Розпорядження № 428 від 22 травня 2018 року

Розпорядження № 428 від 22.05.2018р.

 

 

 Про обласну тристоронню соціально-економічну раду

  

 

Відповідно до Закону  України «Про соціальний діалог в Україні»,  Типового положення про територіальну тристоронню соціально-економічну раду, затвердженого на засіданні Національної тристоронньої соціально-економічної ради 20 лютого 2012 року  та з метою посилення захисту соціально-економічних інтересів працюючих всіх форм власності, сприяння у врегулюванні соціально-трудових відносин сторін, покращення ситуації у сфері колективно-договірного регулювання:

1. Затвердити склад обласної тристоронньої соціально-економічної ради (далі ­– тристороння рада) та положення про неї, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 06 жовтня 2011 року № 540 «Про територіальну тристоронню соціально-економічну раду».

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

  

Голова обласної державної

          адміністрації                                                                     

      В. КОРОВІЙ

 

  

 

 

                ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

               облдержадміністрації

    22  травня 2018 року №428

 

С К Л А Д

територіальної тристоронньої соціально-економічної ради

 

     від органів виконавчої влади:

 

КОРОВІЙ

Валерій Вікторович

 

-

голова облдержадміністрації, співголова тристоронньої соціально-економічної ради

 

ГИЖКО

Андрій Петрович

-

перший заступник голови облдержадмі-ністрації

 

ІВАСЮК

Ігор Дмитрович

 

-

заступник голови облдержадміністрації

 

БАБІЙ

Олег Васильович

 

-

начальник відділу субвенцій соціально-економічного розвитку та фінансування виробничої сфери Департаменту фінансів облдержадміністрації

 

ВОЛКОВ

Сергій Адієвич

 

 

-

директор Департаменту житлово-комуналь-ного господарства, енергетики та інфра-структури облдержадміністрації

ГРАБОВИЧ

Людмила Олексіївна

-

директор Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації

 

ЗАБОЛОТНА

Наталя Михайлівна

-

директор Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації

 

КОРЧАКА

Олена Сергіївна

-

начальник Головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області (за згодою)

 

КУРДЕША

Інна Володимирівна

-

начальник відділу праці та соціально-трудових відносин управління праці та сімейної політики  Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації, секретар тристоронньої соціально-економічної ради

 

 

МЕРЕЖКО

Володимир Миколайович

-

директор Департаменту міжнародного спів-робітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

 

ТКАЧУК

Микола Федорович

 

-

директор Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації

 

     від Федерації профспілок області (за згодою): 

КОЛЕСНИК

Микола Павлович

-

голова Федерації профспілок області, співголова тристоронньої соціально-еконо-мічної ради

 

АНДРУШКОВ

Юрій Сергійович

-

голова Жмеринської територіальної проф-спілкової організації профспілки залізнич-ників і транспортних будівельників України

 

БАБЕНКО

Дмитро Васильович

 

-

голова обласної організації профспілки працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів

 

ІВАЦКО

Іван Дмитрович

 

-

голова обласної організації профспілки працівників лісового господарства

КОВАЛЬЧУК

Любов Борисівна

 

-

голова обласної організації профспілки працівників державних установ

ЛЄТА

Іван Іванович

 

-

голова обласної організації профспілки працівників охорони здоров’я

НАВРОЦЬКИЙ

Євгеній Миколайович

-

голова обласної організації профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості

 

ПОБЕРЕЖНА

Тетяна Іванівна

 

-

голова обласної організації профспілки працівників культури

ПУГАЧОВ

Сергій Георгійович

 

-

голова обласної організації профспілки працівників освіти і науки

 

СЛОБОДЯНЮК

Володимир Петрович

-

заступник голови Федерації профспілок області

 

ШПАЧУК

Євген Спиридонович

 

-

 

заступник голови обласної організації профспілки працівників агропромислового комплексу

   

  від обласного об’єднання організацій роботодавців (за згодою): 

АНТОНЮК

Леонід Михайлович

 

-

виконавчий директор Вінницького обласного об’єднання організацій роботодавців

 

БІРЮКОВ

Олександр Олександрович

 

-

голова правління Вінницької обласної організації роботодавців енергетичної галузі

 

ГАЛАЧЕНКО

Олександр Олександрович

 

-

голова правління Вінницької обласної організації роботодавців туристичних агентств, готелів та санаторно-курортних організацій

 

ЗАБРОДСЬКИЙ

Олександр Павлович

 

-

голова правління Вінницької міської організації роботодавців

КОВТУН

Анатолій Васильович

 

-

голова правління Вінницької обласної організації роботодавців гірничодобувної галузі

 

КУЗНЄЦОВ

Петро Дмитрович

 

-

голова правління Вінницького обласного об’єднання організацій роботодавців, співголова тристоронньої соціально-економічної ради

 

ПАНАСЮК

Микола Іванович

 

-

голова агрооб’єднання «Вінницька рада сільгоспвиробників»

 

РЕДЧИК

Валерій Миколайович

 

-

виконавчий директор Вінницького регіональ-ного відділення Українського союзу промисловців і підприємців

 

