Звіт про виконання Плану заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

Відповідно до Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні», враховуючи підвищення ролі громадянського суспільства в різних сферах діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема щодо впровадження реформ, з метою підтримки ініціатив громадськості, а також налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин органів державної влади, органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства, передусім з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина, прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 02 квітня 2018 року № 256 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки», яким затверджено відповідний план заходів (далі – План заходів).

Відповідно до плану заходів ведеться постійна робота структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконавчими комітетами міських рад міст обласного значення, Головним управлінням Національної поліції у Вінницькій області, Головним територіальним управлінням юстиції у Вінницькій області, Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій у Вінницькій області, Громадською радою при облдержадміністрації, Координаційною радою з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при облдержадміністрації, Регіональною координаційною радою з питань сприяння розвитку громадянського суспільства щодо впровадження у регіоні в 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки.

Забезпечено проведення публічних консультацій з громадськістю (конференцій, форумів, зустрічей за «круглим столом», громадських слухань, зборів тощо) щодо проектів обласних програм із соціально-економічного і культурного розвитку, проектів регуляторних актів, звітів головних розпорядників коштів про їх витрачання за минулий рік та з інших актуальних питань соціально-економічного та гуманітарного розвитку області.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», забезпечено проведення консультацій з громадськістю з питань формування і реалізації державної та регіональної політики.

Станом на 20 грудня 2018 року проведено 24 консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення.

Інформація щодо проведення консультації з громадськістю систематично розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Консультації з громадськістю».

Окрім того, у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Консультації з громадськістю», підрубриці «Орієнтовний план проведення консультацій» розміщено орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю структурними підрозділами обласної державної адміністрації у 2018 році (посилання: http://www.vin.gov.ua/gromada/konsultatsii-z-hromadskistiu/plan-provedennia-konsultatsii/7937-oriyentovnyy-plan-provedennia-konsultatsii-z-hromadskistiu-strukturnymy-pidrozdilamy-vinnytskoi-oblasnoi-derzhavnoi-administratsii-u-2018-rotsi).

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», розпорядження Першого заступника голови облдержадміністрації А. Гижка від 07 квітня 2017 року № 256 «Про затвердження складу громадської ради при обласній державній адміністрації», при обласній державній адміністрації утворено та діє Громадська рада.

Громадські ради також утворено та діють при районних державних адміністраціях.

Засідання правління Громадської ради при облдержадміністрації відбуваються 2 рази на місяць – 1 та 3 четвер о 16:30 год у кімнаті Громадської ради (21100 м. Вінниця, вул. Соборна, 70, Вінницька обласна державна адміністрація, І поверх).

Голова Громадської ради при облдержадміністрації систематично бере участь у нарадах голови облдержадміністрації, а керівники комітетів Громадської ради включені до комісій, що діють при структурних підрозділах облдержадміністрації.

Представники Громадської ради при облдержадміністрації взяли участь у роботі Форуму Громадських рад, який 5 жовтня 2018 року відбувся у м. Львів, та підписали Меморандум про співпрацю між Громадськими радами.

Інформація про діяльність Громадської ради при облдержадміністрації систематично розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Громадська рада».

На виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» прийнято розпорядження голови облдержадміністрації від 12 травня 2016 року № 326 «Про утворення Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства» та затверджено Положення про Координаційну раду з питань сприяння розвитку громадянського суспільства (далі – Координаційна рада).

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 02 квітня 2018 року № 257 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 12 травня 2016 року № 326» затверджено новий склад Координаційної ради до якого увійшли представники облдержадміністрації, депутати обласної Ради, науковці, представники організацій громадянського суспільства регіону у загальній кількості 20 осіб.

Протягом 11 місяців 2018 року відбулося 3 засідання Координаційної ради.

Робота Координаційної ради систематично висвітлюється на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у розділі «Громадянське суспільство», рубриці «Координаційна рада».

Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області (далі – Центр) протягом 11 місяців 2018 року було проведено низку навчальних заходів, зокрема:

1) навчально-методичних семінарів та тренінгів для фахівців місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та представників організацій громадянського суспільства щодо механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації державної, регіональної та місцевої політики;

2) «круглих столів» для членів Громадської ради при облдержадміністрації та Громадської ради при обласній Раді з питань прийняття управлінських рішень;

3) «круглих столів» для представників об’єднаних територіальних громад області на тему: «Місцеві ініціативи як запорука розвитку громадянського суспільства в Україні».

Окрім того, Центром було забезпечено включення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування до навчального модулю «Налагодження діалогу Влада – Громада», а також розроблено та видано інструктивно-методичні матеріали до практичних занять щодо форм участі громадськості в процесах прийняття управлінських рішень.

В області надається правова допомога з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського суспільства.

Правова допомога з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського суспільства надається працівниками відділу державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області щодня у межах робочого часу за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7, каб. № 114, 120, 121 та в телефонному режимі (тел. (0432) 66-17-81, 66-00-10, 66-21-18).

Окрім того, відповідно до розділу III «Особливості проведення державної реєстрації через фронт-офіси» Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09 лютого 2016 року № 359/5, консультації з питань порядку створення та діяльності інститутів громадянського суспільства надаються центрами надання адміністративних послуг, утвореними відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

Наказом Міністерства юстиції України від 17 червня 2016 року № 1717/5 з метою забезпечення доступності, а також підвищення якості надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації громадських формувань, запроваджено пілотний проект щодо забезпечення прийняття та видачі документів під час державної реєстрації громадських формувань місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги як фронт-офісами. У рамках проекту надання правової допомоги представникам інститутів громадянського суспільства забезпечується 4 місцевими центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги: Вінницьким, Гайсинським, Козятинським і Томашпільським.

