АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ - ЖОВТЕНЬ 2018 РОКУ ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА ЗА СІЧЕНЬ - ЖОВТЕНЬ 2018 РОКУ

ЩОДО СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОМИСЛОВЕ ВИРОБНИЦТВО 

Аналіз роботи галузей промисловості

 

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області за січень-жовтень 2018 року рівень виробництва промислової продукції збільшено на 1,7 в.п. і складає 99,1%. Зростання відбулось за рахунок збільшення у жовтні поточного року обсягу виробленої продукції на 21,8% проти вересня 2018 року і на 9,9% проти жовтня 2017 року. За індексом промислового виробництва серед регіонів України область підвищилась у рейтингу на 2 сходинки і посідає 18 місце (по Україні індекс промислового виробництва становить 101,8%).

На промислових підприємствах області наразі працює 55786 осіб, середньомісячна заробітна плата яких становить 8888 грн.

Найбільше трудових ресурсів, а саме 21413 працівників, зосереджено у харчовій галузі. На другому місці – енергетична промисловість, в якій працює 10352 особи.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів порівняно з січнем-жовтнем 2017 року обсяги промислового виробництва збільшились на 12,4%, однак через сезонність виробництва проти вересня 2018 року обсяги зменшено на 5,0%.

У переробній промисловості за 10 місяців поточного року зафіксовано збільшення обсягів виробництва від минулорічного періоду на 3,9% (за рахунок збільшення обсягів виробництва у деревообробній галузі – на 11,4%, машинобудуванні – на 5,2%, харчовій – на 4,3%, металообробці – на 1,4%).

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за січень-жовтень 2018 року обсяги зменшились проти відповідного періоду 2017 року на 19,0%, однак за жовтень 2018 року вдалось збільшити обсяг виробництва електроенергії на 10,9% проти попереднього місяця поточного року.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги виробництва перевищили рівень січня-жовтня 2017 року на 12,4%.

У січні-вересні 2018 року добувними підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 1,3 млрд. грн., що становить 2,3% від середньообласного рівня.

У галузі працює 1772 особи, середньомісячна заробітна плата яких становить 8200 грн..

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв індекс промислової продукції січня-жовтня 2018 року до відповідного періоду минулого року становить 104,3%.

Слід зазначити, що виробництво харчової продукції області проти жовтня 2017 року збільшилось на 25,2%, а проти вересня 2018 року – на 34,5%, завдяки чому і скорочено відставання загального індексу промислової продукції від відповідного минулорічного рівня на 1,7 в. п..

Питома вага галузі в обсязі реалізованої продукції області за січень-вересень 2018 року склала 64,1%, реалізовано продукції на суму 35,5 млрд. грн.

У галузі працює 21413 осіб, середньомісячна заробітна плата – 10255 грн.

На підприємствах легкої галузі, питома вага якої в загальнообласному показнику реалізації продукції за січень-вересень 2018 року (далі: питома вага) складає 0,5%, у січні-жовтні 2018 року не досягнуто рівня відповідного періоду попереднього року на 4,4%.

За січень-вересень 2018 року реалізовано продукції на суму 263,8 млн. грн.

У галузі працює 2258 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7185 грн.

На підприємствах деревообробної галузі (питома вага 4,2%) обсяги виробництва січня-жовтня 2018 року збільшились проти відповідного періоду 2017 року на 11,4%, а проти жовтня 2017 року - на 0,8%.

Підприємствами деревообробної та поліграфічної промисловості у січні-вересні 2018 року реалізовано продукції на 2,3 млрд. грн.

У галузі працює 2246 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7879 грн.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції (питома вага 2,5%) виробництво продукції у січні-жовтні 2018 року зменшилось на 5,9%.У січні-вересні 2018 року реалізовано продукції на суму 1,4 млрд. грн.

У галузі працює 1142 особи, середньомісячна заробітна плата – 6672 грн.

     На підприємствах з виробництва основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів (питома вага 1,0%) виробництво у січні - жовтні 2018 року зменшилось на 0,5%. Скорочено відставання на 1,2 в. п. завдяки збільшенню обсягу виробництва на 36,2% проти вересня 2018 року та на 6,5% проти жовтня 2017 року.

Підприємствами галузі за січень-вересень 2018 року реалізовано продукції на суму 550,0 млн. грн.

У галузі працює понад 400 осіб.

На підприємствах з виробництва продукції для будівельної галузі у січні-жовтні 2018 року обсяги виробництва в порівнянні з відповідним періодом 2017 року зменшились на 0,1%. Відставання від минулорічного періоду за жовтень поточного року зменшено на 1,7 в. п. завдяки збільшенню обсягу виробництва у жовтні 2018 на 8,5%  проти вересня 2018 та збільшенню на 11,9% проти жовтня 2017 року.

Підприємствами галузі за січень-вересень 2018 року реалізовано продукції на суму 1,2 млрд. грн., що становить 2,1% від середньообласного обсягу реалізованої продукції області.

У галузі працює 2583 особи, середньомісячна заробітна плата – 5456 грн..

Обсяги продукції металообробних підприємств у січні-жовтні 2018 року у порівнянні з відповідним періодом 2017 року перевищено на 1,4%.

Підприємствами з металургійного виробництва та виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування, реалізується 2,5% продукції, що становить 1,4 млрд. грн.

У галузі працює 2638 осіб, середньомісячна заробітна плата – 7832 грн.

На машинобудівних підприємствах за період січня-жовтня 2018 року обсяги виробництва продукції зросли на 5,2%.

Питома вага галузі складає 2,5%, підприємствами реалізовано продукції у січні-вересні 2018 року на суму 1,4 млрд. грн.

У галузі працює 4963 особи, середньомісячна заробітна плата – 7216 грн.

На підприємствах з постачання електроенергії, газу пари та кондиційованого повітря обсяги виробництва у січні-жовтні 2018 року зменшились на 19,0%, хоча у жовтні 2018 року проти вересня збільшення обсягів виробництва склало 10,9%.

Питома вага галузі складає 17,2%, обсяг реалізованої продукції у січні-вересні 2018 року становить 9,5 млрд. грн.

У галузі працює 10352 особи, середньомісячна заробітна плата яких становить  9403 грн.

У січні-вересні 2018 року підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 55,5 млрд. грн. Частка області у загальнодержавному обсязі складає 3,1%. Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 35035,8 грн..

МАЛЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

Мале підприємництво та адміністративні послуги

За даними моніторингу, у січні-жовтні 2018 року започаткували діяльність 9638 новостворених суб’єктів господарювання, що на 9,5% менше порівняно з відповідним періодом 2017 року, із яких 1035 – юридичних осіб (на 2,6% менше) та 8603 – фізичних осіб-підприємців (на 10,3% менше).

Одночасно припинили господарську діяльність 7894 суб’єкти господарювання (279 – юридичних осіб та 7615 – фізичних осіб-підприємців), що в 2,3 рази менше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

Найбільше новостворених суб’єктів господарювання юридичних осіб в м. Вінниці - 566, або 55% від загальної кількості новостворених юридичних осіб.

Найбільше новостворених фізичних осіб – підприємців: серед районів у Вінницькому (6,2% від загальної кількості новостворених фізичних осіб-підприємців), Шаргородському- 3,2%, Калинівському та Немирівському – 3%,Тульчинському -2,9%, Ямпільському- 2,7%.

