011 року, і з виробництва збірних бетонних та залізобетонних виробів, керамічних виробів, цегли, керамзиту, виробів із бетону та гіпсу, де прибуток склав 1,6 млн. грн., 60% прибуткових підприємств отримали прибуток на суму 12,4 млн. грн.

Також прибутково спрацювали переробні промислові підприємства, що займаються металургійним виробництвом та виробництвом готових металевих виробів - ними нарощено сальдований прибутковий результат діяльності у 2,1 рази – отримано 45,3 млн.грн. прибутку (57,1% прибуткових підприємств отримали 47,9 млн.грн. прибутку) та машинобудуванням – спрацювали з прибутком на суму 20,5 млн.грн. (69% прибуткових підприємств – 29,25 млн.грн. прибутку) і це в на 34% більше ніж за січень-вересень 2011 року.
Серед підприємств непромислових видів економічної діяльності прибутково спрацювали підприємства які займаються операціями з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та наданням послуг підприємцям - 8,7 млн. грн. прибутку проти 26,2 млн.грн. збитку за 9 місяців 2011 року, та наданням комунальних та індивідуальних послуг, діяльністю у сфері культури та спорту - 1,02 млн.грн. прибутку проти 13,95 млн.грн. збитку.
В територіальному розрізі за січень-вересень 2012 року із 18 районів та 6 міст (щодо 9 районів інформація не надається: по 8 районах – інформація конфіденційна, а підприємства Чернівецького району не включені в статистичне обстеження) прибутково спрацювали 15 господарських комплексів адміністративно-територіальних одиниць області, із них 11 районів та 4 міста: Вінниця – 142,6 млн. грн., Козятин – 9,5 млн.грн., Жмеринка – 3,3 млн. грн. та м. Хмільник – 2,8 млн. грн. прибутку.
Найбільш прибутково спрацювали господарські комплекси в районах: - Крижопільському – 49,5 млн.грн. (83,3% підприємств спрацювали прибутково), Тульчинському – 42,8 млн.грн. (відповідно – 61,5%), Бершадському – 46,8 млн.грн. (відповідно 66,7%), Іллінецькому – 38,8 млн.грн. (71,4% підприємств спрацювали прибутково), Вінницькому – 21,9 млн. грн. (відповідно 87,5%)тощо.
Найбільша частка прибуткових підприємств, крім зазначених, значиться у Піщанському та Тростянецькому (100%), Шаргородському (80%), Вінницькому (87,5%) та Чечельницькому (75%) районах.

Проблемні питання Частка підприємств області, які отримали в результаті господарської діяльності за січень-вересень 2012 року збитковий фінансовий результат в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 1,8 відсоткових пункти і становить 37,1%. Сума збитків збиткових підприємств на 13,8% менше рівня січня-вересня 2011 року і складає 563,4 млн. грн.
Із загальної кількості підприємств переробної промисловості в січні-вересні 2012 року спрацювали із збитком від звичайної діяльності до оподаткування 42,8% підприємств (частка збитково працюючих підприємств скоротилась на 0,6 в.п.) на суму 271,9 млн.грн. (68,1% загальної суми збитків промисловості).
Серед підприємств переробної промисловості в цілому спрацювали із збитковим фінансовим результатом підприємства наступних видів діяльності:
- легкої промисловості, які за січень-вересень 2012 року в цілому отримали 2,5 млн.грн. тоді як за відповідний період минулого року вони спрацювали із прибутком на суму 4,8 млн. грн., прибутково спрацювали лише 26,7% підприємств на суму 1,2 млн.грн. прибутку;
- з оброблення деревини та виробництва виробів з деревини, крім меблів, які спрацювали із негативним фінансовим результатом на суму 3,2 млн. грн., що в 8,7 раз або на 24,8 млн. грн. менше ніж за відповідний період минулого року; прибутково спрацювали 50% підприємств, на суму 3,2 млн.грн. прибутку;
- целюлозно-паперового виробництва та видавничої діяльності, які отримали за 9 місяців поточного року збитки на суму 16,5 млн.грн., тоді як у зазначеному періоді 2011 року спрацювали із прибутками на суму 16,3 млн.грн., прибутково спрацювали 33% підприємств, на суму 4 млн.грн. прибутку;
Промислові підприємства з виробництва та розподілення електроенергії, газу та води спрацювали із негативним фінансовим результатом на суму 8,6 млн. грн., тоді як за відповідний період минулого року спрацювали із прибутками на суму 397,9 млн. грн; збитково спрацювали 57,9% підприємств, на суму 119,2 млн.грн. прибутку.
Підприємства транспорту та зв’язку спрацювали із фінансовим результатом на суму 16,05 млн. грн. збитку, а за відповідний період 2011 року спрацювали із прибутками на суму 4,3 млн. грн.
