Розпорядження №354 від 26 квітня 2018

 

 Розпорядження №354 від 26.04.2018

 

 

                                                                                                

Про посилення соціального діалогу та співпраці між орга­нами влади, роботодавцями і профспілками області

  

Відповідно до статті 6, статтей 24, 37 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законів України «Про соціальний діалог в Україні», «Про охорону праці», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності», з метою розширення сфери застосування колективних угод та підвищення рівня їх виконання, збільшення ефективності соціального діалогу, посилення ролі профспілок у питаннях колективно-договірного регулювання праці, детінізації заробітної плати та своєчасності її виплати, збереження існуючих та створення нових робочих місць, запобігання виникнення колективних трудових спорів, підтримання соціальної стабільності в області:

 1. Головам районних державних адміністрацій, міським головам міст обласного значення:

 1) активізувати співпрацю з профспілковими організаціями та об’єднаннями роботодавців у питаннях, пов’язаних із укладанням, реєстрацією та виконанням колективних договорів і угод, додержанням законодавства про працю та зайнятість, законодавства про охорону праці тощо;

 2) розглянути можливість залучення представників галузевих профспілок, організацій роботодавців до участі в засіданнях колегій, нарадах, засіданнях у форматі «круглого столу», семінарах з питань удосконалення роботи у відповідних сферах економіки з метою розширення соціального партнерства та підвищення спільної відповідальності за розвиток соціально-трудових відносин;

 3) залучати представників профспілок до розробки проектів місцевих програм зайнятості населення;

 4) сприяти інформуванню підприємств району (міста) про можливість на засадах соціального партнерства та з метою подальшого підвищення ефективності роботи підприємств всіх форм власності, взяти участь у регіональному конкурсі на звання «Підприємство лідер на ринку праці Вінниччини»;

5) організувати подання інформації на учасників, які виявили бажання взяти участь у конкурсі на звання «Підприємство лідер на ринку праці Вінниччини» до Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації  (Заболотна Н. М.) у термін до 1 червня 2018 року за формою, що додається.

 2. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації (Василюк С. М.) забезпечувати висвітлення в засобах масової інформації про стан соціального діалогу в регіоні.

 3. Відповідальним виконавцям інформувати Департамент соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації (Заболотна Н. М.) про виконання цього розпорядження щопівроку до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 4. Департаменту соціальної та молодіжної політики обласної державної адміністрації (Заболотна Н. М.) забезпечити аналіз стану виконання завдань, визначених розпорядженням та інформувати за результатами проведеної роботи  обласну державну адміністрацію щопівроку до 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

 5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Вінницької обласної державної адміністрації Івасюка І.Д.

  

     Перший заступник голова

обласної державної адміністрації                                             

А. ГИЖКО

 

Додаток (Подання на учасника регіонального конкурсу  «Підприємство лідер на ринку праці Вінниччини»)