З метою сприяння участі інститутів громадянського суспільства у соціально-економічному розвитку, в області запроваджено механізм «соціального замовлення» соціальних послуг.

 

Так, протягом 2018 року з метою надання послуг соціального замовлення в області проведено конкурси на замовлення соціальних послуг, фінансування яких здійснювалося за рахунок коштів обласного бюджету, а саме:

– соціальний супровід ВІЛ-позитивних дітей та дітей віком до 18 місяців, народжених ВІЛ-позитивними батьками, з невстановленим ВІЛ-статусом, які не охоплені соціальними послугами із залученням недержавних суб’єктів надання соціальних послуг (на загальну суму 120,0 тис. грн.);

– представництва інтересів особам, які постраждали від торгівлі людьми, не охоплені соціальними послугами (50,0 тис. грн.);

– консультування опікунів, дієздатних людей з інвалідністю, дітей з інвалідністю та недієздатних людей з інвалідністю (120,0 тис. грн.).

У травні 2018 року проведено конкурс «соціального замовлення» послуги консультування дітей з інвалідністю та недієздатних людей, а також опікунів, дієздатних осіб з інвалідністю за рахунок бюджетних коштів та визначено переможця – громадську організацію «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця». Станом на 1 жовтня 2018 року зазначеною громадською організацією надано 661 послугу 628 особам.

Конкурс на соціальну послугу представництва інтересів особам, які постраждали від торгівлі людьми, не відбувся у зв’язку з відсутністю конкурсної пропозиції.

У липні 2018 року проведено конкурс соціального замовлення послуги соціального супроводу ВІЛ-позитивних дітей та дітей віком до 18 місяців, народжених ВІЛ-позитивними батьками, з невстановленим ВІЛ-статусом. Комісією визначено переможця конкурсу – Вінницьке обласне відділення благодійної організації «Всеукраїнська організація людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», яке станом на 1 жовтня 2018 року надало 1320 послуг 100 особам.

Протягом 2018 року спостерігається позитивна динаміка щодо процесу впровадження в області механізму «соціального замовлення».

У прес-центрі Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, 25 квітня 2018 року, відбувся «круглий стіл» щодо проблематики шахрайства у сфері благодійності на Вінниччині.

У засіданні «круглого столу» взяли участь представники структурних підрозділів облдержадміністрації, Головного Управління національної поліції у Вінницькій області, Служби Безпеки України, прокуратури, Громадських рад при облдержадміністрації та обласній Раді, організацій громадянського суспільства, які безпосередньо займаються благодійністю.

У результаті проведення «круглого столу» було напрацьовано ряд рекомендацій для створення дієвого механізму протидії шахрайству у сфері благодійності на Вінниччині, зокрема щодо проведення на обласному рівні інформаційної кампанії спільно з Головним управлінням Національної поліції України у Вінницькій області для жителів області з питань безпечного благодійництва; поліпшення культури благодійництва; визначення спеціалізованих місць по збору благодійної допомоги; оприлюднення списку благодійників та благодійних організацій, що діють в області, на офіційних веб-сайтах органів державної влади, а також рейтингу найдієвіших організацій у сфері благодійництва, яким можна довіряти.

В обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва, 30 травня 2018 року, відбувся ІІ Регіональний Форум Громадських Ініціатив (далі – Форум), який об’єднав понад 150 представників громадськості, бізнесу та влади Вінниччини.

Мета форуму, що відбувався під гаслом «Я змінюю!», – налагодження повноцінних партнерських стосунків між представниками громадянського суспільства, влади, комерційних та донорських структур задля вирішення актуальних питань регіону.

Форум передбачав роботу в 10 секціях, зокрема в таких, як «Культура, національні традиції та національно-патріотичне виховання», «Медична реформа: виклики та перспективи», «Якісна освіта в епоху змін», «Децентралізація: історії успіху», «Екологічна безпека та енергозбереження», «Соціальне замовлення: держава – громадські організації», «Відкрита і прозора Вінниця – шлях до демократії», «Наслідки АТО для вінничан», «Переселенці на Вінниччині – регіон дружній до всіх» та «Соціально відповідальний бізнес на Вінниччині – чи є він?».

Напрацювання учасників форуму було належно оформлено модераторами секцій та передано представникам міжнародних фондів та організацій як такі, що рекомендовані для грантової підтримки.

Протягом всього форуму працював ярмарок громадських організацій на якому відбувалася самопрезентація та обмін досвідом між організаціями громадянського суспільства Вінниччини.

Інформацію щодо проведення ІІ Регіонального Форуму Громадським Ініціатив «Я змінюю» розміщено на офіційному веб-сайті облдержадміністрації за посиланням: http://www.vin.gov.ua/news/ostanni-novyny/11314-ii-rehionalnyi-forum-hromadskykh-initsiatyv-na-vinnychchyni-obiednav-bilshe-150-predstavnykiv-hromadskosti-biznesu-ta-vlady).

Проводиться постійна робота щодо надання організаціям громадянського суспільства Вінниччини необхідної консультативної підтримки з питань їх взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, а також у питаннях поширення інформації про їх діяльність на території області та здійснення на постійній основі інформаційної підтримки виконання (реалізації) їх програм (проектів, заходів).

В області діє Центр підтримки інститутів громадянського суспільства. Це спеціалізована громадська платформа, за допомогою якої мешканці міста, громадські організації, представники органів державної влади та місцевого самоврядування мають змогу дискутувати щодо регіонального розвитку, обмінюватися досвідом, долучатися до місцевих процесів та реформ.