Значний вплив на економіку області справляє фінансово-господарська діяльність будівельнихпідприємств області. За січень-вересень 2012 року в цілому в будівництві фінансовий результат склав 2,4 млн. грн. збитку, тоді як у зазначеному періоді 2011 року спрацювали із прибутками на суму 16,7 млн.грн. Прибутково спрацювали 59,5% підприємств галузі, їх сума прибутку становила 13,5 млн.грн.
Суб’єкти господарювання області, які займаються торгівлею, ремонтом автомобілів, побутовими виробами та предметами особистого вжитку зменшили негативний фінансовий результат діяльності у 7 разів, або на 63,1 млн.грн. і за 9 місяців 2012 року становив 10,45 млн. грн., тоді як у попередньому році - 73,6 млн.грн. збитку.
В територіальному розрізі за січень - вересень 2012 року отримали збитки від своєї діяльності 7 районів та 2 міста обласного значення (м. Ладижин – 10,3 млн.грн. збитку (50% прибуткових підприємств), м. Могилів-Подільський – 8,3 млн. грн. збитку (58,3% прибуткових підприємств).
Найбільші збитки отримали господарські комплекси наступних районів: Калинівського – 73,1 млн.грн. (42,9% збиткових підприємств), Немирівського – 90,3 млн. грн. (відповідно – 62,5%), Липовецького – 16,65 млн. грн. (відповідно - 50%), Козятинського – 11,35 млн. грн. (відповідно - 50%) та Літинського – 9,4 млн.грн. (відповідно – 66,7%).
При проведені аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств області, відмічено основні чинники, що зумовлюють неефективну роботу підприємств:
- перерахунок курсових різниць в зв’язку зі зміною курсу;
- спад обсягів виробництва, робіт та послуг;
- наявність великих обсягів взаємних неплатежів і в результаті - значних сум дебіторської та кредиторської заборгованості;
- нарахування значних сум амортизації в результаті дооцінки основних засобів;
- продаж основних засобів за ціною, нижчою ніж залишкова вартість;
- сплата значних сум коштів у вигляді відсотків за надані підприємствам банківські кредити;
- збільшення витрат за рахунок зростання цін на матеріальні ресурси, енергоносії, транспортні послуги, а також значних сум витрат за надання маркетингових послуг тощо.
З метою досягнення беззбиткової діяльності суб’єктів господарювання та нарощення надходжень до бюджету області в 2012 році виконувались „Заходи по збільшенню бази оподаткування та зменшення збитковості суб’єктів господарської діяльності Вінницької області на 2012 рік”, які затверджені головою обласної державної адміністрації від 25.04.2012 року №01-1-14/2644.
Облдержадміністрацією постійно проводяться заходи по поліпшенню інвестиційного клімату в області для залучення коштів зовнішніх та внутрішніх інвесторів до виробничого комплексу.
З метою поширення інформації щодо інвестиційної привабливості, створення позитивного інвестиційного іміджу на веб-сайті обласної державної адміністрації, інвестиційному порталіwww.vininvest.gov.ua, у базі даних інвестиційних об’єктів проекту «Місцевий економічний розвиток» www.investmentproperty.in.ua, на сторінках окремих управлінь та органів місцевого самоврядування розміщуються та постійно оновлюються анкети інвестиційних проектів. Презентаційний компакт-диск «Вінниччина інвестиційна» розповсюджується під час проведення заходів інвестиційної тематики.
Окрім цього з метою розвитку та підтримки сприятливого інвестиційного середовища Вінницької області і поглиблення міжнародної співпраці обласною державною адміністрацією були підготовлені буклети англійською мовою для розповсюдження при проведенні міжнародних заходів та візитів делегацій Вінницької області за кордон.
Податкова ефективність За результатами декларування податку на прибуток за 9 місяців 2012 року суб’єктами господарювання області задекларовано дохід, що враховується при визначенні об’єкта оподаткування в сумі 28,0 млрд.грн., в тому числі за ІІІ квартал 2012 року – 10,5 млрд.грн. За ІІІ квартал 2012 року, порівнюючи з ІІ кварталом 2012 року, дохід збільшився на 1285,9 млн.грн. або на 14,0%. (9,2 млрд.грн.)
Відповідно до декларацій за ІІІ квартал 2012 року задекларовано до Зведеного бюджету податку на прибуток в сумі 104,5 млн.грн., в тому числі до Державного бюджету – 102,7 млн.грн.
В порівнянні з відповідним періодом минулого року (99,4 млн.грн.) нарахування до Державного бюджету збільшились на 3,4 млн.грн. або на 3,4%.

