РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 840 від 31 жовтня 2019 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

31 жовтня 2019 року

Вінниця

№ 840

 

Про проведення в 2019 році оцінки ефективності здійснення окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 522 «Про затвердження Методики проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України», листа Ради національної безпеки і оборони України від 21 вересня 2015 року № 2634/18-1-17 щодо виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України та з метою зміцнення виконавської дисципліни, удосконалення організації роботи з контролю та діловодства:

1. Утворити робочу групу з проведення у 2019 році оцінки ефективності здійснення окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України (далі – робоча група) у складі згідно з додатком.

2. Затвердити графік проведення в 2019 році оцінки ефективності здійснення окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, що додається.

3. Робочій групі (Довгань О.М.):

1) провести оцінку ефективності здійснення окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України (далі – оцінка);

2) керуватися у своїй діяльності Методикою проведення оцінки ефективності здійснення органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 року № 522;

3) за результатами проведення оцінки скласти протягом п’яти робочих днів звіт та надати його голові облдержадміністрації.

4. Управлінню інформаційних технологій апарату облдержадміністрації (Я. Курзанов) розмістити звіт робочої групи за результатами проведення оцінки на офіційному веб-сайті облдержадміністрації.

5. Керівникам органів виконавчої влади, в яких проводилася оцінка, на підставі звіту:

1) розглянути питання щодо заохочення відповідних осіб, які здійснюють контроль за виконанням завдань, визначених документами органів влади вищого рівня, підвищення їх кваліфікації або застосування до відповідних осіб заходів дисциплінарного впливу, передбачених Законом України «Про державну службу»;

2) провести аналіз причин невиконання завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, та вжити заходів щодо поліпшення організації цієї роботи.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації В. Бойка.

 

Голова обласної державної

адміністрації

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

 

Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

31 жовтня 2019 року № 840

 

 

С к л а д

робочої групи з проведення у 2019 році оцінки ефективності здійснення окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними у дію указами Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України

 

ДОВГАНЬ

Оксана Миколаївна

заступник керівника апарату облдержадміністрації – начальник управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації, керівник робочої групи

ЄВТУШЕНКО

Галина Миколаївна

заступник начальника управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації – начальник відділу контролю, заступник керівника робочої групи

ГЕРЕЦЬ

Ірина Миколаївна

головний спеціаліст відділу контролю управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації

ГУЦАЛЮК

Наталя Вікторівна

головний спеціаліст загального відділу управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації

ЗАТУЛА

Михайло Борисович

начальник організаційного відділу апарату облдержадміністрації

КИТАСЮК

Людмила Михайлівна

заступник начальника відділу контролю управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації

ЛІСОВСЬКА

Тетяна Миколаївна

головний спеціаліст організаційного відділу апарату облдержадміністрації

МЕЛЬНИЧУК

Світлана Леонідівна

головний спеціаліст організаційного відділу апарату облдержадміністрації

МУТОВКІНА

Наталія Олександрівна

головний спеціаліст відділу контролю управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації

ПАЛАМАРЧУК

Юлія Юріївна

головний спеціаліст загального відділу управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації

СТАНОВИЧ

Мар’ян Васильович

головний спеціаліст організаційного відділу апарату облдержадміністрації

ЦОКУР

Ольга Юріївна

головний спеціаліст загального відділу управління діловодства та контролю апарату облдержадміністрації

 

 

Заступник начальника управління

діловодства та контролю

апарату облдержадміністрації –

начальник відділу контролю

Галина ЄВТУШЕНКО                                                  

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

      31 жовтня 2019 року № 840

 

Г Р А Ф І К

проведення в 2019 році оцінки ефективності здійснення окремими органами виконавчої влади контролю за виконанням завдань, визначених законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України

 

Структурний підрозділ облдержадміністрації

Дата проведення оцінки

Члени робочої групи, які проводять оцінку

Департамент соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

04.11.2019

Затула М.Б.

Герець І.М.

Лісовська Т.М.

Паламарчук Ю.Ю.

Управління дорожнього господарства облдержадміністрації

05.11.2019

Китасюк Л.М.

Гуцалюк Н.В.

Мельничук С.Л.

Державний архів Вінницької області

06.11.2019

Євтушенко Г.М.

Мутовкіна Н.О.

Станович М.В.

Цокур О.Ю.