РОЗПОРЯДЖЕННЯ №265 від 22 квітня 2016 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 квітня 2016 року № 265


Про утворення робочої групи з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації


     Відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про гуманітарну допомогу» та постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2013 року № 241 «Про затвердження Порядку взаємодії центральних і місцевих органів виконавчої влади та Національного банку щодо реалізації Закону України «Про гуманітарну допомогу»: 

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Склад робочої групи з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації;
1.2. Положення про робочу групу з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації.

  1. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (Василюк С.М.):
    2.1. Забезпечувати широку гласність у висвітленні через засоби масової інформації всіх аспектів діяльності облдержадміністрації щодо отримання, розподілу та використання гуманітарної допомоги;
    2.2. Розміщувати на офіційному веб-сайті облдержадміністрації розпорядження голови облдержадміністрації щодо визнання товарів (предметів) гуманітарною допомогою у день його видання.

    3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 18 травня 2011 року № 241 «Про комісію з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації».

    4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови – директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Івасюка І.Д.Голова обласної державної 

адміністрації

В. КОРОВІЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації 
від 22 квітня 2016 року № 265


С К Л А Д
робочої групи з питань гуманітарної допомоги при обласній державній адміністрації 

 

ІВАСЮК 
Ігор Дмитрович

заступник голови – директор Департаменту освіти і науки облдержадміністрації, голова робочої групи

ЗАБОЛОТНА 
Наталя Михайлівна

директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, заступник голови робочої групи

КОМІСАРЧУК 
Майя Іллівна

головний спеціаліст відділу соціального обслуговування та інтеграції осіб з інвалідністю, управління правового забезпечення та соціального обслуговування Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, секретар робочої групи

БОНДАРЕНКО 
Тетяна Вікторівна

начальник відділу лікувально-профілактичної допомоги дитячому населенню Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

ВОЙТОВ
Володимир Васильович

_

голова Вінницької обласної громадської організації «Союз Чорнобиль України» (за згодою) 

КІТ
Сергій Дмитрович

діловод сектору режимно-секретного та документального забезпечення регіонального сервісного центру МВС у Вінницькій області (за згодою)

КОГУТ 
Олександр Леонідович

начальник відділу митного оформлення № 1 митного поста «Вінниця-центральний» Вінницької митниці Державної фіскальної служби України (за згодою)

КУНІЦЬКА 
Тетяна Вікторівна

головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації

МОВЧАН
Олександр Вікторович

старший оперуповноважений з ОВС відділу викриття кримінальних порушень у митній сфері оперативного управління Головного управління Державної фіскальної служби у Вінницькій області (за згодою)

МУЛЯР
Юрій Васильович

начальник відділу Управління захисту економіки у Вінницькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ( за згодою)

ПАНАСЮК
Раїса Василівна

голова правління громадської організації «Гармонія» (за згодою)

РОДЧЕНКО
Ігор Юрійович

начальник відділу митного оформлення № 2 митного поста «Вінниця-центральний» Вінницької митниці Державної фіскальної служби України (за згодою)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
облдержадміністрації 
від 22 квітня 2016 року № 265

Положення
про робочу групу з питань гуманітарної допомоги 
при облдержадміністрації

 

1. Робоча група з питань гуманітарної допомоги при облдержадміністрації (далі – Робоча група) створена для забезпечення реалізації функцій, передбачених Законом України «Про гуманітарну допомогу» щодо прийняття рішень про визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілів для забезпечення ними інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для їх отримання, та вантажів вагою до 3-х тонн.

2. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Робочої групи є:

3.1. Прийняття рішення щодо визнання гуманітарною допомогою легкових автомобілів для забезпечення ними інвалідів, дітей-інвалідів, які перебувають на обліку для їх отримання, та вантажів вагою до 3-х тонн.

3.2. Здійснення контролю за отриманням, збереженням, складуванням, розподілом, використанням за цільовим призначенням, підготовкою статистичної звітності, обліком гуманітарної допомоги, стосовно отримувачів такої допомоги, місцезнаходження яких визначено на території області. 
3.3. Забезпечення висвітлення через засоби масової інформації аспектів своєї діяльності щодо питань гуманітарної допомоги.
3.4. Виконання інших завдань, передбачених законодавством України.

4. Робоча група має право:

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів;

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для провадження своєї діяльності;

5. Робоча група під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

6. Склад Робочої групи затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.

7. Формою роботи Робочої групи є засідання, які проводяться за необхідністю на вимогу хоча б одного з членів Робочої групи.

8. Рішення про проведення засідання приймає голова Робочої групи.

9. Порядок денний засідання Робочої групи, проект рішення, перелік вантажів та автомобілів формується секретарем відповідно до поданих документів.

10. Повідомлення про проведення засідання із зазначенням терміну опрацювання документів, порядок денний, перелік вантажів та автомобілів, проект рішення а також документи в електронному вигляді надсилаються членам Робочої групи для опрацювання не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати його проведення.

11. Члени Робочої групи зобов’язані опрацювати проект рішення відповідно до їх компетенції та в строк, визначений в повідомлені про проведення засідання, надіслати в електронному вигляді позиції органів влади, яких вони представляють щодо погодження проекту рішення.

12. Рішення приймається з урахуванням результатів розгляду позицій органів влади, які представлені в Робочій групі, що фіксується у протоколі її засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем.

13. Засідання Робочої групи проводить голова, а у разі його відсутності – заступник голови.

14. Засідання Робочої групи є правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

15. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Робочої групи.

16. У разі рівного розподілу голосів – вирішальним є голос головуючого на засіданні.

17. Член Робочої групи, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

18. Рішення Робочої групи вводиться в дію розпорядженням голови облдержадміністрації, копію якого Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації в одноденний строк після прийняття надсилає Мінсоцполітики України, центральним органам виконавчої влади та відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби.

19. Подані заявниками документи зберігаються в Департаменті соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації протягом двох років з дати прийняття рішення.

20. Організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Робочої групи здійснює Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.