Проблемні питання За результатами декларування за 9 місяців 2012 року рівень податкової віддачі по податку на прибуток у області становить 0,92% (при обсягах доходу в сумі 28004,3 млн. грн. нараховано податку на прибуток – 257,6 млн. грн). Розрахунково за ІІІ квартал 2012 року рівень податкової віддачі становить 0,97%, що більше порівняно з ІІ кварталом 2012 року на 0,03 відсоткових пункти.
Від’ємне значення об’єкта оподаткування (з врахуванням поданих уточнюючих декларацій) в сумі 189,8 млн. грн. за 9 місяців 2012 року в області задекларовано 78 СПД.
Відповідно до попереднього звітного періоду (І півріччя 2012 р. з урахуванням поданих уточнюючих декларацій) кількість збиткових підприємств в області зменшилась на 61 СПД, сума збитків - на 55,8 млн. грн. або на 22,7%.
Порівняно з результатами декларування за ІІ-ІУ квартали 2011 року (з урахуванням поданих уточнюючих декларацій) сума збитків зменшилась на 553,3 млн. грн. або на 74,4%, кількість збиткових підприємств зменшилася на 117 СПД, або на 60%.
Нульове значення об’єкта оподаткування по податку на прибуток за результатами декларування 9 місяців 2012 року задекларовано 30 СПД області, або 0,4% платників податку на прибуток. Порівняно з результатами декларування за попередній звітний період їх кількість зменшилась на 5 СПД або 14,3%, а з аналогічним періодом минулого року на 20 СПД або на 40%.
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ
Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів Надходження до Зведеного бюджету по області, з врахуванням платежів, які адмініструє державна податкова служба, митних платежів та надходжень міністерств і відомств, зросли за січень 2013 року в порівнянні з січнем 2012 року на 13%, або на 49,8 млн.грн. і становлять 431,7 млн.грн. В тому числі надходження до Державного бюджету зросли на 10,2%, або на 23,2 млн. грн. і склали 249,8 млн.грн.

За січень 2013 року до бюджетів усіх рівнів надійшло 309,9 млн.грн. податкових платежів, які адмініструє державна податкова служба, що на 32,7 млн.грн. або на 11,8 %. більше ніж у січні 2012 року.
До Державного бюджету в січні 2013 року перераховано 148,3 млн.грн. податкових платежів, що на 8,9 млн.грн. або на 6,4% більше ніж в січні 2012 року.
Протягом січня 2013 року забезпечено приріст надходжень по податку на прибуток - на 104,7% (+13,3 млн.грн.), єдиному податку для суб’єктів малого підприємництва – на 93,8% (+8,5 млн.грн.), збору за спеціальне використання лісових ресурсів – на 45,8% (+85,6 тис.грн.), платі за землю - на 19,2% (+3,5 млн.грн.), платежах за користування надрами – на 18,3% (+38,5 тис.грн.), збору за спеціальне використання водних ресурсів – на 16,7% (+70 тис.грн.), податку з доходів фізичних осіб - на 11,8% (+12 млн.грн.).
В структурі надходжень податків і зборів по Вінницькій області у січні 2013 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб (36,9%) і його сума становила 114,2 млн.грн., податок на додану вартість – (25,6%) відповідно 79,3 млн. грн., податок на прибуток підприємств (8,4%) – 25,9 млн.грн. та акцизний збір (10,8%) – 33,4 млн.грн.
Понад 40% загальних надходжень до Зведеного бюджету, більше 125,9 млн.грн. забезпечено підприємствами промисловості.
Домінуюче положення в структурі надходжень Зведеного бюджету від підприємств промисловості належить харчовій галузі, доля якої складає 61,6%.
Найбільшу питому вагу в надходженнях харчової галузі займають надходження від підприємств лікеро-горілчаної промисловості – 68,3%.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць надходження до Зведеного бюджету протягом січня 2013 року в порівнянні з січнем 2012 року наростили майже всі райони (крім 3: Бершадського - зменшення на 13,9% або на 1,2 млн. грн., Літинського - зменшення на 2,1% або на 65 тис. грн., Тиврівського - зменшення на 6,6% або на 258,1 тис. грн.) та 4 міста області (крім м. Могилів-Подільський - зменшення на 9,7% або на 415,1 тис. грн. та м.Хмільник – зменшення на 11,5% або на 533,7 тис. грн.).
Серед районів області найбільше наростили надходження до Зведеного бюджету: Козятинський (на 50,3%, або на 1,3 млн. грн.), Мурованокуриловецький (на 38,8% або на 654,4 тис.грн.), Оратівський (на 52,9% або на 642 тис.грн.) Томашпільський (на 33,5%, або на 724,2 тис.грн.), Тростянецький (на 32,8% або на 837,3 тис.грн.), Іллінецький (на 39,4% або на 1,9 млн.грн.), Хмільникський (на 31,2% або на 740,7 тис.грн.), Немирівський (на 25,8% або на 12,1 млн. грн.) тощо. Серед міст, відповідно м. Жмеринка (на 23,7% або на 1,8 млн.грн.), м.Козятин (на 49,5% або на 2,7 млн.грн.), та м.Ладижин (на 30,9%, або на 1,6 млн.грн.)