СИДОРУК

Володимир Степанович

-

голова правління Калинівської районної організації роботодавців

 

ТРАЧУК

Володимир Валентинович

 

-

голова правління Вінницької обласної організації роботодавців малого та середнього бізнесу «Поділля»

 

ЧЕХ

Григорій Іванович

-

голова правління Теплицької районної організації роботодавців

 

Керівник апарату обласної

  державної адміністрації                                                               

В. БОЙКО


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови

облдержадміністрації

22 травня 2018 року 

№428№07.2014  №  269-о  

ПОЛОЖЕННЯ

про обласну тристоронню соціально-економічну раду

 

1. Обласна тристороння соціально-економічна рада (далі – тристороння рада) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом для узгодженого вирішення сторонами соціального діалогу проблем, що виникають у соціально-економічній сфері області та трудових відносинах між найманими працівниками і роботодавцями, який утворюється з представників обласної державної адміністрації, обласної ради профспілок та спільного представницького органу організації роботодавців області (далі – сторони соціального діалогу).

 2. Тристороння рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про соціальний діалог в Україні», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії обласної Ради, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, Генеральною, галузевими і територіальною угодами, а також цим Положенням.

 3. Тристороння рада здійснює свою діяльність на засадах: законності та добровільності, репрезентативності сторін профспілок і роботодавців та їх представників, незалежності, рівності та взаємної відповідальності сторін, конструктивності та взаємодії, взаємної поваги та пошуку компромісних рішень, пріоритетності узгоджувальних процедур, відкритості та гласності, обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей і виконання прийнятих рішень.

 4. Основними завданнями тристоронньої ради є:

 1) вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо економічного і соціального розвитку та розвитку трудового потенціалу області;

 2) підготовка та надання узгоджених пропозицій місцевим органам виконавчої влади і органам місцевого самоврядування з питань формування та реалізації в області державної економічної та соціальної політики, регулювання економічних, соціальних і трудових відносин та шляхів подальшого їх розвитку.

 5. Тристороння рада відповідно до покладених завдань:

 1) вивчає та аналізує стан економічного та соціального розвитку області, виробляє та надає місцевим органам виконавчої влади або органам місцевого самоврядування рекомендації щодо його оптимізації;

 2) інформує місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та Національну територіальну тристоронню соціально-економічну раду про стан соціального діалогу і діяльність його інституцій на території області та надає пропозиції щодо його удосконалення;

 3) запроваджує механізми постійної системної взаємодії між сторонами соціального діалогу для координації їх зусиль при вирішенні економічних і соціальних питань та регулювання економічних, соціальних і трудових відносин в області;

 4) бере участь у формуванні обласного бюджету на відповідний рік, надає пропозиції щодо фінансування регіональних цільових програм, соціальних виплат та інших питань, що зачіпають інтереси сторін соціального діалогу;

 5) організовує консультації сторін соціального діалогу для узгодження рішень щодо розвитку економічної й соціальної сфер, вироблення пропозицій стосовно стратегії розвитку області з урахуванням інтересів найманих працівників, роботодавців і держави;

 6) бере участь у розробленні обласної програми економічного і соціального розвитку, інших цільових програм та нормативно-правових актів, що приймаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно регулювання економічних і соціально-трудових відносин;

 7) на основі моніторингу стану соціально-економічних та трудових відносин, додержання прав працівників і роботодавців та прийнятих узгоджених рішень готує рекомендації органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування щодо: оплати праці, забезпечення гідних умов праці на підприємствах, в установах і організаціях, розташованих в області; створення сприятливого середовища для ефективної діяльності підприємств, професійних спілок та організацій роботодавців, що діють на території області та з інших питань, що належать до компетенції тристоронньої ради, які сторони вважають значущими;

 8) розробляє пропозиції щодо укладання та виконання територіальної угоди, сприяє укладенню колективних договорів;

 9) сприяє врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів) на території області;

 10) організовує проведення науково-практичних конференцій, консультацій, семінарів та інших заходів з питань розвитку соціального діалогу на обласному рівні;

 11) проводить регулярні, не менше двох разів на рік, інформаційні зустрічі з керівниками фіскальних та інших контролюючих органів з питань змін у чинному законодавстві та практики його застосування;

 12) затверджує регламент та плани роботи тристоронньої ради.

 6. Тристороння рада має право:

 1) звертатися до місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з пропозиціями, схваленими її рішенням;

 2) делегувати своїх представників для участі в обговоренні органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками та організаціями роботодавців питань соціальної та економічної політики;

 3) запрошувати до участі у засіданнях тристоронньої ради представників районів і міст області;

 4) одержувати від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, професійних спілок, організацій роботодавців, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

 5) проводити консультації із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування стосовно питань, пов’язаних із розробленням та реалізацією програм соціально-економічного розвитку області;

 6) звертатися до Національної тристоронньої соціально-економічної ради з питань, що потребують врегулювання на національному рівні;

 7) створювати експертні, робочі комісії та групи для вироблення та узгодження відповідних рішень тристоронньої ради, підготовки пропозицій та рекомендацій органам виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин в області.

