Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів)

Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації оголошує з 23 травня 2014 року конкурс програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства для виконання яких надаватиметься фінансова підтримка за рахунок коштів обласного бюджету. Прийом заявок триматиме до 23 червня 2014 року включно.

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 р. № 1049, постанови КМУ від 11.07.2013 р. №562 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 та на виконання Обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради 6 скликання від 14.02.2012 року №280 (далі – Обласної Програми), Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затверджений наказом першого заступника начальника управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації 23.03.2012 року №07-ОД (із змінами, внесеними наказом директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 26.03.2013 року №15-ОД).
Метою проведення конкурсу є залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення пріоритетних питань Вінниччини, забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються у обласному бюджеті для фінансової підтримки громадських організацій та творчих спілок на виконання Обласної Програми.
У конкурсі беруть участь інститути громадянського суспільства, які зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.
До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства, які:
• перебувають у стані припинення;
• щодо яких встановлено факт порушення бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді.
Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на вирішення завдань регіональної політики за напрямами:
- соціально-економічний розвиток;
- культурно-просвітницька діяльність;
- патріотичне виховання;
- краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури;
- аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;
- допомога соціально незахищеним верствам населення;
- екологічна безпека;
- протидія корупції.
У рамках конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:
- проведення круглих столів, конференцій, семінарів, інших навчальних, інформаційних та масових заходів;
- консультування інститутів громадянського суспільства та посадових осіб районних державних адміністрацій;
- інші види діяльності, необхідні для реалізації пріоритетів конкурсу.
Не можуть бути підтримані проекти, які:
- спрямовані на отримання прибутку;
- спрямовані на підтримку політичних партій;
- не передбачають обласного рівня реалізації.
Інститут громадянського суспільства забезпечує не менше 25% загального кошторису проекту. Власний внесок інституту громадянського суспільства може бути забезпечений у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.
Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
Конкурсні пропозиції, які подаються для участі у конкурсі, мають бути складені українською мовою та містити:
1. Заяву про участь у конкурсі (складену за формою, зразок якої оприлюднений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС», підрубриці «Порядок проведення конкурсу» («Зразки документів»)), за підписом керівника або уповноваженої особи громадської організації (творчої спілки), скріпленим її печаткою (у разі наявності);
2. Виписку з ЄДРПОУ;
3. Копію Статуту (Положення) інституту громадянського суспільства, завірені її печаткою або, у разі відсутності печатки – нотаріально;
4. Копію рішення органу державної податкової служби про внесення інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
5. Копії податкових звітів інституту громадянського суспільства за попередні два роки за формою, затвердженою Наказом ДПА України від 31.01.2011 р. № 56;
6. Опис проекту (програми, заходу) та кошторис витрат для його реалізації за формою (зразок оприлюднений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС», підрубриці «Порядок проведення конкурсу» («Зразки документів»));
7. Листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства якщо передбачається їх залучення до виконання програми (реалізації проекту, заходу). Листи не потрібно надавати при умові, якщо виконання програм (реалізація проектів, заходів) не передбачає залучення інших інститутів громадянського суспільства;
8. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, в якій зазначається:
- назва інституту громадянського суспільства та організаційно-правова форма (із зазначенням юридичної та фактичної адреси, контактних даних);
- дата створення;
- мета та основні напрямки діяльності організації відповідно до Статуту (Положення);
- досвід діяльності (її результати) організації з тематики програми (проекту, заходу);
- досвід виконання програм (проектів, заходів) впродовж останніх двох років за рахунок бюджетних коштів (інших джерел фінансування);
- матеріально-технічна база (наявність офісу, офісної техніки, інших ресурсів);
- кадрове забезпечення.


УВАГА! На кожному аркуші копій документів (крім заяви про участь, опису програми та кошторисі), керівником інституту громадянського суспільства здійснюється відповідний запис «Копія вірна», дата подання документів, ПІБ та власний підпис.
Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, можуть бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.
Конкурсна пропозиція подається особисто в друкованому вигляді. Опис проекту подається в друкованому та електронному вигляді.
Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
Конкурсні пропозиції приймаються щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 10.30 год. до 16.30 год. за адресою: м. Вінниця, вул.Театральна, 14, кімн. 414).
За додатковою інформацією звертатись до працівників Департаменту:
Конотоп Ірина Юріївна – начальник відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій з громадськістю Департаменту;
Фальштинська Яна Валентинівна – головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій з громадськістю Департаменту.
Контактний телефон та електронна скринька: тел.: (0432)56-19-57, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (у темі листування вказати: «Конкурс проектів ІГС»).
Конкурсна документація розміщена на офіційному сайті обласної державної адміністрації (www.vin.gov.ua) у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС», підрубриці «Порядок проведення конкурсу».