В територіальному розрізі протягом січня 2013 року до Державного бюджету наростили надходження 17 районів із 27 та 2 міста із 6.
Найбільше серед районів зросли надходження до Державного бюджету: у Іллінецькому районі (в 1,8 рази або на 1,6 млн.грн.), Теплицькому районі (на 29,4% або на 140 тис. грн.), Гайсинському районі (на 43,9% або на 478,1 тис.грн.), у Немирівському районі (на 28,4% або на 11,9 млн.грн.), Липовецькому районі (на 18,9% або на 67,8 тис. грн.), тощо. Серед міст, відповідно - м. Жмеринка (на 27,4% або на 452,2 тис. грн.) , м.Козятин (в 2,5 рази або на 1,04 млн. грн.).
Податкова недоїмка Станом на 01.02.2013 року сума податкового боргу (з урахуванням боргу банкрутів) до Зведеного бюджету в цілому по області склала 602,4 млн.грн., що на 2,4 млн.грн. або на 0,4% менше ніж станом на 01.01.2013 року.
З початку року податкова заборгованість по області скоротилася на 2,4 млн.грн., в тому числі по платі за землю – на 2,2 млн.грн., акцизному податку - на 4 млн.грн., податку на доходи фізичних осіб – на 0,4 млн.грн. та по інших податках та платежах – на 0,2 млн.грн.
Разом з цим, допущено зростання податкового боргу по податку на додану вартість – на 0,3 млн.грн. та податку на прибуток – на 4,1 млн.грн.
Найбільша сума податкового боргу рахується в місті Вінниці (414,8 млн. грн., борг зріс до початку року на 2,05 млн. грн. або на 0,5%) та у районах: Вінницькому (29,3 млн. грн., борг зріс до початку року на 5 млн. грн., або на 20,6%), Калинівському (15,5 млн. грн., борг зменшився до початку року на 623,1 тис. грн., або на 3,9%) тощо.
Скоротили податковий борг протягом січня 2013 року 17 адміністративно-територіальних одиниць (14 районів та 3 міста). Серед районів найбільше скоротили: Тростянецький – на 22,2% або на 4,7 млн. грн., Крижопільський – на 26,9, або на 245,2 тис.грн. тощо. Серед міст: м. Козятин – на 2,4%, або на 33 тис. грн. та м. Ладижин – на 13,1% або на 552,3 тис. грн.
Виконання показників бюджету області За січень 2013 року до бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів в сумі 181,9 млн. грн., що становить 6,7% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2727,5 млн.грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 27,1 млн.грн., або на 17,5%.
У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 142,1 млн.грн., що становить 6,1% плану на рік затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (план 2328,4 млн.грн.) та 106,9% до планових показників на січень згідно помісячного розпису з врахуванням змін (заплановано 132,9 млн.грн.). Додатково отримано до плану на січень 9,2 млн.грн. З 18-ти основних запланованих джерел надходжень не забезпечено виконання по планових призначеннях на січень по 3-х джерелах на суму 0,3 млн.грн., у т.ч найбільше по платі за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 0,2 млн.грн.
Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження власних і закріплених доходів місцевих бюджетів збільшились на 15,3 млн.грн., або на 12,0%.
Доходну частину бюджету до плану на січень з 34 бюджетів адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів та обласного) виконано по 27-ми бюджетах. Не виконано 7 бюджетів – м. Могилів-Подільського, по якому виконання склало 84,7%, м. Жмеринка – 90,1%, м. Козятин – 98,0% та м. Хмільник – 99,6%, Могилів-Подільського району – 88,7%, Ямпільського – 96,2% та Немирівського – 97,7%.
Найбільший рівень виконання плану на січень п.р. по власних і закріплених доходах за помісячним розписом досягнуто по бюджетах районів: Чернівецького – 162,3%, Тростянецького – 158,4%, Мурованокуриловецького – 156,1%, Погребищенського – 153,0%, Калинівського – 145,0%.
Із 701 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад виконали свої бюджети по власних і закріплених доходах по планах на січень місяць 515 рад, або 73,5% (за січень 2012 року – 493 ради).
Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 165,2 млн.грн. дотації вирівнювання, або 70,9% плану на січень (недоотримано 67,8 млн.грн.) та 124,9 млн.грн. субвенцій з державного бюджету, або 74,5% до плану на січень (недоотримано 42,7 млн.грн.). Проти аналогічного періоду 2012 року надходження дотацій з Державного бюджету збільшилось на 16,4 млн.грн., або на 11,0%, а субвенцій зменшились - на 1,4 млн.грн, або на 1,1%.
