Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів) 2015

про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2015 році
Оголошення
про проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів),
розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2015 році за рахунок коштів Вінницького обласного бюджету


Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації оголошує з 30 квітня 2015 року конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2015 році за рахунок коштів обласного бюджету. Прийом заявок триматиме до 01 червня 2015 року включно.
Конкурс проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 року №1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка», постанови Кабінету Міністрів України від 11.07.2013 року №562 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1049», Обласної програми сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 роки, затвердженої рішенням 10 сесії обласної Ради 6 скликання від 14.02.2012 року №280, Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надаватиметься фінансова підтримка у 2015 році, затвердженого наказом директора Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації від 19.05.2014 року №12-ОД.
Метою проведення конкурсу є залучення інститутів громадянського суспільства до вирішення пріоритетних питань розвитку Вінниччини, забезпечення прозорості та ефективного використання коштів, які передбачаються у обласному бюджеті для фінансової підтримки інститутів громадянського суспільства на виконання Обласної Програми.
У конкурсі беруть участь інститути громадянського суспільства, які зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення конкурсу.
До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства, у разі, коли:
документи, що входять до складу конкурсної пропозиції, містять недостовірну інформацію про інститут громадянського суспільства;
інститут громадянського суспільства не відповідає вимогам пункту 5 Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 року №1049 ;
інститут громадянського суспільства відмовився від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;
інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі або з порушенням вимог пункту 7 Порядку проведення конкурсу, затвердженого постановою КМУ від 12.10.2011 року №1049;
програма (проект, захід), зазначені у конкурсній пропозиції, не відповідають загальнодержавному та/або відповідному адміністративно-територіальному рівню виконання (реалізації);
передбачена конкурсною пропозицією діяльність спрямовується на підтримку політичних партій;
установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.
Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на вирішення завдань регіональної політики за напрямами:
- соціально-економічний розвиток;
- культурно-просвітницька діяльність;
- патріотичне виховання;
- краєзнавча робота, охорона пам’яток історії та культури;
- аналітична діяльність та проведення соціологічних досліджень;
- допомога соціально незахищеним верствам населення;
- екологічна безпека;
- протидія корупції.
У рамках конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:
- проведення круглих столів, конференцій, семінарів, інших навчальних, інформаційних та масових заходів;
- консультування інститутів громадянського суспільства;
- інші види діяльності, необхідні для реалізації пріоритетів конкурсу.
Інститут громадянського суспільства забезпечує не менше 25% загального кошторису проекту. Власний внесок інституту громадянського суспільства може бути забезпечений у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі оплата вартості приміщення, техніки, обладнання.
Інститут громадянського суспільства може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.
Конкурсні пропозиції, які подаються для участі у конкурсі, мають бути складені українською мовою (шрифт Times New Roman) та містити:
1. Заяви про участь у конкурсі (складені за формами, зразки яких оприлюднені на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС», підрозділах «Порядок проведення конкурсу» («Зразки документів») та «Зразки документів», за підписом керівника або уповноваженої особи інституту громадянського суспільства, скріпленим її печаткою (у разі наявності);
2. Копію свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, скріплену його печаткою (у разі наявності);
3. Копію статуту (положення) інституту громадянського суспільства, скріплену його печаткою (у разі наявності);
4. Копію рішення органу державної податкової служби про внесення інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
5. Копії податкових звітів інституту громадянського суспільства за попередні два роки; затверджені Наказом ДПА України від 31.01.2011 р. № 56;
6. Опис проекту (програми, заходу) та кошторис витрат для його реалізації за формою (зразок оприлюднений на офіційному веб-сайті облдержадміністрації у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС», підрозділах «Порядок проведення конкурсу» («Зразки документів») та «Зразки документів»;
7. Листи-підтвердження від інших інститутів громадянського суспільства якщо передбачається їх залучення до виконання програми (реалізації проекту, заходу). Листи не потрібно надавати при умові, якщо виконання програм (реалізація проектів, заходів) не передбачає залучення інших інститутів громадянського суспільства;
8. Інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, в якій зазначається:
- назва інституту громадянського суспільства та організаційно-правова форма (із зазначенням юридичної та фактичної адреси, контактних даних);
- дата створення;
- мета та основні напрямки діяльності організації відповідно до Статуту (Положення);
- досвід діяльності (її результати) організації з тематики програми (проекту, заходу);
- досвід виконання програм (проектів, заходів) впродовж останніх двох років за рахунок бюджетних коштів (інших джерел фінансування);
- матеріально-технічна база (наявність офісу, офісної техніки, інших ресурсів);
- кадрове забезпечення.

УВАГА! На кожній сторінці копій документів (крім заяви про участь, опису програми та кошторисі), керівником інституту громадянського суспільства здійснюється відповідний запис «Копія вірна», ПІБ та власний підпис.
Проекти (програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, можуть бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.
Конкурсна пропозиція подається особисто в друкованому вигляді. Опис проекту подається в друкованому та електронному вигляді.
Подана конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.
Конкурсні пропозиції приймаються щоденно, крім вихідних та святкових днів, з 10.00 год. до 17.00 год. за адресою: м. Вінниця, вул.Театральна, 14, кімн. 414).
За додатковою інформацією звертатись до працівників Департаменту:
Василишина Олена Анатоліївна – начальник відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій з громадськістю Департаменту;
Фальштинська Яна Валентинівна – головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій з громадськістю Департаменту.
Контактний телефон та електронна скринька: тел.: (0432)56-19-57, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (у темі листування вказати: «Конкурс проектів ІГС»).
Конкурсна документація та необхідна інформація розміщена на офіційному сайті обласної державної адміністрації (www.vin.gov.ua) у рубриці «Громадянське суспільство», розділі «Фінансова підтримка ІГС».