Урядом розроблено механізм фінансування програми психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції.

Уряд затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції.

Документом, зокрема, передбачено, що послуги з психологічної реабілітації будуть надаватися шляхом укладання тристороннього договору між районним органом соціального захисту населення, учасником антитерористичної операції та суб'єктом, що надає послуги із психологічної реабілітації. При цьому, де проходити реабілітацію можна буде обирати самостійно.

Бюджетні кошти будуть спрямовуватись до районних органів соціального захисту населення для відшкодування вартості надання зазначених послуг, проживання та харчування в умовах стаціонару, витрат на оплату проїзду.

Таким чином, актом визначено механізм використання коштів на проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, що дозволить збільшити кількість осіб, які зможуть пройти таку реабілітацію, та сприятиме відновленню психологічного стану та зміцненню їх особистісного та соціального статусу.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 12 липня 2017 р. № 497

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення 
заходів із психологічної реабілітації учасників 
антитерористичної операції

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, що додається.
 2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 221 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції” (Офіційний вісник України, 2015 р., №  33, ст. 962);

постанову Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 539 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 221” (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2291).

Прем’єр-міністр України                                                            В. ГРОЙСМАН

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 12 липня 2017 р. № 497

ПОРЯДОК 
використання коштів, передбачених у державному бюджеті 
для здійснення заходів із психологічної реабілітації 
учасників антитерористичної операції

 1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням” (далі — бюджетні кошти), для проведення заходів із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції з числа осіб, яким встановлено один із таких статусів:

учасник бойових дій — відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (далі — Закон);

інвалід війни — відповідно до пунктів 11—14 частини другої статті 7 Закону;

учасник війни — відповідно до пункту 13 статті 9 Закону.

 1. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (далі — Служба) — відповідальний виконавець бюджетної програми;

структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської міської держадміністрацій (далі — регіональні органи соціального захисту населення), структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі — районні органи соціального захисту населення).

 1. Бюджетні кошти спрямовуються регіональним органам з питань соціального захисту населення, які перераховують такі кошти до районних органів соціального захисту населення для відшкодування вартості:

надання послуг із психологічної реабілітації;

проживання та харчування під час надання послуг із психологічної реабілітації в умовах стаціонару;

витрат на оплату проїзду до суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації (далі — суб’єкт надання послуг), та назад.

 1. Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції затверджується Кабінетом Міністрів України.

Вимоги до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації затверджуються Мінсоцполітики.

 1. Розподіл коштів між регіональними органами соціального захисту населення проводиться Службою за погодженням із Мінсоцполітики пропорційно кількості учасників антитерористичної операції.

Регіональні органи соціального захисту населення розподіляють кошти між відповідними районними органами пропорційно кількості учасників антитерористичної операції.

Кількість учасників антитерористичної операції, яким у поточному році можуть бути надані послуги із психологічної реабілітації за бюджетні кошти, розраховується Службою в розрізі областей та м. Києва пропорційно кількості учасників антитерористичної операції (за даними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції) та обсягу бюджетних коштів, передбачених на відповідний рік.

 1. З метою надання учасникам антитерористичної операції послуг із психологічної реабілітації суб’єкт надання послуг подає районному органу соціального захисту населення:

гарантійний лист про згоду на надання послуг із психологічної реабілітації та готовність до укладення договору;

інформацію про умови проживання та харчування;

перелік послуг із психологічної реабілітації, які можуть надаватися учаснику антитерористичної операції;

інформацію про вартість надання послуг із психологічної реабілітації.

Районні органи соціального захисту населення оприлюднюють інформацію про суб’єктів надання послуг із зазначенням умов надання таких послуг. Учасник антитерористичної операції обирає суб’єкта надання послуг, у якого бажає пройти реабілітацію.

