РОЗПОРЯДЖЕННЯ №498 від 04 липня 2016 року

12.07.2016 |

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 04 липня 2016 року № 498Про організацію ліцензування певних видів
господарської діяльності облдержадміністрацією

Відповідно до законів України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про місцеві державні адміністрації», постанов Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1658 «Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру», від 04 липня 2001 року № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності», від 05 серпня 2015 року № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Державної регуляторної служби України «Про затвердження форми ліцензійного звіту» від 14 липня 2015 року № 782/39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 15 липня 2015 року № 849/27294 з метою належної організації роботи щодо ліцензування певних видів господарської діяльності

1. Покласти функції з розгляду та підготовки документів для видачі ліцензій:

1.1. З централізованого водопостачання та водовідведення крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом та виробництва теплової енергії, транспортування теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії, крім виробництва, транспортування та постачання теплової енергії за нерегульованим тарифом на Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури облдержадміністрації.
1.2. З освітньої діяльності закладів освіти на Департамент освіти і науки облдержадміністрації.
1.3. З зовнішньоекономічної діяльності на Департамент міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації.

2. Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, освіти і науки, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку виконують функції з ліцензування певних видів господарської діяльності в частині:
розгляду відповідних заяв та документів суб’єктів господарювання;
підготовки проектів рішень про залишення заяви про отримання ліцензії без розгляду, видачу або відмову у видачі ліцензії (копії ліцензії), переоформлення ліцензії, визнання ліцензії недійсною, анулювання ліцензії;
підготовки ліцензії та подання її на підпис відповідному заступнику голови облдержадміністрації;
формування, ведення та зберігання ліцензійних справ;
надання інформації з ліцензійних справ та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
формування та ведення ліцензійного реєстру, подання щорічного звіту про ліцензійну діяльність з відомостями про видані ліцензії або про внесення змін до Єдиного ліцензійного реєстру Державній регуляторній службі України;
розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та власному веб-сайті інформації про прийняті рішення за відповідним видом господарської діяльності та забезпечення її актуалізації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
передачі до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відомостей про прийняте рішення стосовно видачі чи анулювання ліцензії та забезпечення їх актуалізації;
інформаційного та методичного супроводження ліцензування;
здійснення контролю за додержанням ліцензіатами вимог ліцензійних умов та за результатами перевірки підготовки відповідного проекту рішення.
здійснення перевірки документів, що підтверджують відсутність контролю, у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», за діяльністю ліцензіата осіб - резидентів інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України.

3. Департаменти облдержадміністрації: житлово-комунального господарства, енергетики та інфраструктури, освіти і науки, міжнародного співробітництва та регіонального розвитку діють у спосіб та за процедурами, визначеними Законом України “Про ліцензування видів господарської діяльності” та іншими нормативно-правовими актами у сфері ліцензування.

4. Установити, що ліцензія підписується заступниками голови облдержадміністрації відповідно до розподілу обов'язків і засвідчується гербовою печаткою облдержадміністрації.

5. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови облдержадміністрації від 04 квітня 2008 року № 124 «Про організацію ліцензування обласною державною адміністрацією певних видів господарської діяльності», від 29 січня 2010 року № 34 « Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 04 квітня 2008 року № 124», від 16 грудня 2011 року № 704 « Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 04 квітня 2008 року № 124».

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.Голова обласної державної
адміністрації
В.КОРОВІЙ