Про Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року

Безпека дорожнього руху на сьогодні є ключовим елементом розвитку суспільства. Держави світу об’єднують свої зусилля для зменшення кількості постраждалих та травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року №1360-р схвалено Стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року.

Метою цієї Стратегії є зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод щонайменше на 30 відсотків до 2024 року, зниження ступеня тяжкості наслідків дорожньо-транспортних пригод для учасників дорожнього руху та зменшення соціально-економічних втрат від дорожньо-транспортного травматизму, а також запровадження ефективної системи управління безпекою дорожнього руху для забезпечення захисту життя та здоров’я населення.

Основними принципами реалізації цієї Стратегії є:

- домінування безпеки дорожнього руху;

- соціальна справедливість;

- дотримання інтересів громадян, суспільства і держави щодо безпеки дорожнього руху;

- забезпечення безпеки вразливих учасників дорожнього руху (діти, особи з інвалідністю, маломобільні групи населення), пасажирських і вантажних перевезень;

- концентрація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадськості та науковців на забезпеченні безпеки дорожнього руху;

- законність, відповідність ухвалених рішень положенням законодавства і міжнародним зобов’язанням України.

Реалізація цієї Стратегії також дасть змогу:

-зменшити кількість дорожньо-транспортних пригод з тяжкими наслідками, кількість загиблих та травмованих внаслідок дорожньо-транспортних пригод, знизити ступінь тяжкості дорожньо-транспортних пригод та їх негативні наслідки;

-зменшити соціальні та економічні втрати та збитки від дорожньо-транспортних пригод;

-зменшити час прибуття аварійно-рятувальних підрозділів екстреної допомоги населенню до місця дорожньо-транспортної пригод, підвищити ефективність надання допомоги постраждалим, посилити міжвідомчу взаємодію і злагодженість дій служб, які залучаються до реагування на дорожньо-транспортні пригоди;

-посилити інституціональну спроможність для формування та реалізації державної політики у сфері безпеки дорожнього руху;

-забезпечити дотримання зобов’язань України за міжнародними договорами у сфері безпеки дорожнього руху та директивами ЄС;

-поліпшити стан вулично-дорожньої мережі та дорожньої інфраструктури;

-зменшити негативний вплив транспортних засобів на навколишнє природне середовище насамперед у населених пунктах;

-підвищити рівень обізнаності населення щодо безпеки дорожнього руху та знання Правил дорожнього руху;

-підвищити рівень дотримання Правил дорожнього руху його учасниками;

-підвищити інвестиційну привабливість України та її статус як транзитної держави;

-підвищити рівень правової свідомості та відповідальності учасників дорожнього руху;

-зберегти здоров’я та потенціал нації.

Наразі Міністерством інфраструктури України на виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2020 року №1360-р «Про схвалення Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року» розроблено та здійснюється погодження плану заходів щодо реалізації Стратегії підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року.