РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 770 від 07 жовтня 2019 року

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

07 жовтня 2019 року

Вінниця

№ 770

 

Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2020 рік

 

Відповідно до Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», з метою своєчасного складання проекту обласного бюджету та розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2020 рік:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) структуру проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2020 рік;

2) рекомендації щодо розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2020 рік.

2. Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації (В. Мережко) спільно з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласними установами та організаціями, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад розробити проект Програми економічного і соціального розвитку області на 2020 рік (далі – проект Програми) із урахуванням пріоритетів визначених в Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (нова редакція), затвердженої рішенням 36 сесії обласної Ради 6 скликання від 24 червня 2015 року № 893.

3. Запропонувати Головному управлінню статистики у Вінницькій області (С. Ігнатов) забезпечувати структурні підрозділи облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад відповідними інформаційно-статистичними матеріалами, необхідними для розроблення проекту Програми.

4. Структурним підрозділам облдержадміністрації, територіальним органам міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, обласним установам та організаціям, райдержадміністраціям, виконкомам міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громадам розробити і подати до 17 жовтня 2019 року Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації відповідні розділи проекту Програми.

5. Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації (В. Мережко) внести проект Програми обласній Раді для розгляду і затвердження.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків.

 

 

Голова обласної державної

адміністрації

Владислав СКАЛЬСЬКИЙ

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

07 жовтня 2019 року № 770

 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї

щодо розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2020 рік

 

1. Проект Програми економічного і соціального розвитку області на 2020 рік (далі – проект Програми) розробляється за її структурою.

Структурні підрозділи облдержадміністрації та інші виконавці, що беруть участь у розробленні проекту Програми, готують матеріали щодо напрямів державної політики, розвитку галузей економіки або сфер діяльності   підприємств усіх форм власності, що входять до відповідної сфери діяльності. По районах області матеріали даються в цілому за територіями, незалежно від галузевого чи іншого підпорядкування підприємств.

Інформація дається у вигляді максимально конкретного опису тих позитивних змін, на які спрямована діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.

2. У першому розділі проекту Програми «Оцінка соціального та економічного розвитку області (стан, проблеми, причини)» поточний стан відповідної галузі економіки чи сфери діяльності у звітному періоді та реалізації політики, що проводилась, аналізується за наступними параметрами:

завдання, що ставилися перед галуззю (сферою діяльності) у 2019 році;

загальна характеристика галузі (сфери діяльності) та державної політики, яка проводилась у цій галузі (сфері діяльності), а також стан її реалізації;

аналіз існуючої динаміки, тенденцій, пропорцій розвитку та чинників, що їх обумовлюють у звітному періоді;

аналіз проблем та заходів щодо їх подолання;

аналіз виконання програмних заходів щодо розвитку галузі (сфери діяльності);

характеристика змін у нормативно-правовій базі, які відбулись протягом останнього року і наберуть чинності з 2020 року або вже чинні, та їх наслідки, що будуть впливати на ситуацію в області протягом 2020 року;

основні ризики та проблеми, пов’язані із застосуванням Бюджетного кодексу України.

3. У другому розділі проекту Програми «Цілі та пріоритети на 2020 рік» визначаються першочергові завдання, які спрямовані на вирішення соціальних проблем та підвищення рівня життя населення, зазначаються основні напрямки здійснення політики у таких сферах: територіальної оборони області, соціально-гуманітарній, економічній, природокористування, безпеки виробництва і життєдіяльності людини, розвитку громадянського суспільства.

4. У третьому розділі проекту Програми «Шляхи розв’язання головних проблем та досягнення поставлених цілей» до кожного із запропонованих пріоритетів повинні надаватися заходи у вигляді максимально стислого та конкретного опису тих позитивних змін, на які вони спрямовані, а також необхідно показати очікуваний результат (на основі регулятивного показника).

5. У четвертому розділі проекту Програми «Ризики та можливі перешкоди» викладаються можливі виклики та загрози сталому економічному зростанню у 2020 році, що розділяються на зовнішні перешкоди та ризики, внутрішні чинники, які можуть привести до перешкод у розвитку економіки, а також особливості розвитку економіки області, що можуть породжувати специфічні для області внутрішні ризики і перешкоди.

6. Матеріали до проекту Програми надаються Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації у вигляді повністю підготовлених розділів за структурою, на паперових та електронних носіях (формат текстового файлу Word, шрифт 12 Times New Roman).

7. При розробленні проекту Програми структурні підрозділи облдерж-адміністрації, територіальні органи міністерств, інші центральні органи виконавчої влади, обласні установи та організації співпрацюють із відповідними відділами Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації (відділ аналізу й прогнозування регіонального розвитку, каб. № 825, тел. 66-14-26, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

 

    Додаток.doc