ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНЕ ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ

Розпорядження голови облдержадміністрації «Про регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав» від 12.12.2002 р. №410


ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕНЕ
ПЕРІОДИЧНЕ ВІДСТЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЇ

регуляторного акту-розпорядження голови облдержадміністрації «Про регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав»
від 12.12.2002р. №410Відстеження результативності дії регуляторного акту проведено Департаментом регіонального економічного розвитку облдержадміністрації.

Мета регулювання: реалізація державної політики ціноутворення на інвентаризацію нерухомого майна, створення однакових та рівноправних умов при наданні вказаних послуг для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, забезпечення доступного рівня цін для споживачів.

Мета дослідження: мета періодичного дослідження полягає у визначенні ефективності регуляторного акту – розпорядження голови обласної державної адміністрації: від 12.12.2002р. №410 «Про регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав» шляхом аналізу статистичних даних.

Підстава для дослідження: підставою для періодичного дослідження є виконання Плану-графіку здійснення заходів з відстеження результативності регуляторних актів Вінницької облдержадміністрації на 2015 рік.

Строк виконання заходів з відстеження: грудень 2015 року.

Статус дослідження: періодичне

Метод дослідження - аналіз статистичних даних.
Показниками результативності (індикаторами ефективності) дії розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2002року № 410 «Про регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав» були визначені:
1. Основні показники господарської діяльності підприємства;
2. Собівартість послуг, наданих підприємством;
3. Кількість виданих документів за основними напрямками діяльності підприємства;
4. Показники оперативності зміни тарифів;
5. Структура валових доходів;
6. Кількість суб’єктів господарювання, від яких надійшли скарги.
Враховуючи соціальну значимість послуг БТІ та необхідність контролю у цій сфері в області, відповідно до повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.96 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», запроваджено державне регулювання тарифів на послуги, пов’язані з набуттям права власності на об’єкти нерухомого майна шляхом встановлення граничного рівня рентабельності у розмірі 20 відсотків до собівартості для всіх підприємств, що надають послуги з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав за кожним видом послуг при звичайному терміні виконання.
Стосовно реєстрації прав власності на об’єкти нерухомого майна необхідно відзначити, що відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та у зв’язку з реформуванням системи центральних органів виконавчої влади було створено Державну реєстраційну службу України (Укрдержреєстр). Повноваження комунальних підприємств «Бюро технічної інвентаризації» з реєстрації прав власності були передані органам Державної реєстраційної служби та структурним підрозділам територіальних органів Міністерства юстиції України. У зв’язку з цим з 1 січня 2013 року БТІ були позбавлені функцій держреєстраторів прав власності на нерухоме майно.
Аналіз результативності дії зазначеного розпорядження здійснюється за кількісними та якісними показниками (таблиця 1).
Проведеним дослідженням результативності регуляторного акту - зазначеного розпорядження встановлено наступне.
В області послуги, пов’язані з інвентаризацією нерухомого майна та оформленням прав власності на нього, надають 8 БТІ, які відносяться до комунальної власності, а саме: Вінницьке обласне об’єднане БТІ, КП «Вінницьке міське БТІ», Барське, Бершадське і Ямпільське районні БТІ, а також Тульчинське, Гайсинське та Могилів-Подільське міжрайонні БТІ. Що стосується комунального підприємства «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації», то вказане підприємство листом від 15.12.2015р. №1214 відмовило в наданні інформації для проведення періодичного відстеження результативності регуляторного акту – розпорядження голови ОДА від12.12.2002р. №410.

Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:
Проведене відстеження показало, що затверджений розпорядженням рівень рентабельності у розмірі 20 відсотків до собівартості для вищевказаних БТІ області забезпечує стабільну роботу даних підприємств, дає можливість населенню та підприємницьким структурам отримувати якісні соціально-необхідні послуги та роботи в зручний для них термін. В той же час підприємства мають можливість оперативно при зміні вартості складових витрат переглядати тарифи на свої послуги.
З часу проведення попереднього періодичного відстеження дії регуляторного акта підприємствами переглядалися тарифи на послуги з інвентаризації нерухомого майна, оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна. Так, вартість 1 нормо-години без ПДВ збільшилась в порівнянні з 2012 роком по 6-ти підприємствах:

Таблиця 1
Темпи росту вартості нормо-години
 
 
№ п/п
Назва підприємства
Вартість нормо- години в грудні 2012 р. грн. Вартість нормо- години в грудні 2015 року, грн. Темп росту,
рази
1. Барське РБТІ 49,09 68,34 1,4
2. Бершадське РБТІ 51,03 64,72 1,27
3. Вінницьке обласне об’єднане БТІ 45,20 68,58 1,52
4. Гайсинське МБТІ 60,23 65,08 1,08
5. Могилів-Подільське МБТІ 61,30 61,30 -
6. Тульчинське МБТІ 59,15 66,73 1,13
7. Ямпільське РБТІ 52,40 70,80 1,35Підвищення вартості нормо-години і внаслідок цього підняття тарифів на послуги БТІ відбулось в результаті впливу таких основних факторів як: значне зростання цін придбання на канцелярські товари, підвищення комунальних платежів, подорожчання послуг по обслуговуванню офісної техніки, а також індексація заробітної плати працівників БТІ. При цьому рівень рентабельності за 11 місяців 2015р. на даних підприємствах коливається від 0,9% (Барське РБТІ) до 8% (Могилів-Подільському МБТІ). Разом з тим, господарська діяльність Гайсинського МБТІ та Бершадського РБТІ в зазначеному періоді була збитковою.
Необхідно відзначити, що вартість нормо-години станом на 01.12.2015р. порівняно з аналогічним періодом 2014р. також виросла, зокрема в 5-ти БТІ, а саме в Барському РБТІ - на 4,5%, в Бершадському РБТІ – на 3,7%, у Вінницькому обласному об’єднаному БТІ – на 17,5%, у Гайсинському МБТІ – на 7,1%, у Ямпільському РБТІ – на 15,8%. Причини зростання вартості нормо-години є аналогічними вищезазначеним факторам зміни тарифів на послуги БТІ порівняно з 2012 роком.
В структурі валових доходів БТІ області питома вага доходів від звичайного терміну виконання замовлень коливається від 81% в Ямполі до 100% в Бершаді та Тульчині. Тобто, переважна кількість послуг БТІ надається при звичайному терміні виконання робіт по технічній інвентаризації та оформленню прав власності на об’єкти нерухомого майна, причому в 2015р. спостерігається тенденція до збільшення цієї частки порівняно з аналогічним періодом 2014р.
Що стосується опрацьованих замовлень, то переважна кількість виданих документів за основними напрямками діяльності в усіх БТІ області (таблиця 2) припадає на послуги з технічної інвентаризації нерухомого майна, питома вага яких в 2015р. коливається від 49,6% у Вінницькому обласному БТІ до 100% в Тульчинському міжрайонному БТІ та Ямпільському районному БТІ. Кількість послуг з приватизації нерухомого майна є незначною в загальних обсягах виданих документів і складає від 0,3% у Вінницькому обласному БТІ до 2,5% в Могилів-Подільському міжрайонному БТІ. Послуги з експертної оцінки будівель та споруд в 2014-2015рр. надають тільки 2 бюро технічної інвентаризації, зокрема, Гайсинське міжрайонне БТІ та Могилів-Подільське міжрайонне БТІ, а питома вага цих послуг в загальній кількості виданих цими підприємствами документів станом на 01.12.2015р. склала 7,1% та 0,4% відповідно.
Тарифи на послуги, які надаються фізичним та юридичним особам, сформовані підприємствами БТІ виходячи з вартості однієї нормо-години відповідно до вимог;
- Порядку визначення собівартості та відпускної ціни на роботи (послуги), що виконуються організаціями технічної інвентаризації України, затвердженого Держбудом України 30.04.1999р.;
- Збірника норм часу на роботи, що виконуються суб’єктами господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 21.11.2003р. № 198, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.02.04 р. за № 188/8787;
- Методичних рекомендацій з питань застосування норм часу на роботи та послуги, що виконуються бюро технічної інвентаризації України, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу України від 08.04.2004р. №76.

Виходячи із вищезазначеного, можна зробити висновок, що на час проведення періодичного відстеження результативності дії розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2002р. №410 «Про регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав» визначених цілей досягнуто, зокрема, в реалізації державної політики ціноутворення на послуги БТІ, створенні однакових та рівноправних умов при наданні вказаних послуг для всіх суб’єктів підприємницької діяльності, забезпеченні доступного рівня цін для споживачів.
Органи влади та місцевого самоврядування протягом дії вказаного регуляторного акту не одержували звернень (скарг) та нарікань від БТІ області на перешкоди в здійсненні господарської діяльності, пов’язаної із запровадженням регуляторного акта.
Дане розпорядження забезпечує контроль в реалізації державної політики щодо регулювання цін в діяльності комунальних підприємств, не створює перешкод в їх діяльності. Можливість здійснення контролю за включенням до тарифів на послуги БТІ економічно обґрунтованих витрат забезпечує дотримання балансу інтересів держави, підприємств БТІ та населення.
Разом з тим, необхідно відзначити, що з 1 січня 2013р. вступив в дію Закон України від 01.07.2004р. № 1952-ІV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», який передбачав створення єдиної системи державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Відповідно до вимог цього Закону було створено Державну реєстраційну службу України (Укрдержреєстр).
До вступу в дію вищезазначеного Закону державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно здійснювали бюро технічної інвентаризації, які працювали прибутково. Попереднє відстеження результативності розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2002р. № 410 «Про регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав», проведене в грудні 2012р., свідчить про те, що за 9 місяців 2012р. всі підприємства БТІ області були прибутковими, а фактичний рівень рентабельності складав від 5,8% до 12,2%. Питома вага виконаних в 2012р. замовлень на виконання послуг з реєстрації прав власності на нерухоме майно в загальній кількості виданих документів складала від 23,2% до 67,7%. Внаслідок передачі цих повноважень БТІ втратили значні суми валових доходів.

Таким чином, на дію регуляторного акту-розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2002р. № 410 «Про регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав» негативно вплинули значні зменшення замовлень споживачів у зв’язку з введенням в дію Закону України від 01.07.2004р. № 1952-ІУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також значні темпи інфляції. Проте, законодавством не вносились зміни до п.12 додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.96 №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» щодо виключення повноважень обласних державних адміністрацій по встановленню (регулюванню) тарифів на реєстрацію прав власності на об'єкти нерухомого майна.
Враховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне, розпорядження голови облдержадміністрації від 12.12.2002р. № 410 «Про регулювання тарифів на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об’єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав», залишити без змін та здійснювати періодичне відстеження результативності його дії у визначений законодавством термін.

Додаток.doc

"Гаряча лінія" голови облдержадміністрації Валерія Коровія з питань протидії корупції та додержання законодавства з питань праці і зайнятості населення та захисту прав інвесторів
тел.: (0432) 65-17-61
e-mail: stop_korupcia@vin.gov.ua

Повідомлення про корупційне правопорушення

Архів новин

Липень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4