Торговельне співробітництво Вінниччини з країнами Європейського Союзу

Торговельне співробітництво Вінниччини з країнами Європейського Союзу

 Не зважаючи на політичні та економічні виклики, для Вінницької області характерними залишаються тенденції зростання експорту товарів та послуг та позитивне сальдо зовнішньоторговельного обороту.

Впродовж останніх років підприємства Вінниччини суттєво розширювали зовнішньоторговельні зв’язки із господарюючими суб’єктами з інших країн. Зокрема, в 2010 році було налагоджено співпрацю із суб’єктами господарювання із 100 країн світу, у 2011 році – із 108, у 2012 році – із 110, у 2013 році – із 113, у 2014 році – із 129, у 2015 році – 121, у 2016 році – із 135,  у 2017 році – 142, у 2018 році – 138, у 2019 – 148, у 2020 році – 145 країн.  Станом за 6 місяців 2021 року зовнішньоторговельні операції з товарами здійснювалися з партнерами із  121 країни світу.

Серед партнерів Вінницької області чільне місце посідають країни ЄС. До складу Європейського Союзу входять найбільш розвинуті європейські держави, розширення співпраці з якими є особливо актуальним за умов погіршення зв’язків із Росією.  

16 вересня 2021 року минає шість років від часу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 1 січня 2021 року завершився п’ятий рік дії її економічної частини про зону вільної торгівлі, яка набрала чинності з початку 2016-го.

В останні роки торговельно-економічні відносини між Вінниччиною та країнами ЄС суттєво поглибилися.

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області, динаміка зовнішньої торгівлі вінницьких товарів з країнами ЄС у 2017-2021 роках наступна:

 

2017 рік

2018 рік

2019 рік

 

2020 рік

 

6 місяців 2021 року

 

млн.

дол. США

 

у % до 2016р.

млн.

дол. США

у %

до 2017р.

млн.

дол. США

у % до 2018р.

млн.

дол. США

у % до 2019р.

млн.

дол. США

у %

до

6 міс.

2020р.

Експорт

445,4

137,5

499,1

112,1

542,9

108,8

546,1

100,6

220,3

78,4

Імпорт

211,4

139,0

270,5

127,9

309,0

114,2

295,0

95,4

175,6

138,1

 

Питома вага експорту/імпорту товарів до/з країн ЄС від загального обсягу, у %

 

2017 рік

2018 рік

2019 рік

2020 рік

І півріччя      2021 року

Експорт

36,6

34,9

37,3

39,6

43,2

Імпорт

51,9

48,0

48,9

53,0

56,1

 

Зовнішня торгівля товарами підприємств Вінницької області з країнами ЄС за 6 місяців 2021 року.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив
220,3 млн.дол., або 43,2% від загального обсягу експорту та зменшився порівняно із І півріччям 2020 року на 21,6%.

Основними статтями експорту до країн ЄС є деревина і вироби з деревини (50,1 млн.дол.), зернові культури (38,8 млн.дол.), електротехнічне обладнання (37,3 млн.дол.), жири та олії тваринного або рослинного походження (28,1 млн.дол.), маруха (10,4 млн.дол.), алкогольні напої (10,2 млн.дол.), текстильні матеріали та текстильні вироби (6,2 млн.дол.), молочні продукти, яйця, мед (5,2 млн.дол.), різні промислові товари (4,7 млн.дол.), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (3,4 млн.дол.) та недорогоцінні метали та вироби з них (2,7 млн.дол.).

Імпорт товарів із країн ЄС становив 175,6 млн.дол., або 56,1% від загального обсягу та збільшився проти І півріччя 2020 року на 38,1%.

Основні статті імпортних надходжень області з країн ЄС: машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (57,7 млн.дол.), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (29,8 млн.дол.), засоби наземного транспорту, крім залізничного (24,5 млн.дол.), деревина і вироби з деревини (15,4 млн.дол.), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (13,4 млн.дол.), готові харчові продукти (9,0 млн.дол.), недорогоцінні метали та вироби з них (7,2 млн.дол.), текстильні матеріали та текстильні вироби (5,2 млн.дол.), маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів (4,4 млн.дол.), продукти рослинного походження (2,8 млн.дол.) та різні промислові товари (1,5 млн.дол.).

Географічна структура торгівлі товарами

Станом за січень-грудень 2020 року провідне місце в зовнішній торгівлі товарами серед країн ЄС займали такі країни, як Польща (134,6 млн.дол.), Румунія (71,2 млн.дол.), Нідерланди (67,2 млн.дол.), Іспанія (54,4 млн.дол.), Італія (46,8 млн.дол.), Німеччина (35,1 млн.дол.), Литва (29,9 млн.дол.), Австрія (21,6 млн.дол.),  Франція (18,6 млн.дол.), Бельґія (17,6 млн.дол.).

Найбільшими експортерами вінницької продукції у січні-червні 2021 року серед країн ЄС були Польща (71,5 млн.дол.), Румунія (42,8 млн.дол.), Нідерланди (18,6 млн. дол.), Іспанія (18,2 млн.дол.), Литва (15,2 млн.дол.), Німеччина (13,1 млн.дол.), Італія (10,0 млн.дол.), Бельґія (6,0 млн.дол.), Португалія (6,3 млн.дол.). 

 Зовнішньоторговельний оборот послуг

За останні роки у загальній структурі зовнішньої торгівлі з країнами ЄС понад 90% займають товари, а решту – послуги.

Зовнішньоторговельний оборот послуг країн ЄС у І півріччі 2021 року  становив 48,7 млн.дол. (46,5% загальнообласних обсягів послуг), у тому числі експорт – 36,2 млн.дол. та імпорт – 12,5 млн.дол. Основними послугами, що надавались нерезидентам країн ЄС, стали послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (63,7% від обсягу надаваних послуг до країн ЄС), послуги з переробки матеріальних ресурсів (30,4%), ділові послуги (2,0%), ділові та транспортні послуги (по 2,0%).

Отримували від них суб’єкти підприємницької діяльності області ділові послуги (25,4% від обсягу отриманих послуг з країн ЄС), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (19,1%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (17,8%), послуги пов’язані з фінансовою діяльністю (7,1%), транспортні (6,5%), послуги з ремонту та технічного обслуговування (3,4%) та послуги, пов’язані з подорожами  (2,2%).

Ринки країн ЄС є досить привабливими для вітчизняних підприємств не лише завдяки значному обсягу платоспроможного попиту, але й з точки зору стимулів вдосконалення матеріально-технічної, виробничої бази, підвищення конкурентоздатності продукції через дотримання високих європейських стандартів щодо якості продукції.

Крім того, український експорт до ЄС, в тому числі і вінницький, поки що має значну частку сировини й напівфабрикатів із низькою доданою вартістю. Однак це проблема не нашої торгівлі з ЄС, а структури економіки й експорту України загалом. Проте тенденції зовнішньої торгівлі з країнами ЄС загалом свідчать, що європейська інтеграція є найкращим стимулом для розвитку українського малого й середнього бізнесу, який концентрується на виготовленні готової продукції з вищою доданою вартістю.