РОЗПОРЯДЖЕННЯ №354 від 25 травня 2016 року

31.05.2016 |

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 25 травня 2016 року № 354Про затвердження Порядку інформаційного наповнення
та технічного забезпечення веб-сайту облдержадміністрації

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», наказу Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 року № 327/225 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного веб-порталу органів виконавчої влади» та Порядку функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2002 року за № 1021/7309:

1. Затвердити Порядок інформаційного наповнення та технічного забезпечення веб-сайту облдержадміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 15 листопада 2005 року № 510 «Про затвердження Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення веб-сайту облдержадміністрації».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Бойка В.О.


Голова обласної державної
адміністрації
В. КОРОВІЙ


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 25 травня 2016 року № 354

П О Р Я Д О К
інформаційного наповнення та технічного забезпечення
веб-сайту облдержадміністрації

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру інформаційного наповнення веб-сайту облдержадміністрації (далі – веб-сайт). Здійснення інформаційного наповнення має на меті висвітлення діяльності органів виконавчої влади області в мережі Інтернет, а також надання можливості населенню отримувати різноманітну оперативну інформацію та послуги з питань, що належать до їх компетенції.

1.2. Розміщення інформації на веб-сайті здійснює відділ інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації.

1.3. Розміщення інформації на сторінках структурних підрозділів облдержадміністрації, які знаходяться на веб-сайті облдержадміністрації, здійснюється відповідальними працівниками структурних підрозділів облдержадміністрації, після подання ними відповідних заявок щодо надання дозволу з адміністрування власних сторінок на сайті облдержадміністрації.

1.4. Розміщення новин та анонсів здійснюється Департаментом інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдерж-адміністрації.

1.5. Розміщення інформації у розділі «Обласний центр допомоги учасникам АТО» здійснюється Департаментом соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації.

1.6. Керівники департаментів, управлінь, інших структурних підрозділів облдержадміністрації своїм рішенням визначають посадову особу, яка несе відповідальність за якісне та своєчасне інформаційне наповнення відповідних сторінок та розділів, а також підготовку інформаційних матеріалів на офіційний веб-сайт облдержадміністрації у терміни, визначені у додатку до цього Порядку.

2. Інформаційне наповнення веб-сайту

2.1. Інформаційне наповнення розділів, розміщених на головній сторінці веб-сайту, здійснюється шляхом подання структурними підрозділами облдержадміністрації інформації, призначеної для розміщення на веб-сайті, відповідно до їх компетенції згідно з додатком.

2.2. Склад інформації, яка надається структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, її структура та оформлення визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 04 січня 2002 року № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» та цим Порядком.

2.3. Інформаційна структура матеріалів, призначених для розміщення на веб-сайті, повинна бути адекватна відповідній предметній області. Матеріали повинні бути повними, не містити зайвих відомостей, повторів і недоречностей.

2.4. При визначенні інформаційної структури матеріалів повинна забезпечуватись технологічна можливість наповнення усіх розділів реальними даними та легкість їх поновлення.

2.5. Підготовлені інформаційні матеріали, відповідно до додатку, на паперових носіях за підписом керівника відповідного структурного підрозділу облдержадміністрації, погоджені заступником голови, керівником апарату облдержадміністрації передаються у відділ інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації управління інформаційних технологій апарату облдержадміністрації.

2.6. Безпосереднє подання структурними підрозділами облдерж-адміністрації інформації для розміщення на веб-сайті, відповідно до додатку, у електронному вигляді здійснюється електронною поштою на адресу [email protected] з поміткою «На веб-сайт» та з зазначенням у який розділ, підрозділ, рубрику.
Склад та періодичність подання цієї інформації наведено у додатку до цього Порядку.

2.7. Звернення до апарату облдержадміністрації щодо визначення способу надання інформації для висвітлення на веб-сайті, надання чи отримання додаткової інформації, консультації, впровадження нових технологічних ідей, пропозицій тощо подаються у формі листа з викладенням проблеми чи питання і дублюються електронним листом на електронну адресу [email protected] з метою більш швидкого реагування на проблеми.


3. Вимоги до матеріалів, які надаються електронною поштою

4.1. Текстові матеріали подаються у форматі Word (типи текстових файлів - *.DOC, *.RTF) і можуть містити текст, графічні зображення, таблиці, сформовані засобами Word. Документи не можуть містити блоків, що були сформовані іншими програмами. Шрифт - Times New Roman, розмір 12.

4.2. Таблиці та бази даних подаються у вигляді документів Excel, у форматах *.XLS(X), *.CSV і можуть містити текст, графічні зображення, сформовані засобами Excel. Документи не можуть містити блоки, що були сформовані іншими програмами. Шрифт - Times New Roman, розмір 12.

4.3. Скановані текстові матеріали, таблиці подаються в форматі *.PDF.

4.4. Архівні дані подаються в форматах *.ZIP, *.7z.

4.4. Графічні зображення подаються в електронному вигляді окремим файлом типу *.JPG або *.GIF, *.PNG 300 пікселів на дюйм. Максимальна ширина зображення 700 пікселів.

4.5. Логотипи, символіка, графіки надаються у векторних форматах - *.WMF, *.CDR, схеми - *.VSD.

4.6. Назви файлів наводяться латинськими літерами.

4.7. Інформація, призначена для розміщення на веб-сайті, підлягає літературному редагуванню.

4.8. Інформація повинна подаватись українською мовою.

________________________

Doro 354.docDoro 354.doc