З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету бюджет області по доходах загального фонду отримав 432,1 млн.грн., або 6,1% до уточненого плану на рік (план 7086,3 млн.грн.), та 81,0% до уточненого плану на січень (план 533,5 млн.грн.), і проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 30,3 млн.грн., або на 7,5%.
За січень 2013 року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків в сумі 506,1 млн.грн., що становить 6,7% плану на рік (7527,5 млн.грн.), і збільшились проти аналогічного періоду минулого року на 41,4 млн.грн., або на 8,9%. З них проведено видатків розвитку в сумі 13,2 млн грн., що становить 3,8% плану на рік (344,0 млн.грн.), і зменшились проти січня минулого року на 13,8 млн.грн., або на 51,2%.
У т.ч. проведено 480,8 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 6,9% уточненого плану на рік (6987,8 млн.грн.) та 77,7% уточненого плану на січень (618,7 млн.грн), і проти 2012 року збільшились на 56,5 млн.грн., або на 13,3%.
В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за січень 2013 року на зазначені цілі використано 446,5 млн.грн. - це 92,9% усіх видатків загального фонду, у тому числі на освіту використано 186,0 млн.грн. (проти минулого року ріст на 24,2 млн.грн., або на 14,9%), на охорону здоров’я – 100,4 млн.грн. (відповідно ріст на 23,5 млн.грн., або на 30,5%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 134,6 млн.грн. (відповідно ріст на 1,2 млн.грн., або на 0,9%), на культуру – 18,6 млн.грн. (ріст на 1,8 млн.грн., або на 11,0%).
Недоїмка до бюджету області Обсяг податкової заборгованості до зведеного бюджету області на 01.01.2013 р. становив 30,366 млн.грн. (у т.ч. по податку на доходи фізичних осіб – 17,089 млн.грн., по платі за землю – 12,015 млн.грн.), і зменшилась в порівнянні з початком 2012 року на 1,058 млн.грн., або на 3,4%, в основному за рахунок податку на доходи фізичних осіб та плати за землю.
Найбільші суми заборгованості по платниках податків м. Вінниці – 15396,9 тис.грн., Вінницького району – 3086,5 тис.грн., м. Хмільника – 1305,6 тис.грн., Шаргородського району – 1131,5 тис.грн., Тиврівського – 968,6 тис.грн., Калинівського – 771,2 тис.грн., Гайсинського – 566,0 тис.грн., Немирівського – 537,7 тис.грн.
Скорочення податкового боргу відносно початку року відбулося по 12-ти бюджетах, у т.ч. найбільше по бюджетах: Козятинському – на 1256,1 тис.грн., або на 83,2%, м. Ладижину – 1227,2 тис.грн., або на 78,6%, Калинівському – на 316,2 тис.грн., або на 29,1%, Крижопільському – на 179,1 тис.грн., або на 38,6%, м. Вінниця – на 140,1 тис.грн., або на 0,9%.
Наростили обсяги недоїмки до відповідних бюджетів порівняно з початком 2012 року 21 адміністративно-територіальна одиниця області, у т.ч. найбільше:
- по м. Хмільник - на 929,9 тис.грн., або у 3,5 рази, Могилів-Подільському району – на 230,4 тис.грн., або у 1,9 рази, Шаргородському – на 183,3 тис.грн., або на 19,3%, Хмільницькому – на 166,7 тис.грн., або у 2,2 рази, Липовецькому – на 138,0 тис.грн., або на 50,3%, Літинському – на 136,3 тис.грн., або на 43,1%.
Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області В області забезпечено стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.
В січні 2013 року до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування, надійшло 597,8 млн. грн. і в порівнянні з січнем 2012 року надходження зросли на 12% або на 63,9 млн. грн. Із них власні надходження становлять 292,6 млн. грн. і в порівнянні з відповідним періодом 2012 року зросли на 14,2%, або на 36,3 млн. грн.
У частині фінансування на виплату пенсій з бюджету Пенсійного фонду Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.02.2013 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 42,9% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилась на 1 відсотковий пункт.
За січень 2013 року в регіоні виплачено пенсій та грошової допомоги 682 млн. грн., що на 16,8% або на 98,1 млн. грн. більше, ніж за січень 2012 року.
Станом на 01.01.2013 року в області фактично отримують пенсії 492,174 тис.осіб, що на 7,105 тис. осіб менше (-1,4%), ніж станом на 01.01.2012 року.
На 01.01.2013 року середній розмір пенсії становив 1253 грн. 52 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.01.2012 року, на 18,3% або на 194 грн. (становив 1059 грн. 52 коп.).
Крім того, в області отримують пенсії 20,430 тис. військовослужбовців (відповідно на 428 осіб менше).
