Проект розпорядження голови облдержадміністрації

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження Тарифу на

платну послугу «Стажування

лікарів (провізорів) – інтернів»,

що надається комунальною

установою «Могилів - Подільська

міська стоматологічна поліклініка»

          Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня     1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)»             (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах  охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами), наказів Міністерства охорони здоров’я  України від 23 лютого 2005 року № 81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 березня 2005 року за № 291/10571, Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 року № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року за № 35:

 1. Затвердити Тариф на платну послугу «Стажування лікарів  (провізорів) – інтернів», що надається комунальною установою «Могилів - Подільська міська стоматологічна поліклініка», що додається.

 2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 21 березня 2012 року № 129 «Про затвердження тарифу на платну послугу, що надається Могилів - Подільською міською стоматологічною поліклінікою», зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 28 березня 2012 року за № 11/1048 (із змінами).

 3. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.

 4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування в місцевих засобах масової інформації.

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.

 

 Голова обласної державної

 адміністрації                                                                                     

В.КОРОВІЙ

 

                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          Розпорядження голови

                                                                                      облдержадміністрації

                                                                                              ________№____

 ТАРИФ

на платну послугу «Стажування лікарів (провізорів) – інтернів», що надається комунальною установою «Могилів - Подільська міська стоматологічна поліклініка»

 

з/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн.,       без ПДВ

1.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі

Стажування лікарів (провізорів) – інтернів за спеціальністю «Стоматологія»

1 тиждень

93,47

  

Директор Департаменту                                                                  

охорони здоров’я

облдержадміністрації                                                                   

 Л.О. Грабович