Алгоритм надання адміністративних послуг

Відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації», Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», Наказу Міністерства закордонних справ України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України від 30.10.2017 року № 469/897/605, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 березня 2002 року № 83 «Про виконання функцій з реєстрації статутів (положень) релігійних громад» зі змінами,  управлінням у справах національностей та релігій облдержадміністрації надаються такі види адміністративних послуг:

 1. Реєстрація статутів (положень) релігійних громад;
 2. Надання погоджень священнослужителям, релігійним проповідникам, наставникам, місіонерам, іншим представникам зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні для проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів та іншої канонічної діяльності.

Для подання документів необхідно звернутись до Територіального відділення Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» (Замостя) за адресою: м. Вінниця, вул. Замостянська, 7, 

                       Алгоритм надання адміністративної послуги з реєстрації статуту

новоутвореної релігійної громади:

1.Голова релігійної громади особисто або через уповноважену особу подає заяву та відповідний пакет документів до Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» виконавчого комітету Вінницької міської ради, а саме:

 • Заява релігійної громади з підписами не менш як 10-ти громадян, які утворили таку релігійну громаду та досягли 18-річного віку;
 • Статут релігійної громади у 3-ох екземплярах.

 До статуту (положення) для підтвердження відомостей, зазначених у заяві подаються:

 • Рішення про утворення релігійної громади (протокол загальних зборів), яке має містити відомості про утворення релігійної громади, прийняття статуту, вибори керівного органу, підтвердження повноваження уповноваженої особи представляти інтереси релігійної громади;
 • Список засновників релігійної громади, які були присутні на загальних зборах;
 • Належним чином засвідчена довідка про юридичну адресу (місцезнаходження) релігійної громади.

 У разі відповідності поданих документів законодавству України заявник отримує повідомлення та один примірник наказу про реєстрацію статуту (положення) релігійної громади, що засвідчена у встановленому порядку та два примірники статуту (положення) з відміткою про їх реєстрацію .

2. У реєстрації статуту (положення) релігійної організації може бути відмовлено, якщо її статут (положення) суперечать чинному законодавству. Рішення про відмову в реєстрації статуту (положення) релігійної громади із зазначенням підстав відмови повідомляється заявникам письмово через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» виконавчого комітету Вінницької міської ради.

3. Працівники управління розглядають подані документи протягом 15 днів з дня їх надходження і не пізніше як у 10-денний термін повідомляють про результати заявнику через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» виконавчого комітету Вінницької міської ради.

4. У необхідних випадках суб’єкт надання адміністративної послуги може зажадати висновок місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також спеціалістів. У цьому разі рішення про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій приймається у тримісячний термін.

 Алгоритм надання адміністративної послуги з реєстрації релігійної громади

у новій редакції:

1.Голова релігійної громади особисто або через уповноважену особу подає заяву та відповідний пакет документів до Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» виконавчого комітету Вінницької міської ради, а саме:

 •  Заява релігійної громади ;
 • Нова редакція статуту релігійної громади у 3-ох екземплярах.
 • Оригінал статуту попередньої редакції релігійної громади. У разі втрати статуту подається екземпляр газети з розміщеним оголошенням про втрату статуту та акт про втрату, складений представниками релігійної громади.

 До статуту (положення) на підтвердження відомостей, зазначених у заяві подаються:

 • Рішення про прийняття статуту у новій редакції (протокол загальних зборів). У разі зміни керівного органу, місцезнаходження, відомості повинні бути відображені у протоколі загальних зборів;
 • Список членів релігійної громади, які були присутні на загальних зборах;
 • Належним чином засвідчена довідка про юридичну адресу (місцезнаходження) релігійної громади у разі зміни попередньої юридичної адреси.

2. У разі відповідності поданих документів законодавству України заявник отримує повідомлення та один примірник наказу про реєстрацію статуту (положення) релігійної громади, що засвідчена у встановленому порядку та два примірники статуту (положення) з відміткою про їх реєстрацію .

3. У реєстрації статуту (положення) релігійної організації може бути відмовлено, якщо її статут (положення) суперечать чинному законодавству. Рішення про відмову в реєстрації статуту (положення) релігійної громади із зазначенням підстав відмови повідомляється заявникам письмово в десятиденний термін через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» виконавчого комітету Вінницької міської ради.

4. Працівники управління розглядають подані документи протягом 15 днів з дня їх надходження і не пізніше як у 10-денний термін повідомляють про результати заявнику через Центр адміністративних послуг «прозорий офіс» виконавчого комітету Вінницької міської ради.

У необхідних випадках суб’єкт надання адміністративної послуги може зажадати висновок місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а також спеціалістів. У цьому разі рішення про реєстрацію статутів (положень) релігійних організацій приймається у тримісячний термін.

 

Алгоритм надання адміністративної послуги з погодження проповідницької діяльності священнослужителям,  релігійним проповідникам, наставникам,місіонерам, іншим представникам зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні з метою проповідування релігійних віровчень, виконання релігійних обрядів та іншою канонічною діяльністю.

1. Для отримання адміністративної послуги подається заява релігійної громади, яка запрошує священнослужителя, релігійного проповідника, наставника, місіонера, іншого представника зарубіжних релігійних організацій.

Перелік документів до заяви:

 • копія паспортних документів іноземця з усіма відмітками про перетин кордону України ( у випадку   безвізового режиму). В інших випадках сторінки з відміткою про перетин кордону України та релігійною візою          типу С-10 або візою для провадження релігійної діяльності типу D-06;
 •  у разі продовження терміну здійснення релігійної діяльності у релігійній громаді, подається копія посвідки         на  тимчасове проживання  в Україні;
 • протокол загальних зборів, у якому відображено рішення релігійної громади про запрошення священнослужителя, релігійного проповідника, наставника, місіонера, іншого представника зарубіжних              релігійних організацій;
 • Копія свідоцтва (виписки) про державну реєстрацію юридичної особи (засвідчує факт набуття релігійною            громадою статусу юридичної особи.

2.У разі відповідності поданих документів законодавству України заявник отримує повідомлення та одну  копію наказу про реєстрацію статуту (положення) релігійної громади, що засвідчена у встановленому порядку та двох екземплярів статуту (положення) з відміткою про їх реєстрацію .

3.У наданні погодження може бути відмовлено, якщо подані документи суперечать чинному законодавству. Рішення про відмову із зазначенням підстав відмови повідомляється заявникам письмово в десятиденний термін через Центр адміністративних послуг «Прозорий офіс» виконавчого комітету Вінницької міської ради.

4.Працівники управління розглядають подані документи протягом 11 днів з дня їх надходження і повідомляють про результати заявнику через Центр адміністративних послуг «прозорий офіс» виконавчого комітету Вінницької міської ради.

 

Більш детальну інформацію можна отримати за телефоном:

  (0432) 66-12-70, 66-12-71 - управління у справах національностей та релігій облдержадміністрації.