Державний Архів Вінницької області
Директор архіву Легун Юрій Вікторович

Соборна, 17 (1 корпус), Пирогова, 12(2 корпус)
тел. (0432) 53-06-17,
тел.. (0432)35-81-32,


upr_arhiv@vin.gov.ua


Структура державного архіву Вінницької області

Назва посади
Прізвище, ім’я, по батькові
Службовий телефон
1Директор Держархіву
ЛЕГУН
Юрій Вікторович
(0432)55-12-31
2Заступник директора
ПЕТРЕНКО
Олександр Степанович
(0432)55-12-32
3Заступник директора з науково-методичної роботи
ВИНОКУРОВА
Фаїна Аврамівна
(0432)53-05-12
4Канцелярія
КОЗАЧЕНКО
Оксана Вікторівна
(0432)53-06-17
5Відділ організації і координації архівної справи
ШВЕД
Тетяна Федорівна
(0432)53-05-15
6Відділ зберігання, обліку та довідкового апарату
САБАДІНА
Ніна Петрівна
(0432)56-26-78
7Відділ формування Національного архівного фонду та діловодства
МОВЧАН
Людмила Василівна
(0432) 35-81-32
8Відділ інформації та використання документів
ЗАГОРОДНЯ
Любов Миколаївна
(0432)53-05-14
9Відділ фінансового та матеріального забезпечення
МАЙКО
Людмила Миколаївна
(0432)53-06-01
10Лабораторія збереженості та мікрофільмування документів
ТИШКІВСЬКИЙ
Вячеслав Володимирович
(0432)61-16-43