Проект розпорядження голови облдержадміністрації

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про затвердження Тарифів на

платну послугу «Стажування

лікарів (провізорів) – інтернів»,

що надається комунальним

некомерційним підприємством

«Жмеринська центральна районна лікарня»

Жмеринської районної ради

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 25 грудня     1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах  охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами), наказів Міністерства охорони здоров’я  України від 23 лютого 2005 року № 81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 березня 2005 року за № 291/10571, Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 року № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року за № 35:

1. Затвердити Тарифи на платну послугу «Стажування лікарів (провізорів) – інтернів», що надається комунальним некомерційним підприємством «Жмеринська центральна районна лікарня» Жмеринської районної ради, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 13 липня 2015 року № 400 «Про затвердження тарифів на платну послугу, що надається комунальною установою «Жмеринська центральна районна лікарня», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 22 липня 2015 року за №  19/1240.

3. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію Головному територіальному управлінню юстиції у Вінницькій області.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування в місцевих засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації І. Івасюка.

 

 Голова обласної державної

 адміністрації

В.Скальський

 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          Розпорядження голови

                                                                                                 облдержадміністрації

                                                                                                    ________№____)

 

 

Т а р и ф и

на платну послугу «Стажування лікарів (провізорів) – інтернів», що надається комунальним некомерційним підприємством «Жмеринська центральна районна лікарня» Жмеринської районної ради

 

№ з/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн., з ПДВ

І.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів у базових закладах та установах охорони здоров'я, якщо ці лікарі (провізори) - інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров'я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі

1.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів за спеціальністю «Хірургія»

 

1 тиждень

 

145,08

2.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів   за спеціальністю «Внутрішні хвороби»

1 тиждень

 

145,08

3.

Стажування лікарів (провізорів) - інтернів   за спеціальністю «Акушерство та гінекологія»

1 тиждень

 145,08

 

Директор Департаменту

охорони здоров’я 

облдержадміністрації

Людмила ГРАБОВИЧ