Положення про обласний конкурс журналістських робіт «Моя Вінниччина»

                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                           Наказ директора  

                                                                      Департаменту

                                                                           інформаційної  діяльності та 
                                                                           комунікацій з громадськістю

                                                                           облдержадміністрації

                                                                      04 червня 2018 року

                                                                       №17-ОД

 


Положення про обласний конкурс журналістських робіт «Моя Вінниччина»

 

 І. Загальні положення

 1. Це Положення визначає умови, порядок організації та проведення обласного конкурсу журналістських робіт «Моя Вінниччина» (далі - конкурс).
 2. Організатором конкурсу є Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.
 3. Мета конкурсу: посилення уваги журналістів до глибокого і об'єктивного висвітлення питань економіки і політики, соціальних проблем; проведення журналістських розслідувань; ділове, фахове осмислення життєвих ситуацій, фактів сьогодення і минувшини; сприяння утвердженню української демократичної державності, високих культурних цінностей, відродженню національної культури, національно-патріотичного виховання молоді.
 4. Завдання конкурсу:

привернути увагу громадськості через засоби масової інформації до вирішення соціально-економічних та суспільно-політичних проблем області;

поширювати приклади позитивного досвіду ініціативної, активної, творчої, соціально корисної діяльності територіальних громад, громадських та волонтерських організацій області;

популяризувати приклади ефективної співпраці громадськості з органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; 

підвищити рівень обізнаності населення про діяльність органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 1. У конкурсі беруть участь автори матеріалів, розміщених у друкованих та електронних ЗМІ (пресі, телебаченні і радіо, інтернет-виданнях) (далі – учасники).

ІІ. Умови участі у конкурсі та порядок проведення конкурсу 

 1. Підготовку і проведення конкурсу здійснює Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.
 2. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням Закону України „Про захист персональних даних".
 3. Прийом документів на конкурс проводиться щороку з 06 червня до 15 листопада.
 4. Для участі у конкурсі учасникам необхідно подати на поштову адресу: м.Вінниця, вул. Театральна, 14, к., тел. (0432) 52-09-92 заявку на участь у конкурсі журналістських робіт „Моя Вінниччина" за зразком, що наводиться у додатку. 
 5. Конкурс проводиться в 3-х  номінаціях: «Краща стаття», «Краща онлайн-публікація», «Кращий радіо- або відеоматеріал». До участі у Конкурсі допускаються матеріали, оприлюднені у поточному році. Учасники мають право брати участь лише в одній номінації конкурсу. Кожен учасник може подати до трьох конкурсних робіт, оформивши їх окремими конкурсними заявками.

До заявки необхідно додати:

Для учасників   номінації «Краща стаття»:

- текст статті в форматі .doc з позначенням реквізитів (назви, номера та дати) друкованого ЗМІ, в якому стаття була опублікована вперше;

- скановане зображення статті в верстці друкованого ЗМІ, в якому її було опубліковано вперше, а також першої сторінки цього ЗМІ з її реквізитами (назва, номер, дата випуску) у форматі  .jpeg, .pdf.

Для учасників   номінації «Краща онлайн-публікація»:

- текст статті в форматі .doc з посиланням на першу публікацію матеріалу в онлайн виданні та зазначенням дати першої публікації;

- скріншот екрану публікації у форматі .jpeg., що містить повний текст та дату публікації.

Для учасників   номінації «Кращий радіо- або відеоматеріал»:

- аудіозапис в форматі .mp3, .wma або відеозапис в форматі .mp4, .avi студійної якості;

-довідка з з радіо- або телекомпанії із підтвердженням дати виходу матеріалу у ЗМІ. За бажанням – текстове розшифрування матеріалу у форматі .doc.

ІІІ. Порядок визначення переможців конкурсу 

 1. Для оцінки матеріалів, підведення підсумків і прийняття рішення про визначення переможців створюється журі, склад якого затверджується наказом Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.

До складу журі конкурсу залучаються представники Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації, творчих спілок, науковці, фахівці з питань  журналістики, представники постійних комісій обласної ради (за згодою).

 1. Організаційною формою роботи журі конкурсу є засідання.
 2. Засідання журі є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 від загального складу журі.
 3. Матеріали, подані на конкурс, повинні відповідати таким критеріям:

актуальність і суспільна значущість теми;

об'єктивність підходу;

переконливість аргументації;

незалежність авторської позиції;

аналіз інформації, глибина опрацьовування і висвітлення теми;

професійний рівень журналіста в розкритті теми;

оригінальність подачі матеріалу;

мовна і літературна майстерність.

Кожен критерій оцінюється в 5 балів.

 1. Рішення журі конкурсу про визначення і нагородження переможців конкурсу оформляється протоколом, який підписується усіма членами журі конкурсу.
 2. Організатори не несуть відповідальності за помилки й похибки, що містяться у наданій заявці та/або матеріалі.
 3.  Матеріали, подані для участі у Конкурсі, авторам не повертаються та не рецензуються.
 4. Організатори Конкурсу не несуть відповідальність за перевірку приналежності авторських прав на матеріали особам, які подали їх на конкурс. За подання будь-якої недостовірної інформації на конкурс відповідальність несе особа, яка надала цю інформацію.

 

ІV. Нагородження переможців конкурсу 

 1. Переможці конкурсу у кожній номінації нагороджуються дипломами і грошовою винагородою у розмірах:

 

«Краща стаття»

«Краща онлайн-публікація»

«Кращий радіо- або відеоматеріал»

І місце

10000

10000

10000

ІІ місце

6000

6000

6000

ІІ місце

6000

6000

6000

ІІІ місце

3000

3000

3000

ІІІ місце

3000

3000

3000

ІІІ місце

3000

3000

3000

Розмір грошової винагороди встановлено з урахуванням податків.

 1. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів обласного бюджету відповідно до Регіональної програми сприяння розвитку інформаційного простору та громадянського суспільства у Вінницькій  області на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням 4 сесії обласної ради 7 скликання від 11 лютого 2016 року (зі змінами).
 2. Офіційне оголошення результатів конкурсу та нагородження переможців відбувається 16 листопада до Дня працівників радіо, телебачення та зв'язку.
 3. Підсумки конкурсу оприлюднюються в засобах масової інформації, а також на веб-сайті обласної державної адміністрації.

ЗАЯВКА 
на участь у кокурсі журналістськиї робіт  „Моя Вінниччина"

 

Прізвище, ім'я, по батькові автора____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
Місце проживання _________________________________________________________________________
Місце роботи ______________________________________________________________________________ 
Телефон, електронна адреса ________________________________________________________________
Назва видання, де опубліковано матеріал ______________________________________________________
Назва і дата публікації матеріалу (-ів) __________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________(копії публікацій додаються) 
Назви основних проектів:____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Номінація __________________________________________________________________________________ 
Додатки: __________________________________________________________________________________

_____________                                 _________________                        ______________
       дата                                                       підпис                                 (ініціали, прізвище)