На 01.01.2013 року середній розмір пенсії військовослужбовця-пенсіонера становив 2028 грн. 59 коп. і зріс, у порівнянні з його рівнем станом на 01.01.2012 року (становив 1984 грн. 75 коп.), на 2,2% або на 43 грн. 84 коп.
Заборгованість до Пенсійного фонду України
Загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області на 01.02.2013 р. в порівнянні із 01.01.2013 р. зросла на 2,68 млн.грн. і складає майже 85 млн.грн. (в т.ч. 53,5 млн.грн. – по страховим внескам та 31,5 млн.грн. – по єдиному внеску).
Протягом січня 2013 р. зросли борги по єдиному соціальному внеску в м.Вінниці (на 731,7 тис.грн.) та м.Ладижині (на 338,0 тис.грн.), м.Козятині та Козятинському районі (на 650,0 тис.грн.). Серед районів найбільше: Бершадський (на 107,8 тис. грн.), Немирівський район (на 148,2 тис. грн.), Барський (на 212,0 тис. грн.), Тростянецький (на 192,9 тис. грн.), Шаргородський (на 134,2 тис. грн.) тощо.
Скоротили борги протягом січня 2013 року по страхових внесках майже всі адміністративно-територіальні одиниці. Серед районів найбільше: Вінницький (на 446,6 тис.грн., або на 32%, залишилась сума боргу у розмірі 950,1 тис.грн.), Немирівський (на 50 тис.грн., залишилась сума боргу 541,7 тис.грн.), місто Вінниця (162,9 тис.грн. і залишилась сума боргу 15938,9 тис.грн.).
ЗАРОБІТНА ПЛАТА
Рівень середньомісячної заробітної плати
За рівнем середньомісячної заробітної плати за 2012 рік область вийшла на 18 місце серед регіонів, яка становить 2432,13 грн. і в порівнянні з 2011 роком зросла на 17,3% (по Україні — на 14,9%). За темпами росту рівня середньомісячної заробітної плати серед регіонів України за минулий рік Вінницька область поділяє 1 місце з Волинською та Чернівецькою областями.
Реальна нарахована зарплата по області за 2012 рік в порівнянні з 2011 роком зросла на 18% (по Україні зросла на 14,4%).
В галузевому розрізі, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати в області за 2012 рік досягнуто у працівників, які зайняті фінансовою діяльністю – 3833,78 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зріс на 3,3%), в галузітранспорту і зв’язку, де середньомісячна заробітна плата становить – 3100,11 грн. (+15%), зокрема на підприємствах транспорту — 3464,1 грн. (+16%), в галузілісового господарства — 2822,17 грн. (+11,7%), у сфері державного управління – 2949,85 грн. (+15,5%).
В промисловій галузі найвищий рівень середньомісячної заробітної плати з за 2012 рік отримують працівники підприємств по виробництву та розподіленню електроенергії, газу та води — 3483,7 грн. (+7,1%), а найменший — у добувній промисловості — 2286,48 тис.грн. (+25,7%).
На підприємствах переробної промисловості рівень середньомісячної заробітної плати за 2012 рік склав 2582,92 грн. (+13,9%), зокрема найбільший на підприємствах хімічного виробництва — 3615,16 грн. (+6,4%), а найменший на підприємствах, що займаються текстильним виробництвом; виробництвом одягу, хутра та виробів з хутра — 1576,96 грн. (+4%).
В цілому в промисловій галузі по області за 2012 рік рівень середньомісячної заробітної плати склав 2787,19 грн. (+13,2%).
Але в решті галузей, зарплата менша, ніж в середньому по області: в будівельній галузі — 2175,07 грн. (+5,5%), в закладах освіти – 2317,47 грн. (+22,8%), на підприємствах, що займаються операціями з нерухомим майном, інжинірингом та наданням послуг підприємцям – 2274,89 грн. (+23,2%), на підприємствахторгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 1937,17 грн. (+14,8%), в галузі охорони здоров’я та надання соціальної допомоги – 1993,71 грн. (+25,2%), рибальство, рибництво — 1404,53 (+11,2%), в готельному та ресторанному бізнесі – 1351,67 грн. (+9,6%).
В галузі сільського господарства, мисливства та пов’язаних з ними послуг рівень середньомісячної заробітної плати за 2012 рік складає 2034,34 грн. (+15,3%).
Номінальна нарахована заробітна плата штатних працівників за грудень 2012 року по області становить 2694 грн. і по відношенню до грудня 2011 року зросла на 12,4% (по Україні — зросла на 10,6%). В порівнянні з листопадом 2012 року рівень середньомісячної заробітної плати по області зріс на 6,4% (по Україні ріст склав — 9%).
Середньомісячна заробітна плата по області в грудні 2012 року в 2,4 рази більша від встановленого по Україні прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1134 грн.).