 7. Тристороння рада складається з рівної кількості повноважних представників сторін соціального діалогу і об’єднує 33 члени, які виконують свої обов’язки на громадських засадах:

 1) 11 членів профспілкової сторони, делегованих репрезентативними профспілками та їх об’єднаннями, які мають відповідний обласний статус;

 2) 11 членів сторони роботодавців, делегованих репрезентативними організаціями роботодавців та їх об’єднаннями, які мають відповідний обласний статус;

 3) 11 членів сторони органів виконавчої влади, призначених обласною державною адміністрацією.

Строк повноважень членів ради становить шість років.

 8. Координує діяльність тристоронньої ради голова, який обирається на першому засіданні із співголів сторін терміном на два роки, почергово від представників кожної із сторін.

Порядок та черговість ротації голови тристоронньої ради визначається і затверджується на її першому засіданні та вноситься окремими розділом до регламенту тристоронньої ради.

 9. Співголова тристоронньої ради:

 1) організовує та координує діяльність відповідної сторони;

 2) здійснює представництво відповідної сторони у тристоронній раді та за дорученням сторони – поза нею;

 3) вносить за дорученням відповідної сторони пропозиції щодо розгляду питань на засіданнях тристоронньої ради;

 4) формулює та представляє за дорученням сторони її позицію в процесі обговорення та прийняття рішень тристоронньою радою, а також у відносинах зі сторонами в період між засіданнями тристоронньої ради;

 5) скликає засідання відповідної сторони тристоронньої ради для вироблення та узгодження спільної позиції з питань, що належать до компетенції сторони;

 6) узгоджує та забезпечує проведення консультацій сторін тристоронньої ради;

 7) забезпечує інформування членів тристоронньої ради від відповідної сторони про рішення, а також про результати консультацій і домовленостей, досягнутих на засіданнях тристоронньої ради та в період між ними.

 10. Члени тристоронньої ради:

 1) беруть участь в обговоренні питань порядку денного засідання тристоронньої ради;

 2) вносять пропозиції щодо діяльності тристоронньої ради та вирішення проблем, що відносяться до її компетенції;

 3) представляють відповідну сторону або тристоронню раду при обговоренні у відповідному органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування, об’єднаннях роботодавців та профспілок питань формування та реалізації на території області державної економічної й соціальної політики, регулювання економічних, соціальних та трудових відносин (за дорученням тристоронньої ради та/або погодженням з відповідними сторонами);

 4) беруть участь у роботі експертних, робочих комісій та груп, інших заходах з метою розгляду питань соціально-економічного розвитку та трудових відносин на території області та підготовки відповідних узгоджених рішень;

 5) інформують органи та організації, що їх делегували до складу тристоронньої ради, про її діяльність, прийняті нею рішення та про свою роботу.

 11. Організаційною формою діяльності тристоронньої ради є засідання, які проводяться не рідше двох разів на рік.

Позачергове засідання тристоронньої ради скликається на вимогу голови або однієї із сторін чи за взаємною згодою співголів.

Засідання тристоронньої ради є правомочним, якщо на ньому присутня більшість її членів від кожної сторони. Головує на засіданнях голова тристоронньої ради або співголова тристоронньої ради за дорученням голови.

Рішення тристоронньої ради оформляються протоколом (у разі необхідності – у вигляді пропозицій, висновків та рекомендацій), який підписується головою тристоронньої ради чи/або співголовою, головуючим на засіданні, та секретарем тристоронньої ради.

Пропозиції та рекомендації, схвалені рішенням тристоронньої ради, є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, яким вони адресовані, за участю делегованих членів тристоронньої ради.

Пропозиції з питань, що потребують врегулювання на національному рівні, подаються на розгляд Національної тристоронньої соціально-економічної ради та центральних органів виконавчої влади.

 12. Для реалізації своїх функцій за рішенням тристоронньої ради можуть утворюватися експертні, робочі комісії та групи, проводяться консультації, узгоджувальні процедури, семінари, інші заходи.

Кожна сторона має право звертатися до фахівців та експертів за консультаціями і роз’ясненнями стосовно питань, які розглядаються тристоронньою радою. Відповідні висновки щодо таких питань можуть розглядатися на засіданнях тристоронньої ради.

 Матеріально-технічне забезпечення діяльності тристоронньої ради здійснюється сторонами тристоронньої ради.

Згідно із домовленістю сторін, матеріально-технічне забезпечення підготовки засідання може здійснюватися стороною, яка є відповідальною за його проведення або його ініціювала.

 13. Порядок скликання і проведення засідань, прийняття рішень тристоронньої ради, її діяльності у період між засіданнями, визначається регламентом, який затверджується тристоронньою радою.

 14. Тристороння рада систематично інформує громадськість області про свою діяльність, прийняті рішення та стан їх виконання через місцеві засоби масової інформації та офіційні веб-сайти сторін соціального діалогу.

 15. Контроль за виконанням прийнятих рішень та досягнутих домовленостей здійснюється безпосередньо сторонами соціального діалогу.

 16. Тристороння рада використовує в роботі бланки зі своїм найменуванням.

  

Керівник апарату обласної

  державної адміністрації                                                             

     В. БОЙКО