Інформація про здійснення державної регуляторної політики Вінницькою облдержадміністрацією у 2018 році

Регуляторна діяльність обласної державної адміністрації здійснюється відповідно до основних принципів державної регуляторної політики, визначених  Законом України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Планування регуляторної діяльності

Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації здійснюється на рівні Департаментів та управлінь  облдержадміністрації – розробників регуляторних актів.

На виконання вимог статей 7, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Вінницькою облдержадміністрацією в установленому порядку були прийняті та оприлюднені на сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка,  інвестиції/Регуляторна діяльність» - План підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік та План-графік здійснення відстеження результативності дії регуляторних актів.

 

Підготовка проектів регуляторних актів

План підготовки проектів регуляторних актів  Вінницької облдержадміністрації на 2018 рік був затверджений 15 грудня 2017 року  та оприлюднений на сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка, інвестиції/Регуляторна діяльність/Плани підготовки регуляторних актів».

Відповідно до Плану підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації протягом 2018 року підготовлено та прийнято 3  нових регуляторних акти та 4 регуляторних акти, якими внесені зміни до діючого регуляторного акта (розпорядження голови ОДА від 31 березня 2006 року №114), а саме:

- розпорядження голови  облдержадміністрації від 19 лютого 2018 року №129 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року № 114», зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 23 лютого 2018 року за № 31/152;

- розпорядження голови облдержадміністрації від 19 квітня 2018 року №323 «Про затвердження тарифу на платну послугу «Медичне обслуговування», що надається Філією Комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» «Вінницька станція екстреної медичної допомоги»;

- розпорядження голови облдержадміністрації від 21 серпня 2018 року №647 «Про внесення змін до Тарифів на платні медичні послуги, що надаються комунальним підприємством «Вінницький обласний наркологічний диспансер «Соціотерапія»;

- розпорядження голови облдержадміністрації від 21 серпня 2018 року №648 «Про затвердження тарифу на платну послугу «Медичні огляди», що надається Філією Комунальної установи «Територіальне медичне об’єднання «Вінницький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»» «Вінницька станція екстреної медичної допомоги»;

- розпорядження голови облдержадміністрації від 6 листопада 2018 року №844 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року № 114» (Липовець ЦРЛ);

- розпорядження голови облдержадміністрації від 20 грудня 2018 року №966 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року № 114» (Хмільник ЦРЛ);

- розпорядження голови облдержадміністрації від 20 грудня 2018 року №967 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 31 березня 2006 року № 114» ( Крижопіль ОЛІЛ);

При підготовці проектів регуляторних актів забезпечено дотримання вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». З метою отримання зауважень та пропозицій проекти регуляторних актів  та аналізи регуляторного впливу з М-тестами були розміщені на сайті облдержадміністрації в розділі «Економіка, інвестиції /Регуляторна діяльність/Проекти регуляторних актів». Після проведення громадських обговорень, проекти отримали погодження Державної регуляторної служби України (Рішення № 6-Т від 19 січня 2018 року, Рішення №22-Т від 30 березня 2018 року, Рішення № 66-Т від 12 липня 2018 року, Рішення №67-Т від 12 липня 2018 року, Рішення №118 від 9 жовтня 2018 року, Рішення №176 від 29 листопада 2018 року та Рішення №177 від 29 листопада 2018 року).

 

Відстеження результативності дії регуляторних актів

План-графік відстеження дії регуляторних актів облдержадміністрації на 2018 рік був затверджений 15 грудня 2017 року та розміщений на сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка, інвестиції /Регуляторна діяльність/Відстеження результативності дії регуляторних актів, план-графік проведення відстежень».

Згідно зазначеного плану-графіку протягом  2018 року проведено  два відстеження результативності дії регуляторних актів – повторне та періодичне, інформація розміщена на сайті облдержадміністрації  (http://www.vin.gov.ua/invest/rehuliatorna-diialnist/133-vidstezhennia-rezultatyvnosti-dii-rehuliatornykh-aktiv-plan-hrafik-provedennia-vidstezhen/9149-zvit-pro-provedene-periodychne-vidstezhennya-rezultatyvnosti-diyi-rehulyatornoho-akta-2).

Проведено повторне відстеження результативності дії  розпорядження голови обласної державної адміністрації від  06 листопада  2017 року №  772,  зареєстрованого в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області 27 листопада  2017 року за  № 124/1462, «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації від 18 грудня  2009 року №  568».

Метою прийняття розпорядження є: використання повноважень, наданих постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» за переліком затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, встановлення тарифів на економічно обґрунтованому рівні для  забезпечення прозорості при проведенні розрахунків за надані платні послуги  Комунальним  некомерційним підприємством «Вінницька міська лікарня «Центр матері та дитини»».

Під час проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта був застосований статистичний метод одержання результатів відстеження.

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснювалось шляхом аналізу статистичної інформації КНП  «ВМКЛ  «Центр матері  та  дитини»  за показниками:

  • кількість суб’єктів господарювання за договорами, яким були надані послуги;
  • кількість фізичних осіб, яким були надані послуги;
  • сума коштів, які отримано закладом  охорони здоров’я від надання платних послуг.

          Кількісні та якісні значення показників результативності акта :

  • кількість суб’єктів господарювання за договорами, яким були надані послуги – 15;
  • кількість фізичних осіб, яким були надані послуги  – 430;
  • кошти, які отримано закладом охорони здоров’я від надання платних послуг – 43,4 тис.грн.

Виконання вимог акта не потребувало від суб’єктів господарювання та фізичних осіб, на яких поширюється його дія додаткових витрат.

Реалізація регуляторного акта запровадила систему регулювання тарифів на платні послуги, посилила дієвість та прозорість проведення розрахунків за надані платні послуги,  перелік яких визначено Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138, а також нормативно-правовий акт було приведено у відповідність до вимог чинного законодавства.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта показує, що за результатами його прийняття отримано певні позитивні соціально-економічні наслідки, що свідчать про доцільність та ефективність прийняття розпорядження «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації  від 18  грудня 2009 року №  568».

       

План підготовки проектів регуляторних актів облдержадміністрації на 2019 рік, затверджено 14 грудня 2018 року № 01.01-18/1619 та розміщено на сайті облдержадміністрації (www.vin.gov.ua) у розділі «Економіка, інвестиції/Регуляторна діяльність/Плани підготовки регуляторних актів». Крім цього, затверджено план-графік здійснення відстеження результативності дії регуляторних актів Вінницької облдержадміністрації на 2019 рік (від 14 грудня 2018 року № 01.01-18/1620), який також розміщено на сайті.

Станом на 01 січня 2019 року в реєстрі регуляторних актів облдержадміністрації  знаходиться  10 розпоряджень та 1 наказ структурного підрозділу облдержадміністрації, який  розміщено на сайті облдержадміністрації в розділі «Економіка, інвестиції/Регуляторна діяльність\Реєстр регуляторних актів».

Дотримання принципів державної регуляторної політики заходиться на постійному контролі обласної державної адміністрації.