В розрізі адміністративно-територіальних одиниць вище середнього рівня по області за 2012 рік отримують заробітну плату працівники 4 міст обласного значення:
- м. Ладижин – на 45,9% і складає 3549 грн. (до 2012 року ріст на 10,2%);
- м. Козятин – на 32,7% - 3227 грн. (+15%);
- м. Жмеринка – на 23,7% - 3009 грн. (+14,3%);
- м. Вінниця – на 10% - 2676 грн. (+16,8%);
- та Крижопільського району — на 4,4% - 2540 грн. (21%).
Серед районів, крім Крижопільського, найвищий рівень середньомісячної заробітної плати мають наступні райони:
- Іллінецький — 2396 грн. (до січня-вересня 2011 року ріст на 18,9%);
- Гайсинський – 2395 грн. (+20,4%);
- Немирівський — 2367 грн. (+14,0);
- Томашпільський — 2340 грн. (+15,4%)
- Вінницький— 2325 грн. (+15,5%);
- Піщанський–2295 грн. (+23,2%);
- Тульчинський — 2265 грн. (+20,7%).
Найнижча зарплата в області у працівників підприємств та організацій Липовецького — 1871 грн. (до січня-вересня 2011 року ріст на 14,6%), Теплицького – 1887 грн. (+19,5%), Козятинського – 1940 грн. (+6,0%) районів.
Найбільший темп росту рівня середньомісячної заробітної плати за 2012 рік в порівнянні з 2011 роком спостерігається у наступних районах: Погребищенському — на 33,5% (2236 грн.), Тростянецькому — на 31,2% (2240 грн.), Чечельницькому — на 28,2% (1955 грн.).
Проблемні питання: заборгованість із виплати заробітної плати Станом на 1 лютого 2012 року, за попередніми даними, загальна сума заборгованості із заробітної плати на 68 підприємствах області (включаючи 18 економічно активних, 37 підприємства-банкрути та 13 економічно неактивних, які призупинили діяльність) становила в цілому 13537,1 тис.грн. і в порівнянні з початком 2013 року скоротилась на 3,1% або 435 тис.грн. (станом на 1 січня 2013 року загальна сума боргу становила 13,97 млн.грн.).
На економічно активних підприємствах області сума боргу на звітну дату становила 5,9 млн.грн. або 43,8% від загальної суми по області і протягом січня 2013 року борг скоротився на 8,8% або на 571,7 тис.грн. (станом на 1 січня 2013 року борг становив 6,5 млн.грн.).
Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області проти початку 2013 року скоротилась на 17,9% або 1,25 млн.грн. та станом на 01.02.2013 року складає 5,7 млн.грн. або 42,4% від загальної суми боргу по області.
Економічно неактивні підприємства (які призупинили діяльність) наростили заборгованість із зарплати по відношенню до 01.01.2013 року в 3,8 рази або на 1,4 млн.грн. та станом на звітну дату становлять 1,9 млн.грн. або 13,9% від загальної суми боргу по області. (Ріст відбувся за рахунок щорічного формування (оновлення) переліку підприємств, які впродовж попереднього року призупинили економічну діяльність (скоротили працівників, припинили подавати звіти), проте не повідомили про погашення заборгованості із виплати заробітної плати).
В територіальному розрізі - відсутні борги із виплати заробітної плати станом на 01.02.2013 р. в 12 районах області: Бершадському, Гайсинському, Іллінецькому, Крижопільському, Мурованокуриловецькому, Оратівському, Піщанському, Погребищенському, Томашпільського, Хмільницькому, Чернівецькому, Ямпільському.
Скорочення заборгованості із заробітної плати до початку 2013 року відбулось в 3 районах, а саме: в Калинівському — на 86,4 тис.грн. або на 16,2% (сума боргу на звітну дату склала 446,1 тис.грн.), Літинському — на 18,6 тис.грн. або 6,7% (257 тис.грн.), Шаргородському — на 20,3 тис.грн. або 3,3% (592,1 тис.грн.) районах, а також в м.Вінниця — на 1,4 млн.грн. або 24,7% (4231,2 тис.грн.), м.Козятин – на 109,8 тис.грн. або 34% (212,9 тис.грн.), м.Жмеринка – на 18,9 тис.грн. або 13% (126,6 тис.грн.) та м.Хмільник — на 5,3 тис.грн. або на 0,3% (1994,6 тис.грн.).
Проте протягом січня 2013 року утворено заборгованість з оплати праці в Барському (14,7 тис. грн.) та Тростянецькому (214,1 тис.грн.) районах, тоді як на 01.01.2013 р. вона була відсутня.