Серед міст обласного значення: у м. Вінниці – 38,4%, м. Могилів-Подільському – 3,4%.

Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 9 місяців 2018 року становить 2767,3 млн. грн., або 28,6% від загальних обсягів надходжень, що на 25,3% більше ніж за 9 місяців 2017 року. 

Сума надходжень до місцевих бюджетів від діяльності суб’єктів малого підприємництва за 9 місяців 2018 року в порівнянні з відповідним періодом 2017 року  зросла на 23,1%, або на 295,5 млн. грн. і становить 1573,3 млн. грн., а їх частка в загальній сумі надходжень до місцевих бюджетів складає 28,8%.

В області діють 35 Центрів надання адміністративних послуг (21- районний, 4- міськрайонні, 3- міських, 1- сільський, 6- ОТГ) та 9 територіальних відділень: 3- в місті Вінниці, 1- в Липовецькому, 1- в Крижопільському, 1- в Погребищенському, 1- в Піщанському, 1- в Мурованокуриловецькому, 1- в Томашпільському районах. Роботу Центрів забезпечують 186 адміністраторів та 81 державний реєстратор. В середньому у Центрах районного значення надається 122 види адмінпослуг.

За січень-вересень 2018 року Центрами надання адміністративних послуг в Вінницькій області надано 1018527 різноманітних адміністративних послуг суб’єктам звернення, що на 13,7% більше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

За 9 місяців 2018 року за надання адміністративних послуг до місцевих бюджетів надійшло 75,9 млн. грн., що на 16,4 млн. грн. або 27,4% більше порівняно з відповідним періодом 2017 року.

На забезпечення ефективної роботи ЦНАП у 2018 році в районних бюджетах передбачені кошти в сумі 5,1 млн. грн, із яких станом на 01.10.2018 року профінансовано – 1,2 млн. грн. (23,5%).

У територіальному відділенні «Замостя» Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» виконавчого комітету Вінницької міської ради здійснюється державна реєстрація актів цивільного стану, оформлення та видача паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Також оформлення та видача паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється в ЦНАП міст Жмеринки, Козятина, Барської райдержадміністрації, Калинівської міської ОТГ, Немирівської міської ОТГ, Якушинецької сільської ОТГ та Агрономічної сільської ради.

В рамках реалізації спільного проекту «Електронне урядування задля підзвітності влади та участі громади (EGAP)» отримали 4 мобільні кейси-офіси для надання адміністративних послуг ЦНАП Немирівського, Погребищенського, Тростянецького районів та м. Вінниці.

З метою підвищення рівня культури обслуговування та здобуття навиків, щодо врегулювання конфліктних ситуацій при обслуговуванні відвідувачів Центрів надання адміністративних послуг проведено 7 тренінгів на тему: «SMILE-філософія сервісу або 10 відтінків цінності усмішки» та «Ефективна комунікація в конфліктному середовищі: актив працівника ЦНАП». Участь у тренінгах прийняли понад 200 працівників Центрів надання адміністративних послуг Вінницької області.

 ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Зовнішньо торговельна діяльність

Обсяги експорту товарів за 9 місяців 2018р. становили 962,5 млн.дол. США, а імпорту – 415,0 млн.дол.США. Порівняно із 9 місяцями 2017р. експорт та імпорт збільшились відповідно на 10,6% (на 92,1 млн.дол.) та на 39,9% (на 118,4 млн.дол.). Баланс зовнішньої торгівлі стабільно продовжує залишатись позитивним і становить 547,5 млн. дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,32 (у січні–вересні 2017р. – 2,93).

Зовнішньоторговельні операції з товарами суб’єкти господарювання області здійснювали з партнерами із 127 країн світу.

Географічна структура експорту та імпорту

В експорті товарів в січні–вересні 2018 року значна доля належить Індії (17,1% загальних обсягів експорту), Польщі – 10,0%, Китаю – 7,0%, Білорусі – 5,4%, Туреччині – 4,2%, Єгипту – 4,0%, Італії та Румунії – по 3,5%, Російській Федерації – 3,1%, Німеччині – 3,0%, Іспанії – 2,8%, Саудівській Аравії – 2,5%, Нідерландам – 2,4% та Молдові – 2,3%. Експортні поставки найбільше зросли до Беніну, Грузії, Джибуті, Єгипту, Ємену, Індонезії, Італії, Китаю, Кувейту, Лівану, Лівії, Литви, Об’єднаних Арабських Еміратів, Оману, Румунії, Саудівської Аравії, Сербії, Сингапуру, Таїланду, Тунісу, Узбекистану та Філіппін. Одночасно суттєво зменшились обсяги експорту до Албанії, Алжиру, Бангладешу, Греції, Данії, Естонії, Іспанії, Латвії, Мавританії, Марокко, Мексики, М’янми, Пакистану, Південної Африки, Сомалі, Судану, Чехії та Шри-Ланки.

В імпортних надходженнях найбільша частка припадає на Китай (18,0% загальних обсягів імпорту), Німеччину – 14,1%, Польщу – 9,8%, США – 7,5%, Румунію – 6,2%, Білорусь – 4,8%, Італію – 4,6%, Туреччину – 4,5%, Російську Федерацію – 3,8%, Чехію – 3,3%, Нідерланди – 3,1%, Сербію – 2,8% та Корею – 2,0%. Імпортні поставки, порівняно із 9 місяцями 2017р., суттєво збільшились із Австрії, Білорусі, Бразилії, Китаю, Молдови, Нідерландів, Румунії, Сербії, Туреччини, Угорщини та Чехії. Одночасно спостерігається вагоме зменшення обсягів імпорту з Данії, Ізраїлю, Індії, Камбоджі, Латвії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Таїланду, Фінляндії, Франції та Швейцарії.

Товарна структура зовнішньої торгівлі товарами

Основу товарної структури зовнішньої торгівлі товарами складають жири та олії тваринного або рослинного походження, продукти рослинного походження, готові харчові продукти і машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання. Крім того, вагома частка належить деревині та виробам з деревини, живим тваринам, продуктам тваринного походження, текстильним матеріалам та текстильним виробам,  продукції хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, засобам наземного транспорту і недорогоцінним металам та виробам з них.

За 9 місяців 2018року з Вінниччини було експортовано 2139,3 т м’яса великої рогатої худоби, 20,8 тис. т молока і молочних продуктів, 3163,9 т масла вершкового та інших молочних жирів, 550,3 т сирів, 987,8 тис.т зернових культур, 1476,3 т круп зернових, 392,1 тис.т олії соняшникової, 68,5 тис.т цукру білого, 214,0 тис.дал горілки, 61,7 тис.м3 лісоматеріалів оброблених та 7399,6 т прокату чорних металів. Імпортовано на Вінниччину 659,5 т м’яса великої рогатої худоби, 309,1 т риби свіжої, охолодженої або замороженої, 209,2 т м’яса свиней (свинини), 336,9 т кондитерських виробів з цукру, 18,3 тис.т продуктів переробки нафти, 78,1 тис.т портландцементу, 7668,3 т вугілля кам’яного, брикетів і аналогічних видів твердого палива, 63,5 тис.т добрив, 21,4 тис.шт шин для вантажних автомобілів, 11109,8 м3 плит деревноволокнистих, 1682,1 тис.м2 тканин різних видів, 26,8 тис.т прокату чорних металів, 681,2 т труб з ливарного чавуну і чорних металів, 397,2 тис.шт. машин пральних побутових, 3650 автонавантажувачів, 315 машин сільськогосподарських, садових для обробки ґрунту, 96 комбайнів зернозбиральних, 961 трактор, 1350 автомобілів легкових, 67 автомобілів вантажних та 31 автомобіль спеціальний.

