Розпорядження №368 від 22 червня 2015 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

від 22 червня 2015 року № 368


Про сприяння проведенню громадської експертизи
діяльності облдержадміністрації

 
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» та у зв’язку із надходженням запиту від Всеукраїнської громадської організації «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю» щодо проведення громадської експертизи від 15 червня 2015 року:

1. Затвердити склад Робочої групи для підготовки матеріалів громадської експертизи діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації (далі – Робоча група), що додається.

2. Членам Робочої групи сприяти Всеукраїнській громадській організації «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю» у проведенні громадської експертизи.

3. Департаментам регіонального розвитку (Якубик О.П.) та соціальної політики облдержадміністрації (Каратаєва Л.В.) забезпечити взаємодію з представником Всеукраїнської громадської організації «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю» під час проведення громадської експертизи.

4. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (Василюк С.М.) у тижневий строк розмістити інформацію про надходження запиту щодо проведення громадської експертизи та цього розпорядження на веб-сайті облдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.


Голова обласної державної
адміністрації

В. КОРОВІЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
облдержадміністрації
від 22 червня 2015 року № 368

С к л а д
Робочої групи для підготовки матеріалів громадської експертизи діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації

ГИЖКО
Андрій Петрович
перший заступник голови облдержадмі-ністрації, голова Робочої групи
ІВАСЮК
Ігор Дмитрович
заступник голови – директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, заступник голови Робочої групи
ВАСИЛЮК
Світлана Михайлівна
директор Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації
КАРАТАЄВА
Людмила Володимирівна
перший заступник директора Департаменту соціальної політики облдержадміністрації
КРАВЧЕНКО
Раїса Іванівна
представник Всеукраїнської громадської організації «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю»
ЛАМАКІНА
Тетяна Тимофіївна
заступник начальника управління централізованих капіталовкладень та розвитку малого підприємництва – начальник відділу з питань регулятивної політики, адміністративних послуг та державних закупівель Департаменту регіонального економічного розвитку облдержадміністрації
ПЕТРИШИНА
Людмила Василівна
начальник відділу адресної допомоги Департаменту соціальної політики облдержадміністрації
ЯКУБИК
Олександр Пантелеймонович
директор Департаменту регіонального розвитку облдержадміністрації
__________________