Для проходження психологічної реабілітації учасник антитерористичної операції звертається до районного органу соціального захисту населення за місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання (перебування) із заявою, складеною в довільній формі,  до якої додаються копія посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни та копія документа, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній операції або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Районний орган соціального захисту населення протягом одного робочого дня з дня надходження заяви реєструє таку заяву та приймає рішення щодо укладення договору про надання послуг із психологічної реабілітації із суб’єктом надання послуг, якого обрав учасник антитерористичної операції.

У разі отримання від суб’єкта надання послуг, обраного учасником антитерористичної операції, відмови у наданні послуг із психологічної реабілітації районний орган соціального захисту населення інформує про це учасника антитерористичної операції та пропонує йому обрати іншого суб’єкта надання послуг.

Районний орган соціального захисту населення, суб’єкт надання послуг та учасник антитерористичної операції укладають договір про надання послуг із психологічної реабілітації у трьох примірниках (по одному для кожної сторони).

Усі примірники договору про надання послуг із психологічної реабілітації, підписані керівником районного органу соціального захисту населення та учасником антитерористичної операції і скріплені печаткою (за наявності) такого органу, передаються учаснику антитерористичної операції для подальшої передачі суб’єкту надання послуг.

Після прибуття учасника антитерористичної операції до відповідного суб’єкта надання послуг керівник такого суб’єкта підписує та скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору про надання послуг із психологічної реабілітації, після чого надсилає один примірник поштовим відправленням до районного органу соціального захисту населення,
другий — передає учаснику антитерористичної операції, третій — залишає на зберіганні у себе.

Примірний договір про надання послуг із психологічної реабілітації і форма акта надання послуг із психологічної реабілітації за рахунок бюджетних коштів затверджуються Мінсоцполітики.

 1. Оплата послуг із психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції проводиться шляхом відшкодування вартості таких послуг суб’єктам надання послуг відповідно до укладеного договору на підставі актів надання послуг.

Гранична вартість послуг із психологічної реабілітації визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Служби та за погодженням із Мінфіном.

Суб’єкт надання послуг подає районним органам соціального захисту населення акт надання послуг за відповідний звітний період згідно з умовами договору про надання послуг із психологічної реабілітації.

Попередня оплата вартості послуг із психологічної реабілітації може бути проведена з урахуванням положень бюджетного законодавства.

У разі дострокового вибуття учасника антитерористичної операції із установи/закладу, що надає послуги із психологічної реабілітації в умовах стаціонару, районний орган соціального захисту населення проводить оплату суб’єкту надання послуг виключно за фактично надані учаснику антитерористичної операції послуги, в тому числі послуги з організації проживання та харчування.

Останній день надання послуг із психологічної реабілітації в умовах стаціонару — 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду із закладу.

Суб’єкти, що надавали послуги неналежної якості та/або недостовірну інформацію про надані послуги, не мають права надавати учасникам антитерористичної операції послуги із психологічної реабілітації за бюджетні кошти протягом трьох років з дати виявлення (встановлення) факту порушення умов договору.

Витрати на оплату проїзду до суб’єктів надання послуг для проходження психологічної реабілітації та назад відшкодовуються учасникам антитерористичної операції відповідно до Порядку виплати грошової компенсації вартості проїзду учасників антитерористичної операції до реабілітаційних установ для проходження психологічної реабілітації та назад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 528 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 68, ст. 2282).

 1. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

оплату послуг, які безпосередньо не пов’язані з наданням послуг із психологічної реабілітації, крім випадків, визначених абзацом третім пункту 3 цього Порядку;

оплату посередницьких послуг;

фінансування заходів, які здійснюються за рахунок видатків, передбачених іншими бюджетними програмами;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

 1. Районні органи соціального захисту населення щокварталу до 5 числа наступного місяця подають регіональним органам соціального захисту населення звіти про використання бюджетних коштів із зазначенням кількості осіб, яким надано послуги із психологічної реабілітації за бюджетні кошти, для узагальнення та подання Службі до 10 числа зазначеного періоду за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Узагальнений звіт про використання бюджетних коштів Служба подає Мінсоцполітики щокварталу до 15 числа наступного місяця.
 2. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних із використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
 3. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

_____________________