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Розвиток

будівельної

справи

Будівельними організаціями області у січні–жовтні 2018 року виконано будівельні роботи на суму 3,2 млрд. грн. (9  місце серед регіонів України).

Обсяги виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції становили:

- на будівництві будівель – 1174,8 млн. грн. або 36,2 % від загального обсягу;

- на інженерних спорудах – 2068,6 млн. грн. або 63,8 %.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області індекс будівельної продукції у січні-жовтні 2018 року становив 113,4 % (9 місце серед регіонів України).

У січні - вересні 2018 року підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 10486,3 млн. грн. капітальних інвестицій (9 місце серед регіонів  України), що у порівнянних цінах на 42,4% більше від обсягу капітальних інвестицій за відповідний період попереднього року (2 місце серед регіонів України).

Найвагомішу частку капітальних інвестицій (98,7% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з яких:

-       у будівлі та споруди – 37,0% усіх інвестицій;

-       у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 58,1%.

Головним джерелом інвестування залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 77,1% загального обсягу капітальних інвестицій.

Частка запозичених коштів, за рахунок кредитів банків та інших позик, становила 4,1%.

Кошти населення на будівництво житла складають 8,3% капітальних інвестицій.

Кошти державного та місцевих бюджетів – 8,9%, інші джерела фінансування – 1,6%.

Капітальні інвестиції у житлові будівлі по містах та районах за січень-вересень 2018 року становлять 1046,3 млн. грн.

Обсяг прийнятого в експлуатацію житла у січні-вересні 2018 року порівняно з відповідним періодом минулого року зменшився на 41,5% і становив 135,3 тис.м.кв. (12 місце серед регіонів України).

У січні-вересні поточного року обсяги прийнятого в експлуатацію житла зросли у 14 районах та містах області. Найбільше  зросли обсяги прийнятого в експлуатацію житла в Піщанському та Чечельницькому (у 3,9 рази), Барському (у 2,0 рази ) районах.

По області найбільше (51,6%) житла збудовано у м. Вінниці. Окрім того, у Вінницькому, Гайсинському, Калинівському, Барському районах прийнято в експлуатацію 27,4 % загального обсягу житла.

Іноземне

інвестуван-ня

Обсяг залучених прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з країн світу в економіку області на 1 жовтня 2018р. становив 222,6 млн. дол. США, що на 12,0% більше обсягів інвестицій на початок року, та в розрахунку на одну особу населення склав 141,3 дол.

У січні–вересні 2018р. в економіку області іноземними інвесторами вкладено 32,0 млн. дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) та вилучено 1,9 млн. дол. (за обсягом прямих іноземних інвестицій область займає 18 місце серед регіонів України, а за темпом приросту – 2 місце).

Інвестиції надійшли з 50 країн світу. Переважна більшість інвестицій (83,6% загального обсягу акціонерного капіталу) надійшла з країн ЄС – 186,1 млн. дол., з інших країн світу – 36,5 млн. дол. (16,4%).

До п’ятірки основних країн-інвесторів, на які припадає 74,8% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Польща, Австрія, Кіпр, Франція та Німеччина.

Найбільш привабливими для іноземних інвесторів залишаються промислові підприємства, на яких зосереджено 180,8 млн. дол. США (81,2% всього капіталу нерезидентів). На підприємствах сільського, лісового та рибного господарства акумульовано 18,4 млн. дол. (8,3% загального обсягу) прямих інвестицій, в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном – 7,4 млн. дол. (3,3%), оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 6,8 млн. дол. (3,1%).

Вагому частку (60,9%) іноземного капіталу зосереджено у м.Вінниці – 135,5 млн. дол.. Також, значні обсяги іноземних інвестицій зосереджено у Козятинському районі – 19,1 млн. дол. (8,6%), Барському – 9,1 млн. дол. (4,1%), Вінницькому – 7,2 млн. дол. (3,2%), Калинівському – 7,4 млн. дол. (3,3%), Тульчинському – 6,7 млн. дол. (3,0%), Тиврівському – 6,9 млн. дол. (3,1%).

ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ

Виконання показників Зведеного та Державного бюджетів

В області продовжується позитивна тенденція зростання надходжень до бюджетів усіх рівнів.

Відповідно до даних Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій області, надходження до Зведеного бюджету області, з врахуванням платежів, які адмініструє Головне управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області і Вінницька митниця ДФС, та надходжень інших міністерств і відомств, за січень-жовтень 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року зросли на 18,1% або на 2194,7 млн. грн. і становлять 14287,0 млн. грн. В тому числі надходження до Державного бюджету склали 6814,0 млн. грн., їх обсяг збільшився на 17% або на 992,0 млн. грн.

В тому числі, відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області протягом січня-жовтня 2018 року до бюджетів усіх рівнів зібрано 10988,2 млн. грн. податків і зборів(з урахуванням надходжень 354,7 млн. грн. податку на прибуток по великих платниках податків (далі - ВПП)),що на 19,8% або на 1816,2 млн. грн. більше ніж у січні-жовтні 2017 року.

До Державного бюджету протягом звітного періоду зібрано 4740,4 млн. грн, в тому числі до загального фонду зібрано 4736,9 млн. грн., до спеціального фонду – 3,5 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року надходження до  Державного бюджету у області зросли на 15,1% або на 621,7 млн. грн., в т.ч. до загального фонду – збільшились на 659,4 млн. грн., до спеціального фонду зменшились на 37,7 млн. грн.

Обсяги збору платежів до Державного бюджету збільшуються, не зважаючи на сплату поза межами області частини податків (ПДВ, акцизний податок, військовий збір, тощо) 28 підприємствами області, включеними до Реєстру великих платників на 2018 рік (17 платників за підсумками 2016 року, 6 платників – з 2017 року, 5 платників – з 2018 року) та переведеними на обслуговування до Офісу великих платників податків ДФС. Протягом січня-жовтня 2018 року від цих платників на території області до державного бюджету надійшло лише 444,5 млн. грн. (в т.ч.: 319,2 млн. грн. - податку на прибуток, 120,3 млн. грн.– ПДФО, 0,1 млн. грн. - військового збору та 4,9 млн. грн. - інших платежів ), що у 1,6 рази менше ніж за січень-жовтень 2017 року - коли їх надходження складали 717,4 млн. грн. (в т.ч.: 407,7 млн. грн.- ПДВ, 193,7 млн. грн. - податку на прибуток, 90,6 млн. грн. – ПДФО, 17,8 млн. грн - військового збору та 7,6 млн. грн. – інших платежів).

