Торговельне співробітництво Вінниччини з країнами Європейського Союзу

Торговельне співробітництво Вінниччини з країнами Європейського Союзу

 Не зважаючи на політичні та економічні виклики, для Вінницької області характерними залишаються тенденції зростання експорту товарів та послуг та позитивне сальдо   зовнішньоторговельного обороту.

Впродовж останніх років підприємства Вінниччини суттєво розширювали зовнішньоторговельні зв’язки із господарюючими суб’єктами з інших країн. Зокрема, в 2010 році було налагоджено співпрацю із суб’єктами господарювання із 100 країн світу, у 2011 році – із 108, у 2012 році – із 110, у 2013 році – із 113, у 2014 році – із 129, у 2015 році – 121, у 2016 році – із 135,  у 2017 році – 142, у 2018 році – 138, у 2019 – 148 країн.  Станом за 9 місяців 2020 року  зовнішньоторговельні операції з товарами здійснювалися з партнерами із  143 країн світу.

16 вересня 2020 року минуло шість років від часу ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 1 січня 2021 року завершиться п’ятий  рік дії її економічної частини про зону вільної торгівлі, яка набрала чинності з початку 2016-го.

До складу Європейського Союзу входять найбільш розвинуті європейські держави, які активно здійснюють торгівлю на світовому ринку і є привабливими економічними партнерами підприємств Вінниччини.

Серед партнерів Вінницької області чільне місце посідають країни ЄС, розширення співпраці з якими є особливо актуальним за умов погіршення зв’язків із Росією. В останні роки торговельно–економічні відносини між Вінниччиною та країнами ЄС суттєво поглибилися.

За інформацією Головного управління статистики у Вінницькій області, динаміка зовнішньої торгівлі вінницьких товарів з країнами ЄС  у 2016-2020 роках наступна:

 

2016 рік

2017 рік

2018 рік

2019 рік

9 місяців 2020 року

 

млн.дол. США

у % до 2015р.

млн.дол. США

у % до 2016р.

млн.дол. США

у % до 2017р.

млн.дол. США

у % до 2018р.

млн.дол. США

у % до 2019р.

Експорт

323,87

118,0

445,38

137,5

499,1

112,1

542,9

108,8

411,4

110,3

Імпорт

152,13

104,0

211,44

139,0

270,5

127,9

309,0

114,2

209,3

89,8

 

За останні роки в загальній структурі зовнішньої торгівлі з країнами ЄС понад 90% займають товари, а решту – послуги.

Зовнішня торгівля товарами підприємств Вінницької області з країнами ЄС за 9 місяців 2020 року.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу (ЄС) становив
411,4 млн.дол., або 39,3% від загального обсягу експорту та збільшився порівняно із 9 місяцями 2019р. на 10,3%.

Аналізуючи товарну структуру експорту з країнами Євросоюзу, слід зазначити, що особливим попитом користуються жири та олії тваринного або рослинного походження (107,1 млн.дол.), продукти рослинного походження (96,1 млн.дол.), деревина і вироби з деревини (67,1 млн.дол.), готові харчові продукти (51,8 млн.дол.), машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (43,3 млн.дол.), текстильні матеріали та текстильні вироби (17,7 млн.дол.) та живі тварини, продукти тваринного походження (9,8 млн.дол.).

Імпорт товарів із країн ЄС становив 209,3 млн.дол., або 52,3% від загального обсягу та зменшився проти 9 місяців 2019р. на 10,2%.

Основними статтями імпортних надходжень області з країн ЄС є машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання (51,4 млн.дол.), продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості (35,4 млн.дол.), засоби наземного транспорту, крім залізничного (30,6 млн.дол.), деревина і вироби з деревини (17,7 млн.дол.), полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них (15,4 млн.дол.), готові харчові продукти (11,5 млн.дол.), текстильні матеріали та текстильні вироби (10,0 млн.дол.), недорогоцінні метали та вироби з них (10,6 млн.дол.), різні промислові товари (5,6 млн.дол.), живі тварини, продукти тваринного походження (5,2 млн.дол.) та маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів (5,0 млн.дол.).

Географічна структура торгівлі товарами

Провідне місце в зовнішній торгівлі товарами серед країн ЄС займають такі країни, як Польща (101,4 млн.дол.), Нідерланди (51,5 млн. дол.), Румунія (49,7 млн.дол.), Іспанія (44,7 млн.дол.), Італія (37,0 млн.дол.), Німеччина (25,6 млн.дол.), Австрія (24,8 млн. дол.),  Литва (19,4 млн.дол.), Франція (17,2 млн.дол.),  Бельґія (11,2 млн.дол.).

 Зовнішньоторговельний оборот послуг

Зовнішньоторговельний оборот послуг країн ЄС становить
60,1 млн.дол. (41,1% загальнообласних обсягів послуг), у тому числі експорт – 35,9 млн.дол. та імпорт – 24,1 млн.дол.

Основними послугами, що надавались нерезидентам країн ЄС, стали послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (46,5% від обсягу надаваних послуг до країн ЄС), послуги з переробки матеріальних ресурсів (43,0%), транспортні послуги (3,7%) та ділові послуги (3,3%).

Отримували від них суб’єкти підприємницької діяльності області послуги пов’язані з фінансовою діяльністю (52,2% від обсягу отриманих послуг з країн ЄС), ділові (15,3%), роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності (14,5%), послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги (7,5%), транспортні (5,9%), послуги з будівництва (1,7%), послуги пов’язані з подорожами і послуги з ремонту та технічного обслуговування (по 1,5%). 

Український експорт до ЄС, в тому числі і вінницький, поки що має велику частку сировини й напівфабрикатів із низькою доданою вартістю. Однак це проблема не нашої торгівлі з ЄС, а структури економіки й експорту України загалом. До того ж зміна товарної структури торгівлі з ЄС і тенденції загалом свідчать, що європейська інтеграція допомагає долати сировинність нашої економіки. Крім того, саме місткий і платоспроможний ринок ЄС є найкращим стимулом для розвитку українського малого й середнього бізнесу, який концентрується на виготовленні готової продукції з вищою доданою вартістю. 

Таким чином, світові ринки, зокрема ринки країн ЄС, є досить привабливими для вітчизняних підприємств не лише з точки зору обсягу платоспроможного попиту, але й з точки зору стимулів вдосконалення матеріально-технічної, виробничої бази, підвищення конкурентоздатності товарів і послуг через дотримання високих європейських стандартів щодо якості виробництва та реалізації української продукції.