Наростили борги із заробітної плати протягом січня поточного року на підприємствах та установах районів 4 та 2 міст обласного значення, з них найбільше у: Липовецькому районі - на 92,1 тис.грн. або в 6 разів (сума боргу на звітну дату склала 111,7 тис.грн.) та міста Могилів-Подільському — на 116,4 тис.грн. або в 1,8 рази (257,1 тис.грн.) і м.Ладижин — на 536,4 тис.грн. або на 47,9% (2230,2 тис.грн.).
Найбільші суми боргів із зарплати станом на 01.02.2013 року в наступнихрайонах:
1. - Шаргородський — сума боргу на звітну дату становить 592,1 тис.грн. (4,4% від загальної суми боргу по області),
2. - Могилів-Поділський — 506,5 тис.грн. (3,7%).
3.
Серед міст обласного значення - м.Вінниця — 4,2 млн.грн. (31,3%), м.Хмільник — 2 млн.грн. (14,7%) та м.Ладижин — 2,2 млн.грн. (16,5%).
Заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах станом на 01.02.2013 року залишається непогашеною у 2 районах (повністю погашено борг у 25 районах) та у 5 містах обласного значення.
РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ
Розрахунки за електроенергію Рівень оплати електроенергії споживачами області при нормативних втратах електроенергії в мережах за січень 2013 року становить 97,2%, за січень 2012 року 92,0%. Заборгованість за електроенергію протягом січня 2013 року збільшилась на 8,28 млн.грн., що складає 11,6% і станом на 1 лютого 2013 року з урахуванням боргів минулих років (за фактичними даними) становить 79,50 млн.грн.
При цьому:
- заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась майже на 1,24 млн.грн. (на 50,8%), борг станом на 01.02.2013р. становить майже 3,69 млн. грн.;
- заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року майже на 1,85 млн.грн. (в 11 разів), борг станом на 01.02.2013р. становить 2,02 млн.грн.;
- заборгованість бюджетів по пільгах населенню порівняно з початком 2013 року зменшилась на 110 тис.грн. (на 3,4%) – борг станом на 01.02.2013р. становить 3,12 млн. грн.
Серед районів та міст області рівень оплати нижче 100% за спожиту протягом січня 2013 року електроенергію склався в 19 районах найнижчий у Козятинському (86,3%), Чернівецькому (86,7%), Муровано-Куриловецькому (89,9%) районах .
Найвищий рівень оплати склався в місті Вінниця (100,2%) та в Калинівському (100,1%) і Хмільницькому (100%) районах.
Розрахунки за природний газРозрахунки за житлово-комунальні послуги
В розрахунках за природний газ рівень оплати населенням та бюджетними установами і організаціями перед ПАТ «Вінницягаз» станом на 01.02.2013 року за фактичними даними склав 67,7%.
Станом на 01.02.2013 року загальна заборгованість за спожитий природний газ перед ПАТ «Вінницягаз» становить 143,9 млн.грн. (з урахуванням боргів минулих періодів). Заборгованість населення – 134,4 млн.грн., бюджетних установ – 9,5 млн.грн..
Рівень оплати нижче 100% за спожитий природний газ протягом січня 2013 року склався у всіх районах області та місті Вінниця.
При цьому найвищий рівень оплати склався в: Жмеринському – (85,1 %), Погребищенському – (80,1%), районах та місті Вінниця (80,1%).
Найнижчий рівень оплати склався у: Теплицькому – 50,1%, Оратівському – 50,1% та Барському – 55,0% районах.

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень - грудень 2012 року становить 101,0%, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 97,4%.
При цьому серед районів та міст області найнижчий рівень оплати за січень – грудень 2012 року спостерігається в: Липовецькому (93,2%), Барському (93,8%), Жмеринському (94,5%) районах. Найвищий рівень оплати в: Тиврівському (143,%), Калинівському (121,8%) та м. Могилів-Подільському (116,0%) районах.
ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ
Товарооборот області Товарооборот області за січень 2013 року склав 1 млрд.768 млн.грн. і зріс у порівнянних цінах на 17,4 %, а в діючих цінах збільшився на 19,8%. За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі область займає 3 місце, а за абсолютним приростом на одну особу – 10 місце серед регіонів України.
Частка товарів вітчизняного виробництва в товарообороті продовольчих товарів області становить 93,1%. Цей показник є одним з найвищих в Україні.
Сфера послуг Обсяг реалізованих послуг за січень-грудень 2012 року склав 4231 млн. грн., що на 5,9 % менше відповідного періоду минулого року.
Населенню реалізовано послуг на 970 млн.грн., що становить 22,9 % від загальних обсягів і на 4,3 % більше відповідного періоду минулого року.


Головне управління економіки
облдержадміністрації
станом на 28.02.2013 р.
 

 

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації Валерія Коровія з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці і зайнятості населення та захисту прав інвесторів
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення

Архів новин

Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5