З урахуванням бюджетного відшкодування грошовими коштами податку на додану вартість (обсяг – 486,2 млн. грн., за січень-жовтень 2017 року – 552,4 млн. грн.), фактичні надходження до Зведеного бюджету за 10 місяців 2018 року  склали майже 10502,0 млн. грн. (в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року збільшились на 1882,4 млн. грн. або на 21,8%), а до Державного бюджету - відповідно 4254,2 млн. грн. (збільшились на 687,8 млн. грн. або на 19,3%).

Питома вага надходжень до державного бюджету у структурі бюджетів усіх рівнів зменшилась на 0,9 відсоткового пункту і складає 40,5% (частка збору податків і зборів в сумі загального збору зменшилась на 1,8 в.п. і складає 43,1%).

В структурі надходжень до Зведеного бюджету по Вінницькій області за січень-жовтень 2018 року найбільшу питому вагу займають: податок з доходів фізичних осіб – 51,7% (5428,7 млн. грн.), податок на додану вартість (сальдо) – 15,6% (1643,3 млн. грн.), єдиний податок – 9,2% (967,3 млн. грн.), податок на прибуток – 7,1% (741,5 млн. грн.), плата за землю – 6,8 % (710,1 млн. грн.), військовий збір – 3,7% (384,8 млн. грн.), акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 1,3% (139,6 млн. грн.) та інші.

В січні-жовтні 2018 року забезпечено приріст надходжень до Зведеного бюджету: податку з доходів фізичних осіб – на 27,8% (+1181,5 млн. грн.), податку на прибуток – в 1,5 рази (+250,2 млн. грн.), єдиного податку – на 23,2% (+181,9 млн. грн.), плати за землю - на 13,3% (+83,5 млн. грн.), екологічного податку – майже в 2,6 рази (+42,7 млн. грн.), військового збору – на 12,9% (+44,0 млн. грн.), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки –  в1,5 рази (+31,9 млн. грн.).

Проведений аналіз збору податків від галузей економіки регіону (без врахування надходжень податку на прибуток по ВПП та акцизному податку з виробленого в Україні пального) свідчить, що найбільші суми податків до бюджетів усіх рівнів в поточному році сплачувались платниками, зайнятими у сільському господарстві. Протягом січня-жовтня 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 2561,0 млн. грн., що складає 24,2% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України від сільгоспвиробників надійшло 1182,4 млн. грн. (26,7% від загального збору податків до державного бюджету по області). Порівняно з січнем-жовтнем 2017 року надходження податків до Зведеного бюджету від сільськогосподарських товаровиробників збільшились на 9,1% (на 213,1 млн. грн.). Однак, в зв’язку з переходом 2 великих підприємств галузі на податковий облік до Офісу великих платників податків ДФС, надходження до державного бюджету зменшились на 4,3% (на 53,3 млн. грн.).

Значні суми податків до бюджетів усіх рівнів також сплачено підприємствами промисловості. Протягом січня-жовтня 2018 року до Зведеного бюджету від них надійшло 1912,5 млн. грн., що становить 18,1% від загального збору податків та зборів по області. До Державного бюджету України промисловим комплексом області сплачено 938,1 млн. грн. (21,2% від загального збору податків до державного бюджету по області). В порівнянні з січнем-жовтнем 2017 року надходження податків до Зведеного бюджету від промислових підприємств зросли на 23,4% (+362,4 млн. грн.), до державного бюджету – на 24,2%  (+182,6 млн. грн).

Основні суми податків сплачено підприємствами переробної промисловості, до Зведеного бюджету від них надійшло 1295,9 млн. грн., що складає 67,8% від суми податків сплачених промисловими підприємствами області. Надходження до державного бюджету від цих платників склали 656,2 млн. грн. або 70,0% надходжень від підприємств промисловості.

Домінуюче положення в надходженнях від підприємств переробної промисловості займає харчова галузь, частка якої в зборі платежів до Зведеного бюджету складає 43% (сплачено 557,6 млн. грн.), до державного бюджету – 36,3% (сплачено 238,1 млн. грн.).

Основні надходження забезпечено виробниками молочних продуктів, м’яса і м’ясних продуктів та кондитерських виробів. Так, виробниками молочних продуктів до бюджетів усіх рівнів сплачено 160,3 млн. грн. (28,7% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 72,3 млн. грн. (відповідно – 30,4%).

Виробниками м’яса і м’ясних продуктів у звітному періоді сплачено до бюджетів усіх рівнів 121,7 млн. грн. (21,8% від загальних надходжень по харчовій галузі), в т.ч. до державного бюджету – 54,5 млн. грн. (22,9% від загальних надходжень по харчовій галузі).

Переробниками овочів та фруктів до бюджетів усіх рівнів сплачено 70,3 млн. грн. (до державного бюджету – 38,9 млн. грн.), виробниками хліба, борошна та круп – 54,6 млн. грн. (до державного бюджету – 21,0 млн. грн.), виробниками олії та тваринних жирів – 30,7 млн. грн. (до державного бюджету – 9,9 млн. грн.).

Від підприємств, що займаються виробництвом комп’ютерів, устаткування та машин до Зведеного бюджету надійшло 269,7 млн. грн. (20,8% від суми податків, сплачених підприємствами переробної промисловості області),в т.ч. до державного бюджету – 162,5 млн. грн. (24,8% від сум сплачених підприємствами переробної промисловості).

Підприємствами, що займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води, протягом січня-жовтня 2018 року сплачено до Зведеного бюджету 490,1 млн. грн., що складає 25,6% від суми податків, сплачених промисловим комплексом області. Надходження до державного бюджету від підприємств даного виду діяльності склали 201,9 млн. грн. або 21,5% надходжень від підприємств промисловості.

Питома вага в Зведеному бюджеті надходжень від суб’єктів господарської діяльності, що займаються торгівлею, громадським харчуванням склала 8,0% (сплачено 851,9 млн. грн.), транспортом, складським господарством та допоміжною діяльністю у сфері транспорту - 5,6% (сплачено 591,0 млн. грн.), будівництвом – 3,9% (сплачено 409,3 млн. грн.).

Податкова недоїмка

 

Станом на 01.11.2018 р. податковий борг до Зведеного бюджету, з урахуванням боргу банкрутів, складає 792,4 млн. грн, з якого 506,5 млн. грн. (63,9%) - борг з платежів до Державного бюджету. Зокрема, податкова заборгованість по ПДВ складає 278,0 млн. грн., ПДФО – 141,5 млн. грн., платі за землю – 110,3 млн. грн., податку на прибуток – 111,0 млн. грн., акцизному податку – 16,1 млн. грн., інших податках та зборах – 135,5 млн. грн.

Протягом 10 місяців 2018 року податкова заборгованість до Зведеного бюджету в цілому по області зменшилась на 116,0 млн. грн. або на 12,8%, причому, до Державного бюджету – зменшилась на 159,5 млн. грн. або на 24,0 %, а до місцевих бюджетів – збільшилась на 43,5 млн. грн. або на 18,0%.

Виконання показників бюджету області

 

Відповідно до даних Департаменту фінансів облдержадміністрації за 10 місяців 2018 року до зведеного бюджету області (загальний і спеціальний фонди) надійшло власних і закріплених доходів у сумі 7473,0 млн. грн., що становить 91,2% до плану на рік (заплановано 8194,5 млн. грн.) та 115,8% до планових показників на 10 місяців (заплановано 6452,0 млн. грн.). Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження доходів місцевих бюджетів збільшились на 1202,7 млн. грн. або на 19,2%.

