Проект розпорядження голови облдержадміністрації

 

                                                                              ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

 

Про затвердження Тарифу

на платну послугу «Стажування

лікарів (провізорів) – інтернів», що

надається комунальною установою

«Хмільницька районна стоматологічна

поліклініка»

 

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів Україні від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» (із змінами), від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та вищих медичних навчальних закладах» (із змінами), наказів Міністерства охорони здоров’я  України від 23 лютого 2005 року № 81 «Про затвердження Переліку спеціальностей та строки навчання в інтернатурі випускників медичних і фармацевтичних вищих навчальних закладів, медичних факультетів університетів» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 березня 2005 року за № 291/10571, Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 року № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року за № 35:

1. Затвердити Тариф на платну послугу «Стажування лікарів (провізорів) – інтернів», що надається комунальною установою «Хмільницька районна стоматологічна поліклініка», що додається.

2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування в місцевих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А. П.

 

 

 Голова обласної державної

 адміністрації                                                                                     

В. КОРОВІЙ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови облдержадміністрації

_____№____

 

 

ТАРИФ

на платну послугу «Стажування лікарів (провізорів) – інтернів», що надається комунальною установою «Хмільницька районна стоматологічна поліклініка»

 

з/п

Назва послуги

Одиниця виміру

Тариф, грн,       без ПДВ

І.

Стажування лікарів (провізорів) – інтернів у базових закладах та установах охорони здоров’я, якщо ці лікарі (провізори ) – інтерни: закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти; закінчили державні вищі медичні (фармацевтичні) заклади освіти на умовах контракту; прийняті на роботу в недержавні заклади охорони здоров’я (недержавні фармацевтичні заклади, підприємства); повторно проходять інтернатуру; бажають отримати другу спеціальність в інтернатурі.

1.

Стажування лікарів (провізорів) – інтернів за спеціальністю «Стоматологія».

1 тиждень

104,98

 

 

Директор Департаменту                                                                  

охорони здоров’я

облдержадміністрації                                                                       

Л. ГРАБОВИЧ