Проект розпорядження голови облдержадміністрації

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 Про внесення змін до Тарифів

на платні медичні послуги, що

надаються комунальним підприємством

«Вінницький обласний наркологічний

диспансер «Соціотерапія»

 

         Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Україні від 25 грудня               1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року №1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами):

 1. Внести до Тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним підприємством «Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія», затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 19 квітня 2012 року №209, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 27 квітня 2012 року за №17/1054 (із змінами), такі зміни:

 - розділ I  викласти в новій редакції, що додається;

 - розділ ІІ виключити.

У зв’язку з цим розділи три – п’ять вважати відповідно розділами два – чотири.

 2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.

 3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування в місцевих засобах масової інформації.

 4. Контроль за  виконанням  цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

  

   Голова обласної державної           

   адміністрації                                                                        

    В. КОРОВІЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

19 квітня  2012 року № 209

 (у редакції розпорядження

голови облдержадміністрації

                                                                                ___ ________ 2018 року № __) 

                                   

ТАРИФИ

на платні медичні послуги, що надаються комунальним підприємством

«Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія»

 

№ з/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн., без ПДВ

І.

Медичні огляди: для отримання виїзної візи (крім службових відряджень державних службовців та при виїзді на лікування за наявності відповідних медичних документів); попередні профілактичні медичні огляди при прийнятті на роботу та для отримання посвідчення водія транспортних засобів (крім випадків, коли медичні огляди проводяться за направленнями органів державної служби зайнятості), медичні огляди для отримання дозволу на право отримання та носіння зброї громадянами, а також відповідні періодичні профілактичні медичні огляди.

1.     

Проведення обов’язкового первинного і періодичного профілактичного наркологічного огляду:

 

1.1.

Наркологічний профілактичний огляд  (в тому числі дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові (забір крові з вени)

 

1 огляд

 

83,52

 

1.2.

Наркологічний профілактичний огляд (в тому числі дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові (забір крові з пальця)

 

1 огляд

 

78,44

1.3.

Наркологічний профілактичний огляд

1 огляд

30,84

 

1.4.

Дослідження активності гамма-глутамілтрансферази сироватки крові  (забір крові з вени)

 

1 дослідження

 

52,68

 

1.5.

Дослідження активності гамма - глутамілтрансферази сироватки крові     (забір крові з пальця)

 

1 дослідження

 

47,60

1.6.

Отримання дублікату сертифікату

1  примірник

22,18

 

2.

Проведення щозмінного передрейсового та післярейсового медичного огляду водіїв транспортних засобів

 

1 огляд

 

 

23,04

  

Директор Департаменту                                                                  

охорони здоров’я

облдержадміністрації                                                               

    Л. О. Грабович