Крім того, до загального та спеціального фондів бюджету області отримано 11031,2 млн. грн. дотацій та субвенцій з державного бюджету або 81,5% плану на рік (заплановано 13532,0 млн. грн.) та 96,8% до плану на 10 місяців (заплановано 11400,8 млн. грн.), недоотримано до плану 369,6 млн. грн. субвенцій з держбюджету. Проти аналогічного періоду 2017 року надходження дотацій та субвенцій з державного бюджету збільшились на 1540,5 млн. грн. або на 16,2%.

З врахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального і спеціального фондів отримав 18504,2 млн. грн. або 85,2% до плану на рік (план 21726,5 тис. грн.) та 103,6% до плану на 10 місяців (план 17852,8 млн. грн.) і проти аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на 2743,3 млн. грн. або на 17,4%.

У т.ч. до загального фонду бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 6519,2 млн. грн., що становить 85,9% плану на рік (заплановано 7592,0 млн. грн.) та 109,6% до планових показників на 10 місяців (заплановано 5947,0 млн. грн.), понад план отримано 572,3 млн. грн. доходів.

Проти відповідного періоду минулого року надходження власних і закріплених доходів загального фонду місцевих бюджетів збільшились на 1257,1 млн. грн. або на 23,9%.

Найбільший приріст надходжень власних і закріплених доходів загального фонду (у порівняних умовах) по бюджетах:  отг с.Іванів(Калинівський  район) – на 58,7%, отг с.Бабчинці (Чернівецький район) – на 46,5%, отг с.Райгород (Немирівський район) – на 43,0%, отг с.Лука  Мелешківська (Вінницький район) – на 39,5%, отг м.Немирів – на 38,7%.

Найменший приріст надходжень по бюджетах: по отг смт Томашпіль (Томашпільський район) - збільшення на 5,3%, по Крижопільському району – збільшення на 5,5%, по отг с.Стара Прилука (Липовецький район) – збільшення на 5,9%, по отг с.Кунка (Гайсинський район) - збільшення на 7,2%, по  отг с.Ковалівка (Немирівський район) - збільшення на 7,4%.

Дохідну частину бюджету до плану на 10 місяців виконано по 65-ти  бюджетах адміністративно-територіальних одиниць (міст обласного значення, бюджетів районів, об’єднаних територіальних громад та обласного) з 68-ми. Не виконано 3 бюджети – м. могилів-Подільського, отг с.Студена (Піщанський район) та отг смт Брацлав (Немирівський  район). Разом  з тим, по 4-х бюджетах вже виконанні річні призначення по доходах загального фонду.

Найбільший рівень виконання планів на рік по доходах загального фонду (без трансфертів) станом на 01.11.2018 по бюджетах: отг с.Хижинці (Вінницький район) – 111,0% плану на рік (при розрахунковій нормі на 10 місяців – 83,3%), отг с.Лука-Мелешківська (Вінницький район) – 104,5% плану на рік, отг с.Северинівка (Жмеринський район) – 104,1% плану на рік, отг с.Мельниківці (Немирівський район) – 103,0% плану на рік, Погребищенському району – 99,8% плану на рік.

Найменший рівень виконання бюджетів по: м.Могилів-Подільському- 75,2% плану на рік,  отг смт Томашпіль (Томашпільський район) -76,0% плану на рік,  отг с.Кунка (Гайсинський район) – 79,0% плану на рік, отг м.Калинівка– 81,1% плану на рік, отг с.Ковалівка (Немирівський район) – також 81,1% плану на рік.

З 599 сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад свої бюджети по доходах (без трансфертів) по планах на 10 місяців 2018 року виконали 588 рад або 98,2% загальної кількості. Не виконано 11 бюджетів (за 10 місяців 2017 року – не виконано 7 бюджетів). Разом з тим, на 01.11.2018 по 246-ти бюджетах виконано вже річні бюджетні призначення по доходах.

Забезпечено виконання всіх бюджетів базового рівня у 18 районах, не забезпечено – у 9 районах. З них найбільше не виконано бюджетів у  Крижопільському та Оратівському – по 2 бюджети, у Вінницькому,  Жмеринському, Калинівському, Немирівському, Теплицькому,  Томашпільському та Чечельницькому районах – по 1 бюджету.

Крім власних надходжень податків і зборів до загального фонду бюджету області отримано також 857,5 млн. грн. дотацій або 100% плану на 10 місяців, та 9494,1 млн. грн. субвенцій з державного бюджету або 97,2% до плану на 10 місяців (недоотримано 278,5 млн. грн.). Проти аналогічного періоду 2017 року надходження дотацій та субвенцій з Державного бюджету по загальному фонду збільшились на 1095,7 млн. грн. або на 11,8%.

З урахуванням всіх міжбюджетних трансфертів (субвенцій, дотацій) з державного бюджету зведений бюджет області по доходах загального фонду отримав 16870,8 млн. грн. або 83,5% до уточненого плану на рік (план 20215,6 млн. грн.) та 101,8% до уточненого плану на 10 місяців (план 16577,1 млн. грн.), проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 2352,8 млн. грн. або на 16,2%.

За 10 місяців поточного року по зведеному бюджету області (загальний і спеціальний фонди) проведено видатків  в сумі 17885,7 млн.грн., що становить 77,2% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 23179,0 млн.грн.), та 92,3% до планових показників на 10 місяців  (заплановано 19383,3 млн.грн.), проти аналогічного періоду минулого року збільшились на 2966,7 млн.грн. або на 19,9%. З них, проведено видатків розвитку в сумі 1976,2 млн грн., що становить 58,4% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 3384,2 млн.грн.) та 68,2% до планових показників на 10 місяців (план 2897,4 млн.грн.), це більше проти 10-ти місяців минулого року на 255,6 млн.грн. або на 14,9%.

В першу чергу кошти бюджету спрямовувались на фінансування соціально-культурної сфери: за 10 місяців 2018 року на зазначені цілі використано 13922,8 млн.грн. -  це 77,8% усіх видатків загального і спеціального фондів. З них на освіту використано 5186,2 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення у порівняних умовах на 888,2 млн.грн. або на 20,7%), на охорону здоров’я – 2847,0 млн.грн. (збільшення проти 10 місяців 2017 року на 305,8 млн.грн. або на 12,0%), на соціальний захист та соціальне забезпечення – 5332,5 млн.грн. (збільшилися на 578,3 млн.грн. або на 12,2%), на культуру – 400,2 млн.грн. (збільшення у порівняних умовах на 60,1 млн.грн. або на 17,7%), на фізкультуру і спорт – 156,9 млн.грн. (збільшення на 31,2 млн.грн. або на 24,8%).

