План заходів щодо реалізації у Вінницькій області в 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

з/п

Захід

Термін виконання

Виконавець

1.

Забезпечити створення сприятливих умов для формування та інституційного розвитку інститутів громадянського суспільства:

1)

провести консультації з громадськістю з метою вивчення громадської думки з тенденцій розвитку інститутів громадянського суспільства, їх проблемних питань діяльності, що потребують першочергового вирішення

квітень, листопад 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)

2)

провести навчання представників громадської ради при облдержадміністрації, райдержадміністраціях, органах місцевого самоврядування та забезпечити надання їм консультативно-методичної підтримки

квітень 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, Громадська рада при облдержадміністрації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області, інститути громадянського суспільства (за згодою)

3)

провести навчання для представників органів місцевого самоврядування щодо нормативно-правового врегулювання різних форм фінансової підтримки ініціатив громадськості за кошти місцевих бюджетів

травень 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області, інститути громадянського суспільства (за згодою)

4)

розробити та затвердити Порядок визначення пріоритетів конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка, спрямованого на вирішення завдань регіональної політики

IІІ квартал 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Громадська рада при облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)

5)

провести громадські обговорення проекту Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2019-2020 роки

ІІІ квартал 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

6)

розробити методичні рекомендації щодо створення та легалізації органів самоорганізації населення в сільських населених пунктах об’єднаних територіальних громад

ІІІ квартал 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області, інститути громадянського суспільства (за згодою)

7)

провести регіональний форум громадських ініціатив

жовтень 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)

8)

провести громадські обговорення реалізації Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій області на 2016-2018 роки

листопад 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

9)

провести конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2019 році, спрямованого на вирішення завдань регіональної політики

грудень 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

10)

сприяти проведенню тренінгів з підвищення організаційної та інституційної спроможності інститутів громадянського суспільства

протягом 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області, інститути громадянського суспільства (за згодою)

2.

Сприяти забезпеченню ефективних процедур участі громадськості під час формування та реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого значення:

1)

провести навчання для представників органів місцевого самоврядування щодо реагування на ініціативи громадськості, подані з використанням різних форм/інструментів громадської участі

червень 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області, інститути громадянського суспільства (за згодою)

2)

провести навчання для представників органів місцевого самоврядування щодо нормативного врегулювання питань сприяння проведенню громадської експертизи діяльності виконавчих органів місцевих рад

ІІ квартал 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області, інститути громадянського суспільства (за згодою)

3)

розробити проект регіонального плану заходів щодо реалізації в Вінницькій області у 2019 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки та провести його громадське обговорення

листопад – грудень 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Координаційна рада з питань розвитку громадянського суспільства, інститути громадянського суспільства (за згодою)

4)

провести громадське обговорення стану виконання регіонального плану заходів щодо реалізації в Вінницькій області у 2018 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки

грудень 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

5)

сприяти роботі громадських рад при місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, залучити до роботи комісій, оргкомітетів, інших консультативно-дорадчих органів представників інститутів громадянського суспільства

протягом 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, райдержадміністрації, Громадська рада при облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)

6)

сприяти у межах компетенції включенню до регламентів місцевих рад обов'язкових процедур забезпечення інформаційної прозорості і відкритості, у тому числі щодо питань залучення громадськості до підготовки проектів актів, що мають важливе суспільне значення

протягом 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, інститути громадянського суспільства (за згодою)

3.

Сприяти участі інститутів громадянського суспільства в соціально-економічному розвитку України:

1)

провести засідання «круглого столу» щодо перспектив запровадження в діяльності органів влади механізму «соціального замовлення»

ІІІ квартал 2018 року

Департаменти облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, соціальної та молодіжної політики

2)

сприяти забезпеченню рівного доступу інститутів громадянського суспільства та бюджетних установ до надання соціальних та інших суспільно значущих послуг за рахунок бюджетних коштів

протягом 2018 року

Департаменти облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, соціальної та молодіжної політики; інститути громадянського суспільства (за згодою)

3)

проведення консультації з громадськістю щодо реалізації в Вінницькій області державної політики

протягом 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, структурні підрозділи облдержадміністрації

4.

Забезпечити створення сприятливих умов для міжсекторальної та регіональної співпраці:

1)

розробити та включити до навчальних програм загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів курсів і тем з питань розвитку громадянського суспільства

червень – серпень 2018 року

Департаменти облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, освіти і науки; Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області, інститути громадянського суспільства (за згодою)

2)

проведення консультацій з громадськістю у формі засідання «круглого столу» щодо шляхів налагодження міжсекторальної співпраці у запобіганні і протидії шахрайству та іншим зловживанням у сфері надання благодійної допомоги

ІІ квартал 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Головне управління Національної поліції у Вінницькій області

3)

забезпечити доступ громадськості до консультацій та правової допомоги (у тому числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського суспільства шляхом проведення моніторингу виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування вимог Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та розробки рекомендацій органам влади за результатами моніторингу

вересень – жовтень 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області, інститути громадянського суспільства (за згодою)

4)

провести консультації з громадськістю у формі публічного обговорення щодо впровадження механізмів сприяння розвитку волонтерської та благодійної діяльності у сфері соціальної допомоги, підтримки та реабілітації, соціальної профілактики, охорони здоров'я, охорони навколишнього природного середовища

жовтень 2018 року

Департаменти облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, соціальної та молодіжної політики, охорони здоров’я, агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів

5)

провести Форум грантодавців за участю представників малого та середнього підприємництва та інститутів громадянського суспільства

листопад 2018 року

Департаменти облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку; інститути громадянського суспільства (за згодою)

6)

забезпечити надання методичної, консультативної та організаційної допомоги органам місцевого самоврядування з питань взаємодії з інститутами громадянського суспільства, розвитку громадянського суспільства

протягом 2018 року

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації, Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Вінницької області

 

__________________________