РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 338 від 05 червня 2015 року

09.06.2015 |

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯвід 05 червня 2015 року № 338Про заходи щодо реалізації державної антикорупційної
політики (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки


Відповідно до законів України “Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки” та “Про запобігання корупції”, постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 “Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в України (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки” та з метою створення системи запобігання корупційним проявам:

1. Визначити відповідальним за координацію здійснення заходів, передбачених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки та співпрацю з Урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики першого заступника голови обласної державної адміністрації Гижка А.П.

2. Затвердити такі, що додаються:

2.1. План заходів з виконання Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265 (далі – План заходів).

2.2. План заходів щодо запобігання корупції в місцевих органах виконавчої влади області в 2015-2016 роках.

3. Департаменту регіонального економічного розвитку облдержадміністрації (Якубик О.П.), головам райдержадміністрацій, міським головам міст обласного значення щороку до 01 лютого, 01 квітня, 01 липня, 01 жовтня надавати сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації інформацію про виконання Плану заходів.
Сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації (Татарчук Є.В.) щороку до 10 лютого, 10 квітня, 10 липня та 10 жовтня подавати Міністерству юстиції (Національному агентству з питань антикорупційної політики) України узагальнену інформацію щодо виконання Плану заходів.

4. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (Василюк С.М.), головам райдержадміністрацій до 15 липня 2015 року і 15 січня 2016 року надавати сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації інформацію про виконання Плану заходів щодо запобігання корупції в місцевих органах виконавчої влади області в 2015-2016 роках для узагальнення та подальшого надання інформації керівництву облдержадміністрації.

5. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам райдержадміністрацій забезпечувати негайне інформування сектора з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації та відповідних структурних підрозділів облдержадміністрації про факти повідомлення про підозру у вчиненні злочинів у сфері службової діяльності, складення протоколів про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відносно підлеглих посадових осіб та результати відповідних судових рішень за формами згідно з додатками 1 і 2.

6. Головам райдержадміністрацій:

6.1. Визначити до 15 червня 2015 року з числа заступників голів райдержадміністрацій відповідальних за координацію і виконання заходів, передбачених Державною програмою щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 265.

6.2. Призначити, та забезпечити, у разі кадрових змін, функціонування уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції апаратів райдержадміністрацій.
Копії наказів про призначення уповноважених осіб до 15 червня 2015 року надати сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації.

6.3. Покласти на уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції апаратів райдержадміністрацій обов’язки щодо підготовки узагальнених інформацій про стан виконання Плану заходів та відповідного інформування облдержадміністрації.

7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 08 листопада 2012 року № 629 “Про заходи щодо підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, вдосконалення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в реалізації антикорупційної стратегії” та від 16 вересня 2014 року № 519 “Про додаткові заходи щодо запобігання й подолання корупції в місцевих органах виконавчої влади області”.

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П. та керівника апарату облдержадміністрації Бойка В.О.


Голова обласної державної
адміністрації
В. КОРОВІЙ

Додатки