Крім того, за 10 місяців 2018 року на житлово-комунальне господарство використано 627,7 млн.грн. (проти аналогічного періоду минулого року збільшення  на 71,3 млн.грн. або на 12,8%), на будівництво -  640,0 млн.грн. (збільшення проти 10 місяців 2017 року на 208,7 млн.грн. або на 48,4%), на утримання та розвиток автомобільних доріг – 862,4 млн.грн. (збільшилися на 588,5 млн.грн. або у 3,1 рази)

Зокрема, за січень-жовтень 2018 року проведено 14788,7 млн.грн. видатків загального фонду, що становить 79,2% плану на рік з врахуванням змін (заплановано 18682,5 млн.грн.), та 93,3% до планових показників на 10 місяців згідно помісячного розпису (заплановано 15846,1 млн.грн.) і проти аналогічного періоду 2017 року збільшились на  2165,9 млн.грн. або на 17,2%.

В основному забезпечується фінансування захищених статей бюджету, зокрема повнота та своєчасність виплати заробітної плати з нарахуваннями, розрахунків за спожиті енергоносії,  виплат населенню по соціальному забезпеченню (стипендій, допомог, пільгових пенсій тощо).

Стан адміністрування єдиного внеску на обов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до даних Головного управління ДФС у Вінницькій області на 01.11.2018 на обліку в області перебуває 134597 платників єдиного внеску (юридичні особи – 33983, фізичні – 100614). В порівнянні з 01.01.2018 року їх кількість збільшилась на 6031 особу або на 4,7% (на 01.01.2018 року на обліку знаходилось 128566 платників, в т.ч.: юридичних осіб – 32832, фізичних – 95734).

Протягом січня-жовтня 2018 року надійшло 4854,7 млн. грн. єдиного соціального внеску, що на 891,3 млн. грн. або на 22,5% більше від надходжень за січень-жовтень 2017  року.

Борг по єдиному соціальному внеску на 01.11.2018 року становив 268,5 млн. грн., в т.ч. по юридичних особах – 51,4 млн. грн., фізичних – 217,1 млн. грн. В порівнянні з даними на 01.01.2018 року борг по єдиному внеску в цілому по області збільшився на 184,4 млн. грн. або в 3,2 рази, при цьому по юридичних особах – на 1,0 млн. грн., по фізичних – на 183,4 млн. грн.

Виконання основних показників діяльності Пенсійного фонду України у Вінницькій області

Згідно із даними Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області стабільну виплату всіх пенсійних зобов’язань в області забезпечено, а також докладається максимум зусиль для швидкого й повного перерахунку пенсійних виплат у зв’язку із змінами в законодавстві.

За оперативними даними за січень-жовтень 2018 року надходження до бюджету Пенсійного фонду України у Вінницькій області з усіх джерел фінансування склали 10237,5 млн.грн. (в т.ч. за даними Міністерства доходів і зборів сума єдиного соціального внеску – 4191,8 млн.грн.) і в порівнянні з січнем-жовтнем 2017 року збільшились на 24,7% або на 2029,9 млн. грн.

У частині фінансування виплати пенсій Вінниччина залишається дотаційним регіоном. Станом на 01.11.2018 року забезпеченість власними коштами на виплату пенсій складає 41,4% і в порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилась на 1,6 відсоткових пункти.

Фактичні видатки на виплату пенсій та грошової допомоги у Вінницькій області за січень-жовтень 2018 року склали 10236,5 млн.грн., що на 24,7% або на 2029,2 млн.грн. більше ніж за січень-жовтень 2017 року.

Станом на 01.11.2018 року в області фактично отримують пенсії 452685 осіб. Середньомісячний розмір пенсії складає 2058 грн.60коп., у порівнянні з 01.11.2017 року – зріс на 33 грн.63 коп. або на1,7% (становив 2024 грн.97 коп.).

Крім того, станом на 01.11.2018 року в області отримують пенсії 21726 військовослужбовців.

На звітну дату середній розмір пенсії військовослужбовця складав 4064 грн.23 коп. і в порівнянні з його рівнем станом на 01.11.2017 року (2783 грн. 71 коп.) зріс на 46% або на 1280 грн.52 коп.

Заборгованість до Пенсійного фонду України

Відповідно до інформації Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області загальна заборгованість до Пенсійного фонду України у Вінницькій області станом на 01.11.2018 року в порівнянні із 01.01.2018 року зменшилась на 5967,6 тис. грн. або на 12,6% та складає 41378,6 тис. грн., з якої: борг зі сплати страхових внесків – 22450,8 тис. грн, борг з відшкодування пільгових, наукових пенсій та регресних вимог –18927,8 тис. грн.

Протягом січня-жовтня 2018 року відбулося скорочення заборгованості до бюджету Фонду по страхових внесках на суму 2036,1 тис. грн.

Заборгованість з відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій з початку 2018 року зменшилась на 3876,9 тис. грн. та станом на 01.11.2018 року становить 18859,0 тис. грн.

В порівнянні з 01.01.2018 року заборгованість з відшкодування наукових пенсій та регресних вимог зменшилась на 54,6 тис. грн. і станом на звітну дату складає 68,8 тис. грн.

 ЗАРОБІТНА ПЛАТА

Рівень середньомісячної заробітної плати

У 2018 році продовжується  позитивна тенденція щодо зростання  рівня заробітної плати як у області, так і по Україні в цілому. Водночас, у Вінницькій області ріст заробітної плати випереджає середній по Україні.

Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області приріст середньомісячної заробітної плати за січень-вересень 2018 року до відповідного періоду 2017 року складає 28,3%, тоді як по Україні приріст складає – 25,7%.

Номінальна середньомісячна заробітна плата за січень-вересень 2018 року до відповідного періоду 2017 року зросла на 1661,81 грн. і становить 7541,45 грн. За рівнем середньомісячної заробітної плати область займає 11 місце серед регіонів України, а за темпами її росту -  2 місце.

Індекс реальної заробітної плати у січні-вересні 2018року до відповідного періоду 2017 року становив 115,7%(в середньому по Україні – 112,8%). За індексом реальної заробітної плати за звітний період область займає 2 місце в рейтингу регіонів України.

Заробітна плата за вересень 2018 року у порівнянні до вересня 2017 року зросла на 27% або на 1709,05 грн.,до серпня 2018 року – на 1,4% або на 114,37 грн.  і становить 8038,09 грн. За рівнем заробітної плати за вересень 2018 року область займає 11 місце серед регіонів України.

Індекс реальної заробітної плати в області у вересні 2018 року до серпня  2018 року  складає 99,9%, до вересня 2017 року – 117,2%.

В області можна відмітити значний рівень диференціації заробітної плати, коефіцієнт якої між найвищим та найнижчим рівнем оплати праці за основними видами діяльності за січень-вересень 2018 року складає майже 2,8 (найвищий у сфері фінансова та страхова діяльність – 10220,99 грн. (ріст в порівнянні з січнем-вереснем 2017 року на 30%), найнижчий - у сфері поштової та кур’єрської діяльності – 3699,51 грн. (зросла на 33,3%).

В промисловості середньомісячна заробітна плата за січень-вересень 2018 року становить – 8888,46грн. (зросла на 31% і на 17,9% перевищує середній рівень по економіці області).

Зокрема, на підприємствах переробної промисловості заробітна плата за січень-вересень  2018 року становить – 8989,10 грн. (зросла на 32,7% і на 19,1% перевищує середній рівень по економіці області).

В тому числі середньомісячна заробітна плата на підприємствах: з виробництва комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – 11506,64 грн. (в порівнянні з відповідним періодом минулого року зарплата зросла  на 39,8%, в 1,5 рази  перевищує середній рівень по економіці), з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 10254,96 грн. (ріст на 37%, на 35,9%  перевищує середній рівень заробітної плати по економіці області).

На підприємствах з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря складає 9403,07 грн. (ріст на 23,7%, на 24,6%  перевищує середній рівень по економіці області).

В галузі сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство середньомісячна заробітна плата працівників за звітний період складає 7977,09 грн. і зросла до відповідного періоду 2017 року на 29,3% та на 5,8% більше середнього рівня по економіці області. В тому числі по виду діяльності сільське господарство – зарплата у сільгоспвиробників зросла на 30,9%  і складає 7700,53 грн. (на 2,1% більше середнього рівня по економіці області).

Серед непромислових видів діяльності середньомісячна заробітна плата за січень-вересень 2018 працівників, що зайняті у сфері державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування - зросла на 42,3%  і становить 10029,83 грн.;у сфері: інформації та телекомунікації збільшилась на 22,7% і становить 9735,53 грн.; транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності - зросла на 29,5% і склала 8821,69 грн.; оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів зросла на 40,7%  і становить – 7801,11 грн.; будівництва -  зросла на 34,3% і склала 7941,62 грн.; тощо.

За січень-вересень 2018 року меншим від середнього рівня по економіці області є рівень оплати праці працівників, що зайняті в установах освіти  - на 13,8% менше (склала 6497,17 грн.,  зросла на 19,9%); охорони здоров’я та надання соціальної допомоги - на 32% менше (складає – 5124,68 грн., зросла на 17,5%), у сфері мистецтва, спорту розваг та відпочинку - на 35,7% менше (складає 4850,51 грн. і зросла на 15,2%), тощо.

Середньомісячна заробітна плата за III квартал 2018 року в цілому  по області складала 8066 грн., що на 27,4% або на 1733.грн. більше середньомісячної заробітної плати за липень-вересень  2017  року.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць заробітну плату за III квартал 2018 року вище середнього  рівня по області отримують працівники 4 міст обласного значення:

-м. Ладижин – перевищує майже в 1,6 рази  і складає 12775 грн. (на 27,3% більше середньомісячної заробітної плати за липень-вересень  2017  року);

-м. Жмеринка – на 29% - 10403 грн. (+38,4%);

-м. Козятин – на  22,8% - 9907 грн. (+30,5%);

-м. Вінниця – на 5,7% - 8523 грн. (+24,4%);

та  2 районів:

-             Тростянецького – на 13,1% - 9121 грн. (+33,2%);

-             Крижопільського – на 2,7% - 8281 грн. (+16,7%).

-              Заробітна плата на підприємствах і установах Хмільницького району за звітний період  майже дорівнює середній по області і складає 7712 грн. і в порівнянні з рівнем за аналогічний період минулого року збільшилась на 38,5%.

У всіх інших районах та містах області рівень середньомісячної заробітної плати нижче середнього показника по області, серед яких найменше:

 – Теплицький на 35,1% менше, становить 5238 грн. (на 15,9% більше рівня за липень-вересень 2017  року);

-             -Оратівський – на 27,8%, 5820 грн. (на 23%  більше);

-             -Липовецький – на 22,2%, 6274 грн. (на 10,7% більше);

-             -Чернівецький – на 21,7%, 6315 грн. (на 19,1%  більше), тощо.

Протягом липня-вересня 2018 року в порівнянні з аналогічним періодом 2017 роком наростили середньомісячну заробітну плату всі міста обласного значення (найбільше м. Жмеринка – на 38,4%)  та всі райони.

Найбільший темп приросту рівня середньомісячної заробітної плати за III квартал 2018 року в порівнянні з III кварталом 2017 року спостерігається у наступних районах: Немирівському на 40,4% більше (складає 7147 грн.), Ямпільському – на 34,6% (6559 грн.), Томашпільському  на 33,4% (складає 7873 грн.), Тростянецькому на 33,2%  (9121 грн.), Жмеринському – на 32,4% (6383 грн.),  тощо. 

Найменший ріст зарплати на підприємствах Піщанського - на 1,4%, (становить 6429 грн.), Липовецького - на 10,7%  (6274 грн.), Теплицького - на 15,9% (5238 грн.) та Крижопільського району - на 16,7% (8281 грн.).

 

Заборгова-ність із виплати заробітної плати

Відповідно до попередніх даних Головного управління статистики у Вінницькій області станом на 1 листопада 2018 року загальна сума заборгованості із заробітної плати на 25 підприємствах області (включаючи 7 економічно активних, 17 підприємств-банкрутів та 1 економічно неактивне, яке призупинило діяльність) становить в цілому 12186,3 тис. грн., в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 3,7%, або на 434,6 тис. грн., а в порівнянні з 01.10.2018 року – зменшилась на 1,8% або на 218,6 тис. грн..

Заборгованість економічно активних підприємств області на звітну дату становила 1036,2 тис. грн. або 8,5% від загальної суми заборгованості і в порівнянні з 01.01.2018 року зменшилась майже в 3,7 рази або на 2806,6 тис. грн., в порівнянні з 01.10.2018 року - в 2,2 рази або на 566,7 тис. грн.

Сума боргу із заробітної плати на підприємствах-банкрутах області в порівнянні з даними на 01.01.2018 року збільшилась на 30,3% або на 2374,5 тис. грн., в порівнянні з 01.10.2018 року – зменшилась на 7,1% або на 785,3 тис. грн. та станом на 01.11.2018 року складала10200,7 тис. грн. або 83,7%  від загальної суми боргу по області.

Заборгованість із зарплати на економічно неактивних підприємствах (які призупинили діяльність) станом на звітну дату складала 949,4 тис. грн. або 7,8% від загальної суми боргу по області і порівнянні з 01.01.2018 року збільшилась майже в 11,5 рази або на 866,7 тис. грн., в порівнянні з 01.10.2018 року – не змінилась.

В розрізі адміністративно-територіальних одиниць ситуація наступна:

Станом на 01.11.2018 року всю суму заборгованості із заробітної плати по області складають борги на підприємствах 9 районів: Барського, Жмеринського, Калинівського, Літинського, Могилів-Подільського, Тростянецького, Тульчинського, Тиврівського, Чечельницького та  4 міст:  м.Вінниця, м.Жмеринка, м.Могилів-Подільський  і м.Ладижин.

В порівнянні з даними на 01.10.2018 року скоротили заборгованість із заробітної плати у Могилів-Подільському районі на 492,6 тис.грн або на 35,6% (станом на 01.11.2018 року залишок боргу становить 890,7 тис.грн.), Літинському районі на 193,6 тис.грн або майже в 2,4 рази  (залишок 140,3 тис.грн.), Тиврівському районі на 110,4 тис.грн або в 2,7 рази  (залишок 63,2 тис.грн.), Тростянецькому районі на 87,3 тис.грн. або на 15,2% (  залишок  487,6 тис.грн.), та у м.Вінниці на 34,0 тис.грн або на 0,7%  (залишок 5161,0 тис.грн.).

Разом з тим, протягом жовтня 2018 року наростили борги у Барському районі на 684,4 тис.грн. або майже в 33,3 рази (залишок боргу 705,6 тис.грн.), Калинівському районі на 11,4 тис.грн. або на 4,1% (залишок 288,2 тис.грн.) та у м.Ладижині на 3,5 тис.грн. або на 0,1% (залишок 2540,6 тис.грн.).

В жовтні 2018 року залишилась незмінною сума боргів у Жмеринському (301,0 тис.грн.), Тульчинському (230,4 тис.грн.) і  Чечельницькому (110,5 тис.грн.) районах та у м.Жмеринка (956,2 тис.грн.) і м.Могилів-Подільський (311,0 тис.грн.).

Станом на 01.11.2018 року у загальній сумі боргу із заробітної плати в цілому по області основну  частку складають борги  у містах Вінниці – 42,4% (5161,0 тис.грн.) і Ладижині – 20,8% (2540,6 тис.грн.) та у Могилів-Подільському – 7,3% (890,7 тис.грн.) і Барському районах 5,8% (705,6 тис.грн.). Борг зазначених 4 адміністративних одиниць (9297,9 тис.грн.) становить 76,3% від суми боргу із заробітної плати в цілому по області.

На економічно активних підприємствах  станом на 01.11.2018 року відсутні борги у 24 районах та у 4 містах обласного значення.

Протягом жовтня 2018 року виникла заборгованість із заробітної плати в сумі 659,2 тис.грн. на економічно активних підприємствах Барського району.

На звітну дату допущено борг у 2 районах, а саме, у Калинівському – 288,2 тис.грн. (в порівнянні з даними на 01.10.2018 року збільшився на 11,4 тис.грн. або на 4,1%) та Тиврівському – 63,2 тис.грн.  (в порівнянні з 01.10.2018 року зменшився на 110,4 тис.грн або в 2,7 рази ), а також у м.Вінниця – 20,6 тис.грн. (до 01.10.2018 року - збільшився на 3,0  тис.грн. або на 17%) і м.Ладижин - 5,0 тис.грн. (до 01.10.2018 року - збільшився на 3,5  тис.грн. або в 3,3 рази).

 

РОЗРАХУНКИ ЗА ЕНЕРГОНОСІЇ

Розрахунки за електро-енергію

Рівень оплати за електроенергію споживачами області при нормативних втратах електроенергії за січень-жовтень 2018 року склав 103,5%, за відповідний період 2017 року цей показник становив 103,5%. Заборгованість за електроенергію, з урахуванням боргів минулих років, зменшилась на 0,3 млн. грн або на 0,2% і станом на 1 листопада 2018 року становить 218,7 млн. грн.

При цьому:

-     заборгованість установ, що фінансуються з державного бюджету з початку року збільшилась на 0,06 млн. грн (на 3,1%), борг становить 1,9 млн. грн;

-     заборгованість установ, що фінансуються з місцевого бюджету збільшилась з початку року на 1,26 млн. грн (з 50 тис грн), борг становить 1,31 млн. грн;

-     заборгованість бюджетів по субсидіях та пільгах населенню порівняно з початком року зменшилась на 42,1 млн. грн (на 69,2%), борг становить 18,7 млн. грн.

Рівень оплати за січень-жовтень 2018 року при нормативних втратах у всіх районах склався вище 100%. Найвищий рівень оплати в наступних районах: Чечельницькому (112,4%), Мурованокуриловецькому (111,3%) та Чернівецькому (110,2%).

Розрахунки за природний газ

Рівень оплати за природний газ фактично спожитий населенням та бюджетними установами області за січень-жовтень 2018 року перед ПАТ «Вінницягаз збут» склав 76,6% за відповідний період 2017 року цей показник становив 48,0%. Загальна заборгованість вказаних категорій споживачів, з урахуванням боргів минулих періодів, становить 519,1 млн. грн в тому числі: перед ПАТ «Вінницягаз» (з липня 2015 року не реалізовує природний газ) – 52,7 млн. грн та перед ТОВ «Вінницягаз збут» (створеним в липні 2015 року) 466,4 млн. грн. Таким чином, в порівнянні з відповідним періодом минулого року загальна заборгованість бюджетних установ та населення зменшилась на 58,0%.

Розрахунки за житлово-комунальні послуги

Рівень оплати за житлово-комунальні послуги населенням області за січень-жовтень 2018 року становить 85,5 %, за відповідний період минулого року рівень оплати становив 87,5%. Заборгованість за житлово-комунальні послуги складає 290,1 млн. грн.

Рівень оплати нижче 100% за житлово-комунальні послуги станом на 1 листопада 2018 року склався у 24 районах та всіх містах обласного значення.

При цьому серед районів та міст обласного значення найнижчий рівень оплати спостерігається в Теплицькому (49,6%), Тульчинському (56,5%) та Погребищенському (60,8%) районах. Найвищий рівень розрахунків в Оратівському (117,9%), Крижопільському (101,3%) та Мурованокуриловецькому (100,1%) районах.

Цінові процеси на споживчому ринку області

Реальна цінова ситуація характеризується індексом споживчих цін, який по області у жовтні 2018 року по відношенню до грудня 2017 року становив 106,5% (по Україні – 107,4%). Серед регіонів України за вказаним показником Вінницька область зайняла 1 місце в рейтингу.

Ціни на  продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%.

Найбільше ( в 1,6 рази) подорожчали овочі. Коренеплоди, цибуля та гриби стали дорожчими на 9,9%, м'ясо птиці зросло в ціні на 4,5%, банани – на 3,6%, хліб – на 3,4%, молоко – на 3,2%, яйця – на 2,6%, інші  молочні  продукти – на 2,5%, свинина -  на 2,1%, макаронні вироби – на 1,5%, сир  і  м’який  сир (творог) – на 1,4%, риба і продукти з риби -  на 1,1 %.

Водночас, яблука подешевшали на 11,0%, капуста – на 10,4%, картопля – на 3,4%, цукор – на 2,9%.

Підвищення тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива, в цілому на 0,8%, зумовлено, в основному, зростанням тарифів на водопостачання  на 10,4%, каналізацію - на 9,0%.

Підвищення цін (тарифів) на транспорт в цілому на 3,8%, спричинено, в основному, подорожчанням палива та мастил на 5,7%, вартості проїзду у міському транспорті на 4,8%.

Послуги зв’язку подорожчали на 3,5%, при цьому вартість поштових послуг  підвищилась на 9,4, послуги мобільного зв’язку – на 6,9 %.

 

ТОРГІВЛЯ ТА СФЕРА ПОСЛУГ

Товаро-оборот області

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області оборот роздрібної торгівлі області за січень-жовтень 2018 року склав – 19,9 млрд. грн., що більше в порівняних цінах до відповідного періоду минулого року на 9,6% (по Україні збільшився на 5,4%).

За темпами зростання обороту роздрібної торгівлі за січень-жовтень поточного року область займає 6 місце серед  регіонів України.

Обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Вінницької області за ІІІ квартали 2018 року становить 7,3 млрд. грн., в тому числі обсяг послуг, реалізованих населенню – 2,8 млрд. грн., що становить – 38,6% від загального обсягу послуг.

 

За даними та методикою розрахунків

Головного управління статистики у Вінницькій області

Питання, які відносяться